Hovedfordeler
 • Fungerer som en frittstående styring- og overvåkningsenhet
 • Minimerer driftskostnader og energiforbruk
 • Øker tilgjengeligheten til pumpestasjonen
 • Enkel å bruke og konfigurere, med innebyget operatørpanel
 • Støtter alle aspekter av LCC-(livssykluskostnader)beregninger

Hovedbruksområder
 • Overvåking og styring av kommunale avløpspumpestasjoner
 • Se alarmer, pumpestatus og trender
 • Avansert overvåking, inkludert logging av feil
 • Manuell styring av pumper og endring av innstillinger
Funksjoner for hoveddesign

All funksjonaliteten du trenger er integrert i EC 531 pumpestyringen. Funksjonalitet som bidrar til å overvåke utstyrstilstanden i tillegg til å optimere og redusere faren for overløp, redusere energikostnader og rengjøringskostnader osv. EC 531 gir deg umiddelbar tilgang til alarmer, pumpestatus, nivåinformasjon og trender –, både på anlegget og eksternt. Funksjoner som bidrar til å hindre nedetid og overløp er også inkludert.

Utstyrskontrolleren EC 531 kan brukes med én eller to pumper.

Kontrolleren har en grafisk skjerm med et komplett brukergrensesnitt. Nivåføling i pumpestasjonen utføres ved hjelp av enten nivåvipper eller en 4 – 20 mA-nivåsensor.

Kommunikasjonsenhet for sending og mottak av informasjon til andre produkter via RS 485 Modbus-grensesnittet, hvilket fører til:

 • Mindre IO nødvendig
 • Redusert kabling
 • Tilgang til ytterligere data via eksterne enheter
Nøkkeparametere
 • Nivåsettpunkt, inkludert tidsforsinkelser
 • Hastighet på nivåforandring
 • Tilfeldige startnivåer
 • Tariffkontroll
 • Maks driftstid
 • Frekvensomformerstyring, inkludert mengdeberegning, settpunkter dagtid, settpunkter nattid og justerbar pumpereversering
 • BEP (beste effektivitetspunkt)
 • Datakommunikasjon:
  Kommunikasjon via Modbus (RTU/TCP)-protokoll med andre telemetri- eller SCADA-systemer
  I/O og registrer kryssreferanse-tabeller for effektiv kommunikasjonsoppsett
  Støtte av Ethernet-kommunikasjon
Best effektivitetspunkt (BEP)
Eksempel på BEP (beste effektivitetspunkt)

EC 531 har innebygd BEP (beste effektivitetspunkt)-kontrollogikk-funkjsonalitet. BEP er punktet hvor pumpen opererer med maksimal effektivitet. På dette driftspunktet kommer vannet inn og forlater pumpen med minimal turbulens og andre tap.

Bruk av pumpen nærme BEP fører til mindre belastning og slitasje, hvilket øker pumpens pålitelighet og levetid.

Ved oppstart kjører EC 531 en rekke kapasitetsberegninger for å bestemme optimal frekvens for å drive pumpene. Denne testsyklusen gjentas med et forhåndsinnstilt tidsintervall.

Gode grunner til å styre pumpen basert på BEP-kontrollogikk:

