Hovedfordeler
 • Ingen risiko for motorforurensning under drift
 • Du trenger ikke å entre farlige pumpesumper
 • Uttrekkbart design gjør det enkelt å fjerne motoren uten å koble pumpen fra røropplegget
 • Stort fritt gjennomløp forhindrer blokkering
 • Dobble tetninger for pålitelig drift
 • Brukes sammen med standard, luftkjølte IEC-motorer
Hovedbruksområder
 • Rent vann 
 • Avløpsvann
 • Svært krevende avløpsvann som inneholder faststoffer, kloakk og slam i kommersielle, industrielle og kommunale applikasjoner
Funksjoner for hoveddesign
 • Uttrekkbart motordesign
 • Vertikal eller horisontal installasjon
 • Doble mekaniske tetninger
 • Pumper kan leveres med tilleggsutstyr for der selvoppfylling kreves
Nøkkelegenskaper
Utløpsstørrelser DN 150 til DN 800
50 Hz

Maks. pumpemengde: 2 800 l/s

Maks. løftehøyde: 80 m

60 Hz

Maks. pumpemengde: opptil 2800 l/s

Maks. løftehøyde: 120 m

Applikasjoner
 • Hovedpumpestasjon
  Hovedpumpestasjon mottar kommunalt avløpsvann fra nettverkspumpestasjoner. Pumpene monteres tørroppstilt eller neddykket i pumpekummer og sender væsken til et avløpsrenseanlegg. På grunn av mangel på avløpsrister ved de fleste pumpestasjoner, er vanskelige materialer slik som tekstiler sanitærartikler og andre faststoffer en konstant trussel mot driften.

 • Inntakspumpestasjon
  Inntakspumpestasjoner ligner noe på store hovedpumpestasjoner. Løftehøyder kan variere fra ca. 2 opp til 30 meter, avhengig av dybden på den innkommende kloakken. For å forhindre trykkstøt som kan påvirke den biologiske prosessen negativt, benytter stasjonene ofte frekvensomformere og/eller flere pumper i parallelle.

 • Retur av aktivt slam
  Utløpspumpestasjoner er påkrevd når renseanlegget ligger lavere enn der det rensede vannet slippes ut. Dette er vanlig når du har utløp inn i en elv, som ved kraftig regn eller springflo kan få ekstra høyt nivå.

 • Utløpspumpestasjoner
  Utløpspumpestasjoner er påkrevd når nivået på behandlingsanlegget er lavere enn mottaksvannet. Dette gjelder spesielt når du har utløp inn i en elv, som kan stige i kraftig regn eller i flomperioder, eller til havet, hvor nivået varierer med tidevannet. Det kan også være nødvendig med uttakspumpestasjoner for å kompensere for økende friksjonstap i utgående rør ved høye pumpemengder, for eksempel i lange avfallsrør for sjøvann.

Du er kanskje også interessert i

Kontakt oss