Hovedfordeler
 • Lagerført standardløsning
 • Lave installasjonskostnader med enkelt oppsett, som kan installeres av en ikke-sertifisert elektriker
 • Omfattende beskyttelse av pumper
  (Overoppheting, overbelastning, faserekkefølge – feil rotasjonsretning, manglende fase, lekkasje, tørrkjøringsbeskyttelse ved cos-phi overvåking, plass til jordfeilbryter)
  • Enkel å bruke også av ikke-eksperter med innstillinger og målinger i display med støtte for flere språk inkludert norsk
  • Enkel feilsøking med alle alarmer i klar tekst
  • Lang, problemfri drift med robust kapsling og komponenter av høy kvalitet
  Applikasjoner
  • Avløpshåndtering fra næring
   Avløpshåndtering fra næring omfatter alt avløpsvann som er skylt fra toaletter på kommersielle, industrielle eller offentlige eiendommer.
  • Avløpsvann fra privathus
   Der vanlig selvfallsavløp ikke er mulig kan Sulzer tilby praktiske produkter som løser de fleste utfordringer.
  • Gråvann fra husholdninger
   Gråvann, dreneringsvann og overvann fra husholdninger.
  • Gråvann fra næring
   Kommersielt avløpsvann uten toalettavløp inkludert drenerings- og overvann.
  • Nettverkspumpestasjon
   Nettverkspumpestasjoner samler kommunalt avløpsvann fra bolighus og næring. Pumpene monteres tørroppstilt eller dykket i pumpekummer, og flytter avløpet videre til en hovedpumpestasjon. Siden de fleste pumpestasjoner ikke er utstyrt med avløpsrister, må pumpene håndtere vanskelige materialer som tekstiler, sanitærartikler, fett og våtservietter.
  • Styring av pumpestasjoner
   Styringssystemer gir funksjonalitet og data som kan brukes til å forbedre tilgjengeligheten til pumper, pumpestasjoner og hele oppsamlingsnettverk. De er en enkel metode for å både redusere risikoen for nedetid og overløp, og vedlikeholds- og energikostnader. Sulzer har et komplett utvalg av styringssystemer som er like enkle å bruke som de er sofistikerte.
  • Trykkavløp
   Trykkavløpssystemer er godt egnet til spredt bebyggelse som bolig- og hytteområder på fjellet eller langs kysten der eller der selvfallsavløp ikke er egnet. Det vil ofte være et bedre økonomisk alternativ enn selvfall, fordi det kan legges mindre rørledninger og dermed mindre gravearbeider, sprenging og naturinngrep.
  Kontakt oss