HST™-turbokompressor                                                      

Magnetiske lagre for uslåelig effektivitet

Den moderne og stillegående HST™-turbokompressoren har avansert design med utprøvd magnetisk lagerteknologi og en høyhastighetsmotor drevet av en innebygd frekvensomformer. HST-turbokompressorer brukes mye i kloakkrenseanlegg og i industriprosesser med lavt trykk.

Hovedfordeler
 • Høy effektivitet som garanterer optimale livssykluskostnader
 • Lav støy: Det er ikke behov for ekstra lydisolering
 • Høy pålitelighet
 • Slitasjefri som derfor krever minimalt vedlikehold 
 • Enkel design med integrerte komponenter 
 • Nøyaktig mengdemåling 
 • Vibrasjonsfri drift som sikrer mindre belastning av rørsystemet
 • Pulsasjonsfri luftfordeling gjør det mulig med lettere luftbobler for mer effektiv lufting 
 • Fullt sertifisert
 • Brukes sammen med alle typer vanlige ventilatorer
 • Flere mulige installasjonsoppsett
 • Kan drives i mange miljøer
Hovedbruk
 • Lufting for behandling av kommunalt kloakkvann
 • Lufting for behandling av industrielt avløpsvann
 • Industrielle bruksområder
Videoer
Problemfri drift med Sulzers HST™-turbokompressorer
Hoveddesignfunksjoner

HST-turbokompressoren med lite fotavtrykk har ingen slitedeler eller smøremidler, takket være dens innovative design, og krever derfor minimalt vedlikehold. Den unike drivverksteknologien muliggjør optimal driftseffektivitet med minimert energiforbruk. Den kan enten brukes som en enkelt turboventilator eller som en gruppe turboventilatorer via en rekke grensesnittalternativer som muliggjør ekstern eller lokal styring av både strømning og trykk over hele driftsområdet.

 

Stor lufttilførsel for lufting av avløpsvann levert av en gruppe turbokompressorer
Hovedegenskaper
Luftstrømningsområde 1000 – 16000 Nm³/t 550 – 10100 SCFM
Trykkområde 30 – 120 kPa 4,4 – 18,1 PSI
Dokumenter

Brosjyrer

Case-studier

Dataark

Case-studier og artikler
 • Case-studier (EN)
  Når væsker pumpes, blandes, kontrolleres eller tilsettes er vi der. See hvordan våre løsninger hjelper våre kunder og lær hvordan vi kan gjøre dine pumpe og blandeprosesser mer effektive og lønnsomme, sikre din produksjon og sørge for vedvarende pålitelighet.
Applikasjoner
 • Aerob utråtning
  Under aerob nedbryting i avløpsvannrensing bryter mikroorganismer ned det organiske materialet. Disse mikroorganismene trenger lufting for å fungere, og det er nødvendig med noe omrøring for å holde prosessen effektiv og pålitelig. Resultatet er redusert slamvolum og forebygging av lukt. Sulzer har svært egnede produkter som kompressorer, luftere og diffusorplatesystemer som støtter prosessen i den aerobe råtnetanken.

 • Biologisk prosess
  Målet med den biologiske prosessen i avløpsbehandling er å fjerne organiske, biologisk nedbrytbare stoffer via metabolismen til mikroorganismer og relaterte biokjemiske prosesser.

 • Rentvannsbehandling i kommunale områder
  Når du planlegger nye vannbehandlingsanlegg eller oppgraderer eksisterende, er driftskostnader like viktige som investeringskostnader. Sulzers innovative pumper, omrørere og kompressorer kombinerer pålitelig behandlingsytelse med overlegen energieffektivitet.

 • Tertiær behandling
  Behandlet avløpsvann kan av og til kreve ytterligere behandling. Lokale regler for utløp kan påtvinge strenge grenser som ikke kan oppfylles ved selv den mest effektive prosessen, eller en høyere grad av avløpsvann kan forespørres for gjenbruket. Når tertiær behandling er nødvendig, kan ulike filtreringsnivåer anvendes, inkludert veldig fin filtrering. Ofte er det tilstrekkelig med et siste trinn med omrøring og lufting for å oppnå målet. Når dette er tilfellet, kan Sulzers senkbare omrører av type ABS XRW og RW brukes, sammen med senkbar lufter av type ABS TA–TAK- og diffusorplatesystem av type ABS PIK, DS og Sucoflow.
Tjenester
 • Service for turbokompressorer og luftere
  Sulzer er eksperten ikke bare når det gjelder å levere utstyret ditt, men også når det gjelder å støtte det gjennom hele livssyklusen med over 140 års erfaring. Det er viktig å ha kontinuerlig drift av utstyr i vann- og avløpsbehandlingsanlegg, og det er derfor Sulzer tilbyr service og teknisk støtte når du trenger det.
Hvordan kan vi hjelpe deg?

Snakk eller skriv til våre eksperter for å finne din beste løsning.