Hovedfordeler
  • Overvåking av vannivåer
  • Forebygging av oversvømmelse
  • Lydalarm
Hovedbruksområder
  • Avløpsvann
Produktinformasjon
Designet for overvåking av vannivået i pumpestasjoner i husholdninger, kommersielle bygninger og næring. Aktivering kan være med nivåvipper, «brukket finger»-flottør eller en fuktighetssensor for gulv. Hvis vannet stiger over et gitt nivå, utløses en alarm. Kan utstyres med et 9 V-batteri for å sikre drift også ved strømbrudd.
Funksjoner for hoveddesign
  • Alarm WM-Stop-versjonen har en integrert Schuko 230 V-jordet stikkkontakt som apparater (f.eks. vaskemaskin) kan kobles til.
  • Tilgjengelig med en nivåvipper (KS), «brukket finger»-flottør (NSM05) eller en fuktighetssensor for gulv (Humidistat).
Nøkkelegenskaper
Driftsspenning 230 V AC, 50 Hz
Generelt temperaturområde -25 °C til +105 °C
Beskyttelsesgrad IP 21
Strømforbruk < 3 W
Kontakt oss