Hovedfordeler
 • Minimerer driftskostnader og øker tilgjengeligheten til pumpestasjonen
 • Rask og enkel konfigurasjon med en unik oppstartsguide
 • Opererer som en frittstående overvåkningsenhet eller som en komplett pumpestasjonskontroller
 • BlueLinQ ekspansjonsmoduler tilgjengelig for installasjon etter behov
Hovedbruksområder
 • Styring og overvåkning av kommunale avløpspumpestasjoner med én til seks pumper, omrørere, styrte ventiler og mer

Hovedfunksjoner

Neste generasjons design

 • Kompakt design for enkel installasjon i ny eller eksisterende infrastruktur
 • Intuitiv 7” berøringsskjerm med grafisk brukergrensesnitt for konfigurasjon og overvåkning av utstyrsstatus
 • Fjernstyrt tilgang med en sikker tilkobling som muliggjør sentral styring og koordinering med andre pumpestasjoner via ethvert overvåkingssystem, som AquaWeb
 • Oppstartsguide inkludert for rask og enkel konfigurasjon
 • Forhåndsprogrammerte funksjoner som sikrer effektiv og pålitelig drift ved å anvende Sulzers mangeårige ekspertise innen avløpsvann
BlueLinQ gir mer

Forbedre nettverksytelsen

 • Smart pumpestyring justerer start-/stoppnivåene for å redusere energikostnadene
 • Asymmetrisk startfunksjon utvider tilgjengeligheten
 • Ulike start-stoppnivåer for dag og natt kan optimalisere engeribruken
 • Midlertidig lavt stoppnivå minimerer opphopning av slam
 • Pumpene kan operere uavhengig ved ulike start-stoppnivåer
 • Pumper med lang stillstand kan kontrollkjøres ved jevne mellomrom for å forebygge tilstopping
 • Beregning av vannmengder inn og ut av pumpestasjonen
 • Beregning av pumpeenergi og effektivitet
 • SD-minnekort for å laste opp/ned systemkonfigurasjon og ny firmware
 • Alarmlogg kan også lastes ned til et SD-kort
Logikk for best effektivitetspunkt (BEP)
Eksempel på BEP (beste effektivitetspunkt)

BlueLinQ Pro har innebygd funksjonalitet med BEP-kontrollogikk (beste effektivitetspunkt). BEP er punktet hvor pumpen opererer med maksimal effektivitet. På dette driftspunktet kommer vannet inn og forlater pumpen med minimal turbulens og andre tap.

Bruk av pumpen nærme BEP fører til mindre belastning og slitasje, hvilket øker pumpens pålitelighet og levetid.

Ved oppstart kjører BlueLinQ Pro en rekke kapasitetsberegninger for å fastslå optimal frekvens for å drive pumpene. Denne testsyklusen gjentas med et forhåndsinnstilt tidsintervall.

Gode grunner til å styre pumpen basert på BEP-kontrollogikk:

 • Lavere driftskostnader
 • Mindre hydrauliske belastninger på mekaniske komponenter
 • Mindre belastning av lagre og akselvibreringer
 • Mindre lydstøy
 • Mindre turbulens på sugesiden (dette reduserer også risikoen for blokkeringer i pumpen)
Ekspansjonsmoduler

Systemet kan enkelt utvides ved å legge til digitale og analoge IO-moduler.

Plug and play-moduler for BlueLinQ Pro:

 • BlueLinQ DI-12: 12 isolerte digitale innganger med konfigurerbar logikk
 • BlueLinQ DO-8: Denne modulen utvider kapasiteten til pumpekontrolleren med 8 ekstra digitale utganger med konfigurerbar logikk
 • BlueLinQ AI-6: Opptil 6 analoge innganger
 • BlueLinQ TI-6: 2- eller 3-lednings tilkobling til PT100-sensorer
 • BlueLinQ AO-6: 6 analoge utganger
 • BlueLinQ LI-6: 6 analoge innganger for tilkobling av lekkasjesensorer på pumper og omrørere

Kombinerte eller separate alarmer kan konfigureres.

Les mer om IO-ekspansjonsmoduler.

Bruksområder
 • Avløpshåndtering fra næring
  Avløpshåndtering fra næring omfatter alt avløpsvann som er skylt fra toaletter på kommersielle, industrielle eller offentlige eiendommer.

 • Gråvann fra næring
  Kommersielt avløpsvann uten toalettavløp inkludert drenerings- og overvann.

 • Hovedpumpestasjon
  Hovedpumpestasjon mottar kommunalt avløpsvann fra nettverkspumpestasjoner. Pumpene monteres tørroppstilt eller neddykket i pumpekummer og sender væsken til et avløpsrenseanlegg. På grunn av mangel på avløpsrister ved de fleste pumpestasjoner, er vanskelige materialer slik som tekstiler sanitærartikler og andre faststoffer en konstant trussel mot driften.

 • Inntakspumpestasjon
  Inntakspumpestasjoner ligner noe på store hovedpumpestasjoner. Løftehøyder kan variere fra ca. 2 opp til 30 meter, avhengig av dybden på den innkommende kloakken. For å forhindre trykkstøt som kan påvirke den biologiske prosessen negativt, benytter stasjonene ofte frekvensomformere og/eller flere pumper i parallelle.

 • Nettverkspumpestasjon
  Nettverkspumpestasjoner samler kommunalt avløpsvann fra bolighus og næring. Pumpene monteres tørroppstilt eller dykket i pumpekummer, og flytter avløpet videre til en hovedpumpestasjon. Siden de fleste pumpestasjoner ikke er utstyrt med avløpsrister, må pumpene håndtere vanskelige materialer som tekstiler, sanitærartikler, fett og våtservietter.

 • Utløpspumpestasjoner
  Utløpspumpestasjoner er påkrevd når nivået på behandlingsanlegget er lavere enn mottaksvannet. Dette gjelder spesielt når du har utløp inn i en elv, som kan stige i kraftig regn eller i flomperioder, eller til havet, hvor nivået varierer med tidevannet. Det kan også være nødvendig med uttakspumpestasjoner for å kompensere for økende friksjonstap i utgående rør ved høye pumpemengder, for eksempel i lange avfallsrør for sjøvann.

Du er kanskje også interessert i

Kontakt oss