Les alt om vår ContraBlock Evo i XFP-produktbrosjyren
Hovedfordelene med XFP-pumpene
 • Premium effektive IE3 motorer for større energibesparelser
 • Pålitelighet over lang tid med impellere designet for avløp
 • Større energibesparelser for redusert CO2 fotavtrykk
 • Utmerket håndtering av filler for høy driftssikkerhet
 • Bærekraftig produksjon og drift
Hovedbruksområder
 • Rent vann og avløpsvann
 • Avløpsvann som inneholder faste stoffer og fibrøse materialer
 • Kloakk med slam og høyt innhold av filler
 • Industrielt råvann
 • Kommunale, kombinerte kloakk- og stormvannsystemer

Funksjoner for hoveddesign
 • IE3 Premium effektivitetsmotor i samsvar med IEC60034-30 (fra 1,3 – 550 kW i 50 Hz og 2,7 – 830 hk i 60 Hz)
 • ContraBlock løpehjul med enkel- flerkanal eller virvelhjul
 • Lukket og åpen type løpehjul
 • Eksplosjonssikker versjon som opsjon(ATEX, FM eller CSA)
 • Lukket kjølesystem (PE1-2)
 • Lukket kjølesystem – standard i PE6 (PE3–PE5 opsjon)
 • Temperaturstigning i henhold til NEMA-klasse A opptil 110 kW og klasse B ovenfor
 • Klasse H (140°C) isolasjon
 • Tilstandsovervåking (temperatur, vanninntrengning)
 • 100 000 timer lagertid (50 000 timer på PE1–2)
Nøkkelegenskaper
50 Hz 60 Hz
Pumpestørrelser 80–800 mm 80 til 800 mm / 3.2 til 32 tommer
Kapasiteter opptil 2400 l/s opptil 2500 l/s
Løftehøyder opptil 80 m opptil 95 m
Effekt 1,3 til 550 kW 2 til 620 kW / 2,7 til 830 hp
Motoreffekt PE 1–7
Antall poler Effekt P2 (kW)
PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 PE6 PE7
2 50 Hz: 3-4
60 Hz: 4.5
50 Hz: 5.5-11
60 Hz: 8-12.5
50 Hz:
15-25
60 Hz:
18.5-30
- - - -
4 50 Hz: 1.5-2.9
60 Hz: 2.2-3.5
50 Hz: 4-9
60 Hz: 4.5-10.5
50 Hz: 11–30
60 Hz: 13-35
50 Hz: 22–45
60 Hz: 25–52
50 Hz:
55-110
60 Hz:
63-125
50 Hz:
132-250
60 Hz:
150-335
-
6 50 Hz: 1,3
60 Hz: 2
50 Hz: 3
60 Hz: 3.5
50 Hz: 9–22
60 Hz: 9–25
50 Hz:
18.5-37
60 Hz:
21-43
50 Hz:
45-90
60 Hz:
52-104
50 Hz:
110-200
60 Hz:
125-220
50 Hz:
250-550
60 Hz:
290-620
8    50 Hz: -
60 Hz: 12
50 Hz: 15-30
60 Hz: 17-35
50 Hz: 37–75
60 Hz: 43–86
50 Hz:
90-132
60 Hz:
104-150
50 Hz:
160-450
60 Hz:
185-500
10 50 Hz: 30-55
60 Hz: 35-63
50 Hz:
75-132
60 Hz:
86-150
50 Hz:
160-350
60 Hz:
185-415
12
50 Hz: -
60 Hz:
86-150
50 Hz:
160-300
60 Hz:
185-350
Ytelsesområde
Ytelsesområde 50 Hz
Ytelse nådd 60 Hz
Dokumenter 1,3–30 kW

Dataark

Dimensjonstegninger

Dokumenter 30–620 kW

Case-studier

Dataark

Dimensjonstegninger

Case-studier og artikler
 • Case-studier (EN)
  Når væsker pumpes, blandes, kontrolleres eller tilsettes er vi der. See hvordan våre løsninger hjelper våre kunder og lær hvordan vi kan gjøre dine pumpe og blandeprosesser mer effektive og lønnsomme, sikre din produksjon og sørge for vedvarende pålitelighet.
Bruksområder
 • Avløpshåndtering fra næring
  Avløpshåndtering fra næring omfatter alt avløpsvann som er skylt fra toaletter på kommersielle, industrielle eller offentlige eiendommer.

 • Nettverkspumpestasjon
  Nettverkspumpestasjoner samler kommunalt avløpsvann fra bolighus og næring. Pumpene monteres tørroppstilt eller dykket i pumpekummer, og flytter avløpet videre til en hovedpumpestasjon. Siden de fleste pumpestasjoner ikke er utstyrt med avløpsrister, må pumpene håndtere vanskelige materialer som tekstiler, sanitærartikler, fett og våtservietter.

 • Hovedpumpestasjon
  Hovedpumpestasjon mottar kommunalt avløpsvann fra nettverkspumpestasjoner. Pumpene monteres tørroppstilt eller neddykket i pumpekummer og sender væsken til et avløpsrenseanlegg. På grunn av mangel på avløpsrister ved de fleste pumpestasjoner, er vanskelige materialer slik som tekstiler sanitærartikler og andre faststoffer en konstant trussel mot driften.

 • Inntakspumpestasjon
  Inntakspumpestasjoner ligner noe på store hovedpumpestasjoner. Løftehøyder kan variere fra ca. 2 opp til 30 meter, avhengig av dybden på den innkommende kloakken. For å forhindre trykkstøt som kan påvirke den biologiske prosessen negativt, benytter stasjonene ofte frekvensomformere og/eller flere pumper i parallelle.

 • Utløpspumpestasjoner
  Utløpspumpestasjoner er påkrevd når nivået på behandlingsanlegget er lavere enn mottaksvannet. Dette gjelder spesielt når du har utløp inn i en elv, som kan stige i kraftig regn eller i flomperioder, eller til havet, hvor nivået varierer med tidevannet. Det kan også være nødvendig med uttakspumpestasjoner for å kompensere for økende friksjonstap i utgående rør ved høye pumpemengder, for eksempel i lange avfallsrør for sjøvann.

 • Retur av aktivt slam
  Utløpspumpestasjoner er påkrevd når renseanlegget ligger lavere enn der det rensede vannet slippes ut. Dette er vanlig når du har utløp inn i en elv, som ved kraftig regn eller springflo kan få ekstra høyt nivå.

 • Pumping fra tunneler
  En tunnelkonstruksjon er en kompleks arbeidsplass der flere forskjellige variabler må tas i betraktning. Oversvømming av vann er én av dem. Våre senkbare drenerings- og slamlensepumper er lette, bærbare og starter i det du kobler dem til.
Service
Se den nye Contrablock Plus videoen
Sulzers effektive løsning for pumpeerstatning for avløpspumpestasjoner
Sulzer styringssystemer gir en proaktiv løsning for nettverkspumpestasjoner

Du er kanskje også interessert i

Kontakt oss