CMS 25x styring og alarmer

Beskytt og kontroller pumpestasjonene dine fra hvor som helst

AquaWeb er et avansert nettbasert overvåkingssystem med både fjernstyring og muligheter for alarmhåndtering. Systemet er hovedsakelig rettet mot pumpestasjoner i avløpsnettverket og for flombeskyttelse, men kan også brukes til å overvåke annet roterende utstyr som for eksempel luftkompressorer.

AquaWeb kan brukes til å
 • Vise status for hele avløpsnettverket på et kart
 • Vise status for spesifikke stasjoner
 • Avansert alarmhåndtering
 • Kategorisering av alarmer og årsak
 • Samle inn og presentere hendelser
 • Samle inn og presentere loggdata
 • Automatiske tids- eller hendelsesstyrte manøvre
Fordeler for avløpsnettverket
 • Alltid tilgjengelig via internett
 • Lav investeringskostnad
 • Ingen oppgraderingskostnader
 • Ingen vedlikeholdskostnader
 • Fast driftskostnad
 • Det beste av det beste innen tjenester og operasjon
 • Høy innebygd sikkerhet
Inkludert i CMS 25x

Den grunnleggende versjonen av CMS 25X “Styring og&alarmer” inkluderer: Funksjonene fra den grunnleggende versjonen pluss fjernstyringsstøtte for avansert alarmkategorisering, samt fjernblokkering for pumpe/pumpestasjon.

CMS 25x-overvåkings- og rapporteringssystemet inkluderer en rekke tjenester, inkludert alt fra pumpekontroller og modemer ved stasjonen, via en kommunikasjonsserver til et web-grensesnitt.

Inkludert i CMS 25x:

 • Et app-grensesnitt
 • Et sentralt sporingsverktøy for alle tilkoblinger
 • Ekstern tilkobling av AquaProg via Ethernet
 • Et parallelt visnings- og konfigurasjonsgrensesnitt
Versjoner
Beskrivelse Delnummer
CMS 251 “Fjernstyring & Alarmer 15 Mb“ Delnummer: 62007042
CMS 252 “Fjernstyring & Alarmer 100 Mb” Delnummer: 62007045
CMS 253 “Fjernstyring & Alarmer 200 Mb” Delnummer: 62007046
Oversiktstabell for AquaWeb-funksjonalitet
AquaWeb-funksjoner AquaWeb CMS 241 overvåkning og & rapportering inkluderer AquaWeb CMS 251 fjernstyring &-alarmer inkluderer
Fjærnstyrt online-overvåkning med geografisk kart Ja Ja
Grensesnitt til stasjoner Ja Ja
Indikasjon på historisk rapport Ja Ja
Indikasjon av trendkurver Ja Ja

Grunnleggende alarmindikasjon

Ja Ja
Multi-mimisk funksjonalitet Ja Ja
Mulighet for ekstern endring av settpunkter og utføre manøvere Nei Ja
Avansert alarmhåndtering Nei Ja
Hendelsesdrevet automatisk pumpeblokkering Nei Ja
App-støtte, IOS & Android Ja Ja
Støtte for Aquaprog Ja Ja
AquaWeb 3G SIM-kort
AquaWeb 3G SIM-kort (Telenor-tilkobling):
SIM-kortet inkluderer oppsettsinstruksjoner for tilkobling til AquaWeb for overvåkningsenheter fra & Sulzer Control.
Case-studier
 • Case-studier (EN)
  Når væsker pumpes, blandes, kontrolleres eller tilsettes er vi der. See hvordan våre løsninger hjelper våre kunder og lær hvordan vi kan gjøre dine pumpe og blandeprosesser mer effektive og lønnsomme, sikre din produksjon og sørge for vedvarende pålitelighet.
Applikasjoner
 • Trykkavløp
  Trykkavløpssystemer er godt egnet til spredt bebyggelse som bolig- og hytteområder på fjellet eller langs kysten der eller der selvfallsavløp ikke er egnet. Det vil ofte være et bedre økonomisk alternativ enn selvfall, fordi det kan legges mindre rørledninger og dermed mindre gravearbeider, sprenging og naturinngrep.

 • Nettverkspumpestasjon
  Nettverkspumpestasjoner samler kommunalt avløpsvann fra bolighus og næring. Pumpene monteres tørroppstilt eller dykket i pumpekummer, og flytter avløpet videre til en hovedpumpestasjon. Siden de fleste pumpestasjoner ikke er utstyrt med avløpsrister, må pumpene håndtere vanskelige materialer som tekstiler, sanitærartikler, fett og våtservietter.

 • Hovedpumpestasjon
  Hovedpumpestasjon mottar kommunalt avløpsvann fra nettverkspumpestasjoner. Pumpene monteres tørroppstilt eller neddykket i pumpekummer og sender væsken til et avløpsrenseanlegg. På grunn av mangel på avløpsrister ved de fleste pumpestasjoner, er vanskelige materialer slik som tekstiler sanitærartikler og andre faststoffer en konstant trussel mot driften.

 • Overvannspumpestasjon
  Under kraftig nedbør tilfører overvannspestasjoner store mengder vann til mottakende overflatevann eller til avløpssystemer. Stasjonene har lenge vært en del av systemer for flomsikring, og blir stadig mer brukt i klimatilpasningsstrategier for lavtliggende kystbyer.
Hvordan kan vi hjelpe deg?

Snakk eller skriv til våre eksperter for å finne din beste løsning.