Hovedfordeler
 • Beskytt pumper og annet kritisk utstyr fra dyre blokkeringer og skader fra harde faststoffer
 • Wipes Ready™-kuttere forhindrer at materialer danner lange strimler som kan knyte seg sammen igjen i avløpsstrømmen
 • Ikke noe arbeid nødvendig for å rengjøre, demontere og sette sammen igjen enheten, eller vente månedsvis på deler. Bare skift ut og du er klar!
 • Delta P-sideføringer sørger for at faststoffer behandles av den dobbeltakslede kvernen, samtidig som mengden gjennom enheten er optimal
 • Lavere driftskostnader ved å opprettholde en effektiv drift på pumper og annet utstyr
   
 
Hovedbruksområder
 • Kloakkpumpestasjoner
 • Hovedrenseanlegg – primær behandling
 • Bearbeiding av slam
 • Anaerob nedbrytning / bioressurs
 • Slam/fett mottak
 • Fengsler
 • Flyplasser
 • Anleggsstyring
   
Hovedfunksjoner
 • Dobbelakslede kverner med høyt dreiemoment kan håndtere filler, steiner, tre, toalettpapir, klær, plastikk og annet avfall
 • Wipes Ready™-kuttere har todimensjonal kutting for å kontrollere bredden og lengden på det behandlede materialet
 • In-line 30K Muffin Monster kommer med en kutterkassett som er enkel å fjerne
 • Patenterte Delta P-sideføringer leder materialet inn i kutterne
 • Kverner reduserer faststoffer til en størrelse som pumper og annet utstyr kan behandle trygt og effektivt
Materialer
 • Hus: støpejern
 • Kuttere: herdet stållegering
 • Aksler: herdet stållegering
 • Mekaniske tetninger: Wolframkarbid tetningsflate
Muffin Monster™ 10K-serie

10K-serien av Muffin Monster er en kompakt kvern som er tøff mot faststoffer i slam- og kloakkanlegg. Den passer inn i områder med begrenset plass samtidig som den gir nødvendig kraft for beskyttelse nedstrøms. 10K-serien er en perfekt løsning med lav kostnad som går langt forbi slamkverning ved gjenvinningsanlegg. Den passer perfekt i kontorbygninger, leilighetskomplekser, feriesteder, kjøpesentre og renseanlegg.

 • Sekskantaksler: 50 mm
 • Motor: Standard 1,5 kW; 25:1 hastighetsreduksjon
 • Størrelse på kutter: 120 mm diameter
 • Maks. arbeidstrykk på tetningen: 6 bar (alternative kraftigere tetninger tilgjengelig)

Inline-modell

Inline-modell

Mengde (1) m3/t

Rørdimensjon mm Trykkfall i bar
10000-B100-DI 62 100 0,03
10000-B150-DI 125 150 0,09
(1) 0–2 % faststoff

Åpen kanal-modell

Åpen kanal-modell Mengde (2) m3/t Trykkfall mm
10002-0008-DI 41,4

146

(2) Strømningsmengde basert på optimale kanalforhold.
Muffin Monster™ 30K-serie

Vanskelige faststoffer kan nå reduseres på en enklere måte enn noen gang med Muffin Monster-kvern med dobbel aksel. Den lave hastigheten og det høye dreiemomentet kutter opp harde faststoffer som vanligvis forårsaker problemer i kloakksystemet. 30K- serien av Muffin Monster leveres både som inline-konfigurasjoner og konfigurasjoner for åpne kanaler.

 • Sekskantaksler: 50 mm
 • Motor: Standard 2,2 kW; 25:1 hastighetsreduksjon
 • Størrelse på kutter: 120 mm diameter
 • Maks. tørt arbeidstrykk på tetningen: 10,3 bar

Inline-modell

Inline-modell Mengde (1) m3/t Rørdimensjon mm Trykkfall i bar
30004T-B100 102 100 0,04
30004T-B150 159 150 0,08
30004T-B200 250 200 0,21
30004T-B250 386 250 0,20
30004T-B300 556 300

0,40

(1) 0–2 % faststoff

Åpen kanal-modell

Åpen kanal-modell Mengde (2) m3/t Trykkfall mm
30005-0008 84 178
30005-0012 141 290
30005-0018 223 405
30005-0024 311

405

30005-0032 477 445
30005-0040 686 495
30005-0050 979 595
30005-0060

1'277

760
(2) Strømningsmengde basert på optimale kanalforhold.
Muffin Monster™ 40K-serie

40K-serien av Muffin Monster utmerker seg ved bruk med våt- og tørrkverning. Den er en kraftig kværn for store behandlingssystemer. Den brukes også i mange industrianlegg, blant annet til fisk- og kjøttforedling, petroleum, treforedlingsfabrikker, kjemiske anlegg og resirkuleringsanlegg.

