Retur av aktivt slam

Kontroll over aktivt slam

Retur av aktivt slam fra den siste klarningen til innløpet til aktivslamtank er en viktig funksjon i behandlingsprosessen. Den opprettholder riktig konsentrasjon av mikroorganismer i aktivslamtanken, slik at renseprosessen kan oppnås innen den ønskede tiden. Sulzer har pumper som kan brukes til retur av aktivert slam. Den senkbare avløpspumpen type ABS XFP, senkbar propellerpumpe type ABS AFLX, og senkbar propellpumpe type ABS VUPX, er alle velegnet til denne applikasjonen.

Produkter

Du er kanskje også interessert i