Hovedfordeler
 • Høy effektivitet som garanterer optimale livssykluskostnader
 • Lavt støynivå: Det er ikke behov for ekstra lydisolering
 • Høy pålitelighet
 • Slitasjefri som derfor krever minimalt vedlikehold 
 • Enkel design med integrerte komponenter 
 • Nøyaktig mengdemåling 
 • Vibrasjonsfri drift som sikrer mindre belastning av rørsystemet
 • Pulsasjonsfri luftfordeling gjør det mulig med lettere luftbobler for mer effektiv lufting 
 • Fullt sertifisert
 • Brukes sammen med alle typer vanlige ventilatorer
 • Flere mulige installasjonsoppsett
 • Kan drives i mange miljøer
Hovedbruksområder
 • Lufting for behandling av kommunalt avløpsvann
 • Lufting for behandling av industrielt avløpsvann
 • Industrielle bruksområder
Kompressor eller blåser?

Er det en kompressor eller blåser?

Vi kaller HST en høyhastighets turbokompressor. Noen ville definitivt ha kalt den en turboblåser eller høyhastighetsblåser. Så hva er forskjellen mellom en blåser og en kompressor?
 
La oss’ starte med en vifte. Denne er laget kun for å sette luften i bevegelse, og vil overhodet ikke komprimere den. Således vil mottrykket som behandles av vifter registreres i millibar. De fleste vil si at den maksimale trykkøkningen som kan forventes fra en vifte er en tiendedel av en bar, men det er viftedesign med flere trinn som vil gå høyere enn det.

En blåser vil bli sett på som å starte fra den tiendedelen av en bar, og spesifikt designet for å øke trykket. Derfor vil noen kalle den en blåser eller lavtrykkskompressor. Så ja, HST er en kompressor på den måten at den øker lufttrykket med mer enn én bar (enkelte modeller).

Et typisk makstrykk for en blåser vil være én bar manometertrykk, men noen definisjoner setter grensen mye lavere, som for eksempel 0,3 bar.
 
Når vi beveger oss utover blåseren eller lavtrykkskompressoren, kommer vi til kompressorer som er laget for tilførsel av trykkluft i luftsystemer på verksteder eller fabrikker. Det er derfor noen definerer lavtrykkskompressorer som alt under 6–9 bar som brukes på disse områdene.

Så enkelt forklart leverer en lavtrykkskompressor eller ventilator høy luftstrøm som en vifte, men ved høyere trykk. Det er en kompressor, men hovedoppgaven er ikke å levere trykkluft.

Du kan kalle HST en kompressor, en blåser eller en lavtrykkskompressor. Uansett hva du kaller den, vil du få en svært effektiv, pålitelig og stillegående maskin som vare i lang tid.
Videoer
HST™ – verdens mest bærekraftige og økonomiske turboblåser
Oppdag hvordan HST-er gir optimalisert luftlevering til et av Sveriges største renseanlegg for avløpsvann
Funksjoner for hoveddesign
Det innovative designet til HST-turbokompressoren kombinerer den høye effektiviteten til den et-trinns sentrifugalblåser med den enkle strømningskontrollen til en frekvensstyrt kompressor.

HST med lite miljøavtrykk har ingen mekaniske slitedeler eller smøremidler, og krever derfor minimalt med vedlikehold. Erstatning av standardmotoren og den store girboksen til integrerte kompressorer med en høyhastighetsmotor, betyr at det ikke vil være noen forutsette overhalinger i løpet av levetiden til utstyret.
 
Siden denne kompressoren med magnetiske lager, vil få rotoren til å sveve før start, er det ingen ekstra slitasje fra gjentatt start og stopp, noe som oppfyller behovene til dagens luftesystemer med diffuserluft og moderne avløpsvannprosesser.

HST-kompressorpakken er designet med tanke på lav støyavgivelse og støydempere er innebygget der det er mulig.

Flere enheter kan brukes sammen for å maksimere energibesparelsene og minimere karbonavtrykket. Eldre maskiner som typene Roots-blåser, flertrinns sentrifugal eller rotasjonskompressor kan operere parallelt uten problem.
Stor lufttilførsel for lufting av avløpsvann levert av en gruppe turbokompressorer
Nøkkelegenskaper
Luftstrømningsområde 1000 – 16000 Nm³/t 550– 10,100 SCFM
Trykkområde 30 – 120 kPa 4,4 – 18,1 PSI
HST aeration blower turboblower performance range
Dokumenter

Brosjyrer

Case-studier

Dataark

Case-studier og artikler
 • Case-studier (EN)
  Når væsker pumpes, blandes, kontrolleres eller tilsettes er vi der. See hvordan våre løsninger hjelper våre kunder og lær hvordan vi kan gjøre dine pumpe og blandeprosesser mer effektive og lønnsomme, sikre din produksjon og sørge for vedvarende pålitelighet.
Bruksområder
 • Aerob utråtning
  Under aerob nedbryting i avløpsvannrensing bryter mikroorganismer ned det organiske materialet. Disse mikroorganismene trenger lufting for å fungere, og det er nødvendig med noe omrøring for å holde prosessen effektiv og pålitelig. Resultatet er redusert slamvolum og forebygging av lukt. Sulzer har svært egnede produkter som kompressorer, luftere og diffusorplatesystemer som støtter prosessen i den aerobe råtnetanken.

 • Biologisk prosess
  Målet med den biologiske prosessen i avløpsbehandling er å fjerne organiske, biologisk nedbrytbare stoffer via metabolismen til mikroorganismer og relaterte biokjemiske prosesser.

 • Rentvannsbehandling i kommunale områder
  Når du planlegger nye vannbehandlingsanlegg eller oppgraderer eksisterende, er driftskostnader like viktige som investeringskostnader. Sulzers innovative pumper, omrørere og kompressorer kombinerer pålitelig behandlingsytelse med overlegen energieffektivitet.

 • Tertiær behandling
  Behandlet avløpsvann kan av og til kreve ytterligere behandling. Lokale regler for utløp kan påtvinge strenge grenser som ikke kan oppfylles ved selv den mest effektive prosessen, eller en høyere grad av avløpsvann kan forespørres for gjenbruket. Når tertiær behandling er nødvendig, kan ulike filtreringsnivåer anvendes, inkludert veldig fin filtrering. Ofte er det tilstrekkelig med et siste trinn med omrøring og lufting for å oppnå målet. Når dette er tilfellet, kan Sulzers senkbare omrører av type ABS XRW og RW brukes, sammen med senkbar lufter av type ABS TA–TAK- og diffusorplatesystem av type ABS PIK, DS og Sucoflow.
Service
 • Service for turbokompressorer og luftere
  Sulzer er eksperten ikke bare når det gjelder å levere utstyret ditt, men også når det gjelder å støtte det gjennom hele livssyklusen med over 140 års erfaring. Det er viktig å ha kontinuerlig drift av utstyr i vann- og avløpsbehandlingsanlegg, og det er derfor Sulzer tilbyr service og teknisk støtte når du trenger det.
Kontakt oss