 • Lavere driftskostnader
 • Mindre hydrauliske belastninger på mekaniske komponenter
 • Mindre belastning av lagre og akselvibreringer
 • Mindre lydstøy
 • Mindre turbulens på sugesiden (dette reduserer også risikoen for blokkeringer i pumpen.)
Applikasjoner
 • Avløpshåndtering fra næring
  Avløpshåndtering fra næring omfatter alt avløpsvann som er skylt fra toaletter på kommersielle, industrielle eller offentlige eiendommer.
 • Avløpsvann fra privathus
  Der vanlig selvfallsavløp ikke er mulig kan Sulzer tilby praktiske produkter som løser de fleste utfordringer.
 • Gråvann fra husholdninger
  Gråvann, dreneringsvann og overvann fra husholdninger.
 • Gråvann fra næring
  Kommersielt avløpsvann uten toalettavløp inkludert drenerings- og overvann.
 • Hovedpumpestasjon
  Hovedpumpestasjon mottar kommunalt avløpsvann fra nettverkspumpestasjoner. Pumpene monteres tørroppstilt eller neddykket i pumpekummer og sender væsken til et avløpsrenseanlegg. På grunn av mangel på avløpsrister ved de fleste pumpestasjoner, er vanskelige materialer slik som tekstiler sanitærartikler og andre faststoffer en konstant trussel mot driften.
 • Inntakspumpestasjon
  Inntakspumpestasjoner ligner noe på store hovedpumpestasjoner. Løftehøyder kan variere fra ca. 2 opp til 30 meter, avhengig av dybden på den innkommende kloakken. For å forhindre trykkstøt som kan påvirke den biologiske prosessen negativt, benytter stasjonene ofte frekvensomformere og/eller flere pumper i parallelle.
 • Nettverkspumpestasjon
  Nettverkspumpestasjoner samler kommunalt avløpsvann fra bolighus og næring. Pumpene monteres tørroppstilt eller dykket i pumpekummer, og flytter avløpet videre til en hovedpumpestasjon. Siden de fleste pumpestasjoner ikke er utstyrt med avløpsrister, må pumpene håndtere vanskelige materialer som tekstiler, sanitærartikler, fett og våtservietter.
 • Trykkavløp
  Trykkavløpssystemer er godt egnet til spredt bebyggelse som bolig- og hytteområder på fjellet eller langs kysten der eller der selvfallsavløp ikke er egnet. Det vil ofte være et bedre økonomisk alternativ enn selvfall, fordi det kan legges mindre rørledninger og dermed mindre gravearbeider, sprenging og naturinngrep.
 • Utløpspumpestasjoner
  Utløpspumpestasjoner er påkrevd når nivået på behandlingsanlegget er lavere enn mottaksvannet. Dette gjelder spesielt når du har utløp inn i en elv, som kan stige i kraftig regn eller i flomperioder, eller til havet, hvor nivået varierer med tidevannet. Det kan også være nødvendig med uttakspumpestasjoner for å kompensere for økende friksjonstap i utgående rør ved høye pumpemengder, for eksempel i lange avfallsrør for sjøvann.
Relaterte produkter
 • Nivåvippe type ABS KS
  KS-nivåvippe, brukt i væsker for styring eller signalaktivering, fungerer som respons på væskenivået. Den er beregnet for bruk i kloakk og for automatisk nivåstyring. KS-nivåvippe er støtbestandig, kvikksølvfri og miljøvennlig.

 • Senkbar trykksonde type ABS MD 126
  MD 126 er en nedsenkbar hydrostatisk nivåsensor med høy nøyaktighet. Innkapslet i syrefast stål og motstandsdyktig mot kloakkvann. Den er utviklet for å måle nivåer i væsker som avløpsvann og regnvann i pumpestasjoner.

 • Senkbar trykksonde type ABS MD 127
  MD 127 er beregnet for avløpsvann, innkapslet nedsenkbar, hydrostatisk nivåsensor i syrefast stål med svært høy nøyaktighet. Den er utformet for nivåmåling i væsker som regnvann og avløpsvann i pumpesumper. MD 127 gir et utsignal på 4-20 mA som er proporsjonalt med væskenivået. Den er totrådsdreved for strømtilførsel med likestrøm.

 • GSM-4G modem type CA 524
  CA524 er et 4G modem beregnet for bruk sammen med Sulzer pumpestyringen utstyrt med RS 232 modemkommunikasjon. Settet leveres komplett med modem, dipol antenne, strømkabel og DIN-skinnefester. Dioder indikerer strøm- og nettverksstatus.

 • Senkbare pumper
  Sulzer tilbyr vi noen av de mest omfattende seriene av senkbare pumper som finnes på markedet. Applikasjonene strekker seg fra små og middels store pumper for privat boligbygg og næring, til store pumper for det kommunale avløpsnettet, med stort innhold av filler og faststoffer, og i industrielle avløpsapplikasjoner.

 • Senkbare omrørere
  Sulzers energieffektive, senkbare omrørere egner seg for et bredt spekter av applikasjoner i industri- og kommunale renseanlegg. De gir den rette løsningen for å matche blandingsoppgaver for agitering, blanding, omrøring, oppløsning og suspensjon av faste stoffer i industri- og kommunale renseanlegg.
Sulzer styringssystemer gir en proaktiv løsning for nettverkspumpestasjoner

Du er kanskje også interessert i

Kontakt oss