Hovedfordeler
 • Pålitelig og langvarig
 • Lavt trykkfall og derfor høyere effektivitet
 • Mulighet for fremtidig økning i luftekapasitet   
 • Rask og enkel installasjon
 • Fleksibelt layoutdesign
 • Tåler høye temperaturer
 • Egnet for aggresivt avløpsvann
Hovedbruksområder
 • Lufting av kommunalt avløpsvann
 • Lufting av industrielt avløpsvann, med noen restriksjoner

 

Funksjoner for hoveddesign
Alle diffusorer har en innebygd tilbakeslagsventil som gir ekstra sikkerhet til behandlingsprosessen ved å forhindre at slam infiltrerer luftrørsystemet når luftstrømmen stopper. KKI215- og PRK/PIK300-diffusorene er passer om hverandre for ettermontering noe som gir høy fleksibilitet.

 

Diffusorer med EPDM-gummimembranplater:

PIK300 finbobler

 • Hoveddel av polypropylen og en antifriksjonsring for å beskytte membranet
 • Egner seg for både kontinuerlige og ikke-kontinuerlige lufteprosesser

PRK300 finbobler

 • Sterk hoveddel, noe som gjør den egnet for SBR-, MBR- og MBBR-prosesser
 • Antifriksjonsring beskytter membranet
 • PRF300-ettermontering for å oppgradere 215 mm-diffusere til mer effektive systemer

KKI215 finbobler

 • Egner seg for både kontinuerlige og ikke-kontinuerlige lufteprosesser
 • Spesialstøtte for bruk i dype basseng i vann opptil 15 meter dypde

Sucoflow DS 20 finbobler

 • Ideell for høy tetthet- og gjenvinnbare luftingssystemer
 • Gjengeforbindelser som er lette å tilpasse
Nøkkelegenskaper

Diffusor  diameter

PIK300, PRK300: 336 mm

KKI215: 215 mm

Sucoflow DS 20: 500 mm

Membran overflateområde

KKI: 0,025 m²

PIK, PRK: 0,060 m²

Sucoflow DS 20: 0,183 m²

Driftsområde (+20°C; 1013 mbar)

KKI215: 0,5–4 m³/t

PIK300, PRK300: 1,5–8 m³/t

Sucoflow DS 20: 1–15 m³/t

Maks. driftstemperatur:

PRK300, KKI215: 80°C

PIK300, DS 20: 100°C

Applikasjoner
 • Aerob utråtning
  Under aerob nedbryting i avløpsvannrensing bryter mikroorganismer ned det organiske materialet. Disse mikroorganismene trenger lufting for å fungere, og det er nødvendig med noe omrøring for å holde prosessen effektiv og pålitelig. Resultatet er redusert slamvolum og forebygging av lukt. Sulzer har svært egnede produkter som kompressorer, luftere og diffusorplatesystemer som støtter prosessen i den aerobe råtnetanken.

 • Biologisk prosess
  Målet med den biologiske prosessen i avløpsbehandling er å fjerne organiske, biologisk nedbrytbare stoffer via metabolismen til mikroorganismer og relaterte biokjemiske prosesser.

 • Tertiær behandling
  Behandlet avløpsvann kan av og til kreve ytterligere behandling. Lokale regler for utløp kan påtvinge strenge grenser som ikke kan oppfylles ved selv den mest effektive prosessen, eller en høyere grad av avløpsvann kan forespørres for gjenbruket. Når tertiær behandling er nødvendig, kan ulike filtreringsnivåer anvendes, inkludert veldig fin filtrering. Ofte er det tilstrekkelig med et siste trinn med omrøring og lufting for å oppnå målet. Når dette er tilfellet, kan Sulzers senkbare omrører av type ABS XRW og RW brukes, sammen med senkbar lufter av type ABS TA–TAK- og diffusorplatesystem av type ABS PIK, DS og Sucoflow.
Case-studier og artikler
 • Case-studier (EN)
  Når væsker pumpes, blandes, kontrolleres eller tilsettes er vi der. See hvordan våre løsninger hjelper våre kunder og lær hvordan vi kan gjøre dine pumpe og blandeprosesser mer effektive og lønnsomme, sikre din produksjon og sørge for vedvarende pålitelighet.

Du er kanskje også interessert i

Kontakt oss