 • Sekskantaksler: 64 mm
 • Motor: Standard 7,5 kW; 35:1 hastighetsreduksjon
 • Størrelse på kutter: 191 mm i diameter
 • Maks. tørt arbeidstrykk på tetningen: 10,3 bar

Inline-modell

Inline-modell Mengde (1) m3/t Rørdimensjon mm Trykkfall i bar
40002-18B300

612

300 0,24
40002-24B400 999 400 0,15
40002-24B450 1'249 450

0,23

40002-32B500 1'558 500 0,29
(1) 0–2 % faststoff

Åpen kanal-modell

Åpen kanal -modell Mengde (2) m3/t Trykkfall i bar
40002-0018 207

203

40002-0024 327

406

40002-0032 477 457
(2) Strømningsmengde basert på optimale kanalforhold.
Alternativer

Kuttere

 • Kuttere med 7, 11, 13 eller 17* tenner
  * Wipes Ready™ taggede kuttere
 • Kutterstakken kan tilpasses for å møte driftsmessige behov
 • Tilgjengelig i rustfritt stål for kuttere med 7, 11 og 13 tenner

Motorer

 • IP55 TEFC-motor, standard
 • IP55 TEFC-motor for ATEX: (Ex d IIC T4), valgfritt
 • IP68 nedsenkbar motor ATEX: (Ex de IIB T4), ekstrautstyr
 • IP55 integrert drivverk, kun 10K-serien
 • Forlengede drivaksler tilgjengelig

Eksempel på automatikkskap. Faktisk automatikkskap kan variere for å møte applikasjonsbehovet.

Smartstyring

 • Styringssystemet med belastningsovervåking som reverserer automatisk for å fjerne blokkeringer
 • Pulverlakkert stål eller rustfritt stål IP65 kapsling

Spesialtilpassede rammer

 • Rammer i rustfritt stål for enkel montering
Wipes Ready™-funksjon tilgjengelig

10000 inline

Muffin Monster

10002 åpen kanal

Muffin Monster

30004T inline

Muffin Monster

30005 åpen kanal

Muffin Monster

Wipes Ready-kuttere med 17 tenner

Alternativ

Alternativ Alternativ Alternativ
Delta P-sideføringer Ja
Optimert kuttkontroll Ja Ja Ja Ja

Wipes Ready-teknologi

Muffin Monster kloakkverner leveres med den unike Wipes Ready-teknologien. Den ble utformet for å fange opp våtserviettene i avløpet og kutte dem opp i små biter som ikke kan floke seg sammen og danne klumper kloakksystemet.

Wipes Ready-teknologien som brukes i Muffin Monster-kloakkverner, inkluderer:

 • Wipes Ready-kuttere – En kombinasjon av taggede kuttere og riflete avstandsstykker som kutter opp papir i to retninger. Resultatet er mindre partikler som ikke kan filtre seg sammen nedstrøms.
 • Delta P-sideføringer – Leder faststoffer inn i kutterne uten å hindre gjennomstrømmingen og forhindrer opphopning av avfall i kvernen
 • Optimalisert kuttkontroll (OCC) – OCC-ens girutvekslingsforhold optimaliserer akselhastigheten for å forbedre kuttingen og rengjøringen av kutterne, noe som i sin tur vil forbedre kvernens ytelse og forlenge levetiden.

Vær oppmerksom på at forskjellige Muffin Monster-modeller har forskjellige Wipes Ready-alternativer.

Casestudier og artikler
 • 30K Muffin Monster™ i pumpestasjon
  Vila Mountain Vista North i Las Vegas installerte en 30K Muffin Monster™ for å bli kvitt blokkeringer i anleggets pumpestasjon.

 • 30K Muffin Monster™ for biogassanlegg
  Lær om hvordan den kraftige 30K Muffin Monster™ drastisk reduserer tilstopping av materiale og nedetid ved et biogassanlegg i Catalonia, Spania.

 • Deutliche Kostenersparnis durch Muffin Monster™ Doppelwellenzerkleinerer (DE)
  Der Austausch von Rechenanlagen durch Muffin Monster Doppelwellenzerkleinerer in Pumpstationen führte zu einem störungsfreien und damit deutlich personal-, wartungs- und kostengünstigeren Betrieb. Die Investitionen für die Muffin Monster betrugen nur etwa 20 bis 25 % der Kosten für neue Rechen.

 • Case-studier (EN)
  Når væsker pumpes, blandes, kontrolleres eller tilsettes er vi der. See hvordan våre løsninger hjelper våre kunder og lær hvordan vi kan gjøre dine pumpe og blandeprosesser mer effektive og lønnsomme, sikre din produksjon og sørge for vedvarende pålitelighet.
Videoer
Dokumenter

Dataark

Case-studier

Håndbok

Bruksområder
 • Anaerob nedbrytning
  Anaerob nedbrytning krever temperaturutjevning og riktig homogenisering av biomassen for å oppnå en høy gassproduksjon og for å unngå sedimentering av organiske stoffer. Overflateskorpen må brytes og forhindring av skum må kontrolleres hvis det er skumtendenser. Sulzer kan tilby effektive og pålitelige Scaba-omrørere for nedbrytere med høy-effektive propeller. Muffin Monster™-kverner oppstrøms fra de anearobe nedbryterne behandler slammet før nedbrytning, og forbedrer homogeniseringen av biomassen og beskytter utstyret nedstrøms.
 • Avløpshåndtering fra næring
  Avløpshåndtering fra næring omfatter alt avløpsvann som er skylt fra toaletter på kommersielle, industrielle eller offentlige eiendommer.
 • Buffertank for slam
  Buffertanken for slam kan brukes til en rekke formål. Det vanligste bruksområdet er blanding og homogenisering av høyt konsentrert primært, sekundært eller nedbrutt slam. Løsningen som brukes til å blande selve slammet, eller for å blande slammet med de doserte fortykningskjemikaliene, avhenger av utformingen og volumet til buffertanken. Sulzers senkbare omrører av type ABS XRW og RW, samt omrøreren av type Scaba, kan brukes til å gi svært effektiv omrøring. Eksenterskruepumper og Muffin Monster™-kverner brukes til reduksjon av faststoff og slamoverføring til slamfortykningsprosesser.
 • Gråvann fra næring
  Kommersielt avløpsvann uten toalettavløp inkludert drenerings- og overvann.
 • Håndtering og flytting av slam
  Sulzers pumper, omrørere, kverner og agitatorer brukes til å flytte, blande og håndtere slam. Vår serie med overføringspumper for fremdrift med positiv fortrengning i uthulingsprosesser, gir en nær konstant mengdehastighet med mulighet for løfting av sug, håndtering av alle typer ikke-newtonske slam- og kverningsprosesser, vanligvis i behandlingsanlegget for avløpsvann. Hold-på-plass funksjoner sikrer at all nedetid på prosessen på grunn av endringen av slitasjekomponenter holdes til et minimum. Muffin Monster™-kvernene beskytter utstyret nedstrøms. Slammet som har vært igjennom en avløpskvern vil ikke blokkere ventiler, varmevekslere, råtnetanker, sentrifuger og annet utstyr på slamrøret.
 • Hovedpumpestasjon
  Hovedpumpestasjon mottar kommunalt avløpsvann fra nettverkspumpestasjoner. Pumpene monteres tørroppstilt eller neddykket i pumpekummer og sender væsken til et avløpsrenseanlegg. På grunn av mangel på avløpsrister ved de fleste pumpestasjoner, er vanskelige materialer slik som tekstiler sanitærartikler og andre faststoffer en konstant trussel mot driften.
 • Nettverkspumpestasjon
  Nettverkspumpestasjoner samler kommunalt avløpsvann fra bolighus og næring. Pumpene monteres tørroppstilt eller dykket i pumpekummer, og flytter avløpet videre til en hovedpumpestasjon. Siden de fleste pumpestasjoner ikke er utstyrt med avløpsrister, må pumpene håndtere vanskelige materialer som tekstiler, sanitærartikler, fett og våtservietter.

Du er kanskje også interessert i

Kontakt oss