Funksjoner for hoveddesign
Kontrolleren leveres med en 2 x 16-sifret alfanumerisk display som tilbyr et fullt brukergrensesnitt for lav pris. Den måle nivået i pumpestasjonen ved hjelp av enten nivåvipper eller en trykksonde eller annen 4–20 mA-sensor. Valgknappen og den skjermen gjør det mulig å vise alarmer, styre pumpen manuelt og endre pumpeinnstillinger.
Nøkkelegenskaper

Oppsamlede og lagrede verdier

 • Antall starter for pumpe 1
 • Driftstid for pumpe 1

Programvarefunksjoner

 • Pumpestart/stopp via 4–20 mA signal eller flottør
 • Manuell – 0 – Auto - bryter
 • Innebygd 10-amp strømstransformator
 • Driftssvar via motorstrøm eller tilbakemelding fra kontaktor
 • Innstilling for pumpestopp etter driftstid
 • Delta cos-phi-måling for beskyttelse ved tørrkjøring
 • Kontrolldrift
 • Reservedrift ved høytnivåvippe
Applikasjoner
 • Avløpshåndtering fra næring
  Avløpshåndtering fra næring omfatter alt avløpsvann som er skylt fra toaletter på kommersielle, industrielle eller offentlige eiendommer.
 • Avløpsvann fra privathus
  Der vanlig selvfallsavløp ikke er mulig kan Sulzer tilby praktiske produkter som løser de fleste utfordringer.
 • Gråvann fra husholdninger
  Gråvann, dreneringsvann og overvann fra husholdninger.
 • Gråvann fra næring
  Kommersielt avløpsvann uten toalettavløp inkludert drenerings- og overvann.
 • Nettverkspumpestasjon
  Nettverkspumpestasjoner samler kommunalt avløpsvann fra bolighus og næring. Pumpene monteres tørroppstilt eller dykket i pumpekummer, og flytter avløpet videre til en hovedpumpestasjon. Siden de fleste pumpestasjoner ikke er utstyrt med avløpsrister, må pumpene håndtere vanskelige materialer som tekstiler, sanitærartikler, fett og våtservietter.
 • Overvåking av pumpe og pumpestasjon
  Overvåkningssystemer gir sanntidsdata som kan hjelpe deg med å ikke bare forhindre overløp og andre hendelser, men også for å optimalisere driften til individuelle pumper og pumpestasjoner. Sulzer har et fullverdig overvåkningssystem for brukervennlig overvåkning av pumper og pumpestasjoner. Systemene er i stand til å loggføre både hydrauliske og elektriske data og gir systemene umiddelbar tilgang til alarmer, pumpestatus, nivåinformasjon og trender. Dette er tilgjengelig via en webside eller telefonapplikasjon i tillegg til på pumpestyringen i automatikkskapet.
 • Styring av pumpestasjoner
  Styringssystemer gir funksjonalitet og data som kan brukes til å forbedre tilgjengeligheten til pumper, pumpestasjoner og hele oppsamlingsnettverk. De er en enkel metode for å både redusere risikoen for nedetid og overløp, og vedlikeholds- og energikostnader. Sulzer har et komplett utvalg av styringssystemer som er like enkle å bruke som de er sofistikerte.
 • Trykkavløp
  Trykkavløpssystemer er godt egnet til spredt bebyggelse som bolig- og hytteområder på fjellet eller langs kysten der eller der selvfallsavløp ikke er egnet. Det vil ofte være et bedre økonomisk alternativ enn selvfall, fordi det kan legges mindre rørledninger og dermed mindre gravearbeider, sprenging og naturinngrep.
Kontakt oss