Hovedfordeler
 • Støtbestandig
 • Kvikksølvfri
 • Miljøvennlig
Hovedbruksområder
 • Avløpsvann
 • Kloakk
Funksjoner for hoveddesign

En kule i nivåvipper triller til den siden som henger ned og trykker på en mikrobryter av høy kvalitet. Den innfelte rulleskinnen for ballen sikrer problemfri drift, selv dersom kabelen er vridd.

For å variere avstanden mellom start og stopp kan man forlenge eller forkorte avsvanden mellom loddet eller festepunktet til kabelen. Minimum kabellengde er 50 mm, hvilket tilsvarer en minste avstand mellom start og stopp på 100 mm. Selve signalhøyden justeres ved å endre høyden nivåvippen henger på.

Det er viktig å sørge for at nivåvipperen kan beveges oppover og nedover uten problemer.

 • Overstøpingsprosess sørger for en fullstendig tett nivåvippe
 • PVC-kabel (opsjon)
Tekniske spesifikasjoner
Type KS
Nominell spenning 230/400 V AC
Nominell strøm 16 (8)/16 (4) A
Beskyttelsesklasse I
Beskyttelsestype IP-68
Veksling Normalt åpen (standard)
Kabeltype HO7RN-3G1.0 eller AO5RN-4G0.75
Medietemperatur Kontinuerlig drift: 60°C
Applikasjoner
 • Avløpshåndtering fra næring
  Avløpshåndtering fra næring omfatter alt avløpsvann som er skylt fra toaletter på kommersielle, industrielle eller offentlige eiendommer.
 • Avløpsvann fra privathus
  Der vanlig selvfallsavløp ikke er mulig kan Sulzer tilby praktiske produkter som løser de fleste utfordringer.
 • Gråvann fra husholdninger
  Gråvann, dreneringsvann og overvann fra husholdninger.
 • Gråvann fra næring
  Kommersielt avløpsvann uten toalettavløp inkludert drenerings- og overvann.
 • Hovedpumpestasjon
  Hovedpumpestasjon mottar kommunalt avløpsvann fra nettverkspumpestasjoner. Pumpene monteres tørroppstilt eller neddykket i pumpekummer og sender væsken til et avløpsrenseanlegg. På grunn av mangel på avløpsrister ved de fleste pumpestasjoner, er vanskelige materialer slik som tekstiler sanitærartikler og andre faststoffer en konstant trussel mot driften.
 • Nettverkspumpestasjon
  Nettverkspumpestasjoner samler kommunalt avløpsvann fra bolighus og næring. Pumpene monteres tørroppstilt eller dykket i pumpekummer, og flytter avløpet videre til en hovedpumpestasjon. Siden de fleste pumpestasjoner ikke er utstyrt med avløpsrister, må pumpene håndtere vanskelige materialer som tekstiler, sanitærartikler, fett og våtservietter.
 • Styring av pumpestasjoner
  Styringssystemer gir funksjonalitet og data som kan brukes til å forbedre tilgjengeligheten til pumper, pumpestasjoner og hele oppsamlingsnettverk. De er en enkel metode for å både redusere risikoen for nedetid og overløp, og vedlikeholds- og energikostnader. Sulzer har et komplett utvalg av styringssystemer som er like enkle å bruke som de er sofistikerte.
 • Trykkavløp
  Trykkavløpssystemer er godt egnet til spredt bebyggelse som bolig- og hytteområder på fjellet eller langs kysten der eller der selvfallsavløp ikke er egnet. Det vil ofte være et bedre økonomisk alternativ enn selvfall, fordi det kan legges mindre rørledninger og dermed mindre gravearbeider, sprenging og naturinngrep.
Kontakt oss