Spesialistløsninger for produkthåndtering
 • Optimalisering av omrøringssystemer
 • Fleksible vedlikeholdspakker som gir de beste kostnadene hele livet
  • Vedlikehold og reparasjon på stedet
  • Undersøkelser av sted og utstyr
  • Tjenester for energistyring
 • Rehabilitering av utstyr/stasjoner
 • Styring, automatisering og overvåkning
 • Installering og igangkjøring av pumper på stedet
  • Installering av utstyr (mekanisk)
  • Installering av utstyr (elektrisk)
  • Igangkjøring og testing på stedet
 • Midlertidig og utleieutstyr
Erstatnings- og oppgraderingstjenester

Det koster mer å kjøre utstyret etter hvert som det blir eldre. Reservedeler blir dyrere og ledetider lenger, mens ytelsen faller bak de nyeste produktene. Sulzer’s tekniske støtte-personell kan hjelpe deg med å identifisere og prioritere erstatningsmuligheter eller oppgraderingsmuligheter, slik at du velger det mest egnede utstyret på det mest passende tidspunktet. I tillegg til å anbefale og levere utstyret, kan vi ta fullt ansvar for montering og prøvedrift om ønskelig. Vi kan tilby:

 • Utskiftingsutstyr
 • Adapterbraketter og utskifting av styreskinner
 • Valgassistanse og teknisk støtte
 • Full kontraktsstyring

Kvalitet og bærekraft

Vi er forpliktet til å gi kundene våre de beste produktene i den høyeste kvalitetsstandarden i bransjen. Alle våre beliggenheter rundt om i verden implementerer sertifiserte styringssystemer i samsvar med ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø) og OHSAS 18001 (helse og sikkerhet) som en effektiv måte å opprettholde kontinuerlig forbedring av prosessene og produktene våre på. Noen av våre lokasjoner har også spesifikke sertifiseringer, som IECEx 3.


Relaterte lenker

 • Senkbare omrørere
  Sulzers energieffektive, senkbare omrørere egner seg for et bredt spekter av applikasjoner i industri- og kommunale renseanlegg. De gir den rette løsningen for å matche blandingsoppgaver for agitering, blanding, omrøring, oppløsning og suspensjon av faste stoffer i industri- og kommunale renseanlegg.
 • Agitatorer, dynamiske omrørere (EN)
  Sulzer SALOMIX™ og Scaba mikser- og agitatorteknologi byr på et bredt spekter av produkter for industrielle applikasjoner. Sidemonterte horisontale og toppmonterte vertikale agitatorer, dynamiske kjemiske blandere og tårn- og tank-strømstyringsprodukter garanterer effektive omrørings- og agitatorprosesser.
 • Vann og avløpsvann
  Sulzer tilbyr et bredt utvalg pumper og relatert utstyr for vannproduksjon og transport, samt oppsamling og rensing av avløpsvann for kommuner og industrier. Vår ekspertise omfatter også separasjonsteknologier og service på roterende utstyr.
Kontakt oss