Główne korzyści
 • Kompaktowa konstrukcja zatapialna
 • Obniżone koszty energii 
 • Krótsze czasy mieszania
 • Minimalne ryzyko przeciążenia silnika
 • Łatwa instalacja
 • Niewielkie wymagania w zakresie przestrzeni
Główne zastosowania
 • Zastosowania z zakresu mieszania w oczyszczalniach ścieków i obszarach przemysłowych
 • Homogenizacja szlamów i zawiesin o dużym stężeniu
 • Dostępne opcje dla stref przeciwwybuchowych: ATEX (Ex II 2G Ex h db IIB T4 Gb), FM oraz CSA
Główne cechy projektowe
 • Opatentowany pierścień odrzucający frakcje stałe
 • Nieblokujący się wirnik
 • Zintegrowane silniki o mocy od 1,3 do 13 kW (od 1,7 do 17,5 KM)
 • Model RW 200 jest stosowany głównie do mieszania w niewielkich pompowniach
 • Wielopolowe silniki lub napędzane przy użyciu przekładni w wykonaniu standardowym i przeciwwybuchowym
 • Wsparcie techniczne obejmuje literaturę oraz oprogramowanie komputerowe do doboru oraz projektowania każdej instalacji
Najważniejsze cechy
Maksymalny przepływ 0,83 m³/s
Maksymalna średnica wirnika 650 mm
Więcej informacji o mieszadłach RW
 • Do serii RW należy kilka mieszadeł zatapialnych ze zintegrowanymi silnikami o mocy od 1,3 do 13 kW (1,7–17,5 KM) do mieszania i tworzenia zawiesin ciał stałych w komunalnych oczyszczalniach ścieków oraz w zastosowaniach przemysłowych i rolniczych
 • Model RW 200 jest stosowany głównie do mieszania w niewielkich pompowniach
 • Firma Sulzer oferuje bardzo wydajne mieszadła wielopolowe i napędzane przy użyciu przekładni w wykonaniu standardowym i przeciwwybuchowym
 • Materiały  pomocnicze od firmy Sulzer obejmują literaturę oraz oprogramowanie komputerowe do doboru oraz zaprojektowania każdej instalacji
Analizy przypadków
 • Analizy przypadków (EN)
  Jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzebne jest pompowanie, mieszanie, monitoring i dozowanie cieczy. Sprawdź jak nasze rozwiązania są ważne dla użytkownika oraz w jaki sposób możemy sprawić aby procesy pompowania, mieszania były jeszcze bardziej wydajne i opłacalne, bez utraty niezawodności i bezpieczeństwa produkcji.
Dokumenty

Arkusze danych

Rysunki wymiarowe

Instrukcja

Zastosowania
 • Oczyszczanie trzeciego stopnia
  Oczyszczone ścieki mogą czasami wymagać dalszego oczyszczania. Lokalne przepisy dotyczące odprowadzania ścieków mogą nakładać rygorystyczne ograniczenia, których nie da się spełnić stosując najskuteczniejsze procesy, lub też wymagane mogą być ścieki lepszej jakości w celu ponownego wykorzystania. Gdy potrzebne jest oczyszczanie trzeciego stopnia, można zastosować różnego rodzaju filtry bądź procesy membranowe. Czasami jednak wystarczy tylko zastosować mieszanie i napowietrzanie aby osiągnąć cel. W takiej sytuacji wykorzystać można mieszadła zatapialne typów ABS XRW oraz RW firmy Sulzer wraz z turbiną napowietrzającą typu ABS TA–TAK oraz dyfuzorem dyskowym typu ABS PIK, DS i Sucoflow.
 • Procesy biologiczny
  Celem procesu biologicznego jest usunięcie biodegradowalnych substancji organicznych przy wykorzystaniu metabolizmu mikroorganizmów i powiązanych procesów biochemicznych.
 • Selektor
  Celem zbiornika selekcyjnego jest kontrolowanie i ograniczenie rozwoju bakterii nitkowatych oraz usprawnienie procesu sedymentacji osadu. Firma Sulzer zapewnia kilka rozwiązań umożliwiających stworzenie optymalnych warunków w selektorze.
 • Uśrednianie
  Mieszanie podczas procesu uśredniania ma doprowadzić do wymieszania ścieków, aby zapobiec powstawaniu osadów i przykrych zapachów oraz rozwarstwianiu. Konieczne może być także mieszanie i homogenizowanie strumieni ścieków pochodzących z różnych źródeł. Poziom wody w zbiornikach wyrównawczych jest zmienny i czasami może być bardzo niski, tak więc mieszadła pełnią bardzo istotną rolę.
 • Zbiornik buforowy osadu
  Zbiornik buforowy osadu może być używany do różnych zastosowań. Najpowszechniejszym z nich jest mieszanie i homogenizacja osadu wstępnego, wtórnego lub przefermentowanego o dużym stężeniu. Rozwiązanie używane do mieszania samego osadu lub do mieszania osadu z wprowadzanymi polielektolitami zależy od konstrukcji oraz objętości zbiornika buforowego osadu. Mieszadła zatapialne typu ABS XRW i RW oraz mieszadła typu Scaba mogą być używane do wydajnego mieszania. Pompy śrubowe dozujące i rozdrabniarki Muffin Monster™ są używane do rozdrobnienia i ujednolicