Plug and Play

Plug-and-play-moduler for BlueLinQ Pro-kontrolleren

Det er mye enklere å renovere eller designe et nytt kontrollpanel for en pumpestasjon hvis man har muligheten til å bruke felles kontroller og grensesnitt. Operatøren blir raskt kjent med systemet, noe som sparer tid. Dette gjelder også for alle leverandører som jobber med å overvåke og respondere på alarmer. BlueLinQ Pro-kontrolleren kan brukes til å styre og overvåke opptil seks pumper, inkludert ventiler, blandebatterier, spyleventiler, etc. Hvis kapasiteten til en pumpestasjon trenger å økes, er det en enkel sak å installere flere IO-moduler.

BlueLinQ-moduler

Alle inngangs- og utgangsmoduler (IO) er designet for sømløs integrasjon med BlueLinQ Pro-kontrolleren, og er enkle å installere og idriftsette. I tillegg gjør modulenes lille og kompakte design det enkelt å utvide utstyrskontrolleren og sørge for en pålitelig og fleksibel løsning.

Digitale og analoge IO-moduler, samt temperatur- og lekkasjeenheter, kan kombineres etter behov for å gjøre installasjonen komplett. Alle moduler har LED-lamper for å enkelt kunne se signalstatusen.

BlueLinQ DI-12: 12 isolerte digitale innganger som kan brukes for digitale signaler som høynivåflottør, lavnivåflottør, overløpsensor og mer.

BlueLinQ DO-8: 8 digitale utgangssignaler utvider kapasiteten til pumpekontrolleren for signaler som start/stopp, av pumpe, åpning/lukking av ventiler, nullstilling av motorvern, etc.

BlueLinQ AI-6: Opptil 6 analoge innganger som kan brukes for å koble til sensorsignaler, som nivå, motorstrøm, trykk, etc.

BlueLinQ TI-6: Analog inngang for tilkobling av opptil 6 temperatursignaler x 9 moduler.

BlueLinQ AO-6: 6 analoge utgangssignaler som nivå, trykk, mengde, etc. kan overføres over 4-20 mA.

BlueLinQ LI-6: Opptil 6 isolerte analoge innganger for tilkobling til lekkasjedeteksjonssensorer fra pumper og omrørere.

Kombinerte eller separate alarmer kan settes opp for hver modul med maksimalt 32 moduler totalt.

Bruksområder
 • Avløpshåndtering fra næring
  Avløpshåndtering fra næring omfatter alt avløpsvann som er skylt fra toaletter på kommersielle, industrielle eller offentlige eiendommer.

 • Gråvann fra næring
  Kommersielt avløpsvann uten toalettavløp inkludert drenerings- og overvann.

 • Hovedpumpestasjon
  Hovedpumpestasjon mottar kommunalt avløpsvann fra nettverkspumpestasjoner. Pumpene monteres tørroppstilt eller neddykket i pumpekummer og sender væsken til et avløpsrenseanlegg. På grunn av mangel på avløpsrister ved de fleste pumpestasjoner, er vanskelige materialer slik som tekstiler sanitærartikler og andre faststoffer en konstant trussel mot driften.

 • Inntakspumpestasjon
  Inntakspumpestasjoner ligner noe på store hovedpumpestasjoner. Løftehøyder kan variere fra ca. 2 opp til 30 meter, avhengig av dybden på den innkommende kloakken. For å forhindre trykkstøt som kan påvirke den biologiske prosessen negativt, benytter stasjonene ofte frekvensomformere og/eller flere pumper i parallelle.

 • Nettverkspumpestasjon
  Nettverkspumpestasjoner samler kommunalt avløpsvann fra bolighus og næring. Pumpene monteres tørroppstilt eller dykket i pumpekummer, og flytter avløpet videre til en hovedpumpestasjon. Siden de fleste pumpestasjoner ikke er utstyrt med avløpsrister, må pumpene håndtere vanskelige materialer som tekstiler, sanitærartikler, fett og våtservietter.

 • Utløpspumpestasjoner
  Utløpspumpestasjoner er påkrevd når nivået på behandlingsanlegget er lavere enn mottaksvannet. Dette gjelder spesielt når du har utløp inn i en elv, som kan stige i kraftig regn eller i flomperioder, eller til havet, hvor nivået varierer med tidevannet. Det kan også være nødvendig med uttakspumpestasjoner for å kompensere for økende friksjonstap i utgående rør ved høye pumpemengder, for eksempel i lange avfallsrør for sjøvann.
Kontakt oss