Hovedfordeler
 • Sparer tid med vedlikehold på stedet funksjoner, lett å fjerne filler og uten behov for å kobles fra røropplegget
 • Det er designet for bruk i slamanlegg, der høy pålitelighet er viktig og nedetid holdes til et minimum
 • En forbedring av PC eksenterskruepumpen med materialvarianter for et bredt spekter av prosessapplikasjoner
 • Robuste motorer og gir med lave driftshastigheter utgjør en integrert del av enhetens design
Hovedbruksområder
 • Håndtering og flytting av slam (vedlikehold på stedet)
 • Kommunalt og industriellt avløpsvann (vedlikehold på stedet)
 • Sensitive prosesser (vedlikehold på stedet)
 • Slipende slam (vedlikehold på stedet)
Funksjoner for hoveddesign
 • Sugekammeret demonteres enkelt ved å fjerne skruer for å fjerne hele drivverket, inkludert rotor, stator, aksel og tetninger. Dermed kan man ta ut all filler eller utføre service.
 • Konstruksjonsmaterialer, tilgjengelig i støpejern eller rustfritt stål, med et utvalg av rotor- og statormaterialer som passer til individuelle applikasjoner, f.eks. hardkrombelagt rotor eller naturgummistator.
 • Robuste, spesielt utvalgte drivere og girkasser for lengre levetid. Alternativene inkluderer elektriske motordrivenheter som leveres som direktekoplet eller variabel hastighetsdrivere med mekaniske hastighetsforstyrrelser eller frekvensomformer.
 • Lave driftskostnader, redusert slitasje for lengre levetid for pumpen, som forlenger periodene mellom rutinemessig vedlikehold. Viktig i slipende applikasjoner.
Nøkkelegenskaper
Kapasiteter Opptil 225 m3/t
Trykk Opptil 12 bar
Temperaturer -10 opptil 100ºC
Applikasjoner

Applikasjoner

 • Anaerob nedbrytning
  Anaerob nedbrytning krever temperaturutjevning og riktig homogenisering av biomassen for å oppnå en høy gassproduksjon og for å unngå sedimentering av organiske stoffer. Overflateskorpen må brytes og forhindring av skum må kontrolleres hvis det er skumtendenser. Sulzer kan tilby effektive og pålitelige Scaba-omrørere for nedbrytere med høy-effektive propeller. Muffin Monster™-kverner oppstrøms fra de anearobe nedbryterne behandler slammet før nedbrytning, og forbedrer homogeniseringen av biomassen og beskytter utstyret nedstrøms.

 • Buffertank for slam
  Buffertanken for slam kan brukes til en rekke formål. Det vanligste bruksområdet er blanding og homogenisering av høyt konsentrert primært, sekundært eller nedbrutt slam. Løsningen som brukes til å blande selve slammet, eller for å blande slammet med de doserte fortykningskjemikaliene, avhenger av utformingen og volumet til buffertanken. Sulzers senkbare omrører av type ABS XRW og RW, samt omrøreren av type Scaba, kan brukes til å gi svært effektiv omrøring. Eksenterskruepumper og Muffin Monster™-kverner brukes til reduksjon av faststoff og slamoverføring til slamfortykningsprosesser.

 • Håndtering og flytting av slam
  Sulzers pumper, omrørere, kverner og agitatorer brukes til å flytte, blande og håndtere slam. Vår serie med overføringspumper for fremdrift med positiv fortrengning i uthulingsprosesser, gir en nær konstant mengdehastighet med mulighet for løfting av sug, håndtering av alle typer ikke-newtonske slam- og kverningsprosesser, vanligvis i behandlingsanlegget for avløpsvann. Hold-på-plass funksjoner sikrer at all nedetid på prosessen på grunn av endringen av slitasjekomponenter holdes til et minimum. Muffin Monster™-kvernene beskytter utstyret nedstrøms. Slammet som har vært igjennom en avløpskvern vil ikke blokkere ventiler, varmevekslere, råtnetanker, sentrifuger og annet utstyr på slamrøret.

 • Kjemisk blanding – slam
  Noen ganger må kjemikalier blandes inn i aktivslammet før det går inn i den sekundære sedimenteringstanken. For eksempel kan kjemikalier brukes til å utføre fosforfjerning på avløpet fra den biologiske prosess. Mange fabrikker bruker kjemikalier til å forbedre slamfortykningen like før buffertanken for slam.

 • Rentvannsbehandling i kommunale områder
  Når du planlegger nye vannbehandlingsanlegg eller oppgraderer eksisterende, er driftskostnader like viktige som investeringskostnader. Sulzers innovative pumper, omrørere og kompressorer kombinerer pålitelig behandlingsytelse med overlegen energieffektivitet.
Kontakt oss