Hovedfordeler
 • For applikasjoner med lav doseringsmengde, med krav til kontinuerlig kapasitet
 • Skånsom pumpefunksjon, minimerer kutte og knuseskader på det pumpede produktet
 • Doseringspumpenes deler kan byttes ut med PC eksenterskruet serien, med fordeler i lagerstandardisering
 • En forbedret konstruksjon av koplingsstang gir mulithet for høyere trykk, opptil 72 bar
Hovedbruksområder
 • Slamavvanning og -fortykning
 • Kontrollert flokkulent pumping
 • Generell industri og kjemisk behandling
Funksjoner for hoveddesign
 • Produsert med våte deler i rustfritt stål (unntatt pumpehuset, koplingsstangen og sugekammeret). Sugekammeret er laget av HDPE, mens endedekselet og huset til den mekaniske tetningen er laget i PVDF.
 • Robuste, spesielt utvalgte drivere og girkasser for lengre levetid. Alternativene inkluderer elektriske motordrivenheter som leveres som direktekoplet eller variabel hastighetsdrivere med mekaniske hastighetsforstyrrelser eller frekvensomformer.
Nøkkelegenskaper
Kapasiteter 5 til 1250 l/t
Trykk Opptil 72 bar
Temperaturer Opptil 120ºC (Versjon i rustfritt stål)
Applikasjoner

Applikasjoner

 • Kjemisk blanding – slam
  Noen ganger må kjemikalier blandes inn i aktivslammet før det går inn i den sekundære sedimenteringstanken. For eksempel kan kjemikalier brukes til å utføre fosforfjerning på avløpet fra den biologiske prosess. Mange fabrikker bruker kjemikalier til å forbedre slamfortykningen like før buffertanken for slam.

 • Buffertank for slam
  Buffertanken for slam kan brukes til en rekke formål. Det vanligste bruksområdet er blanding og homogenisering av høyt konsentrert primært, sekundært eller nedbrutt slam. Løsningen som brukes til å blande selve slammet, eller for å blande slammet med de doserte fortykningskjemikaliene, avhenger av utformingen og volumet til buffertanken. Sulzers senkbare omrører av type ABS XRW og RW, samt omrøreren av type Scaba, kan brukes til å gi svært effektiv omrøring. Eksenterskruepumper og Muffin Monster™-kverner brukes til reduksjon av faststoff og slamoverføring til slamfortykningsprosesser.
Kontakt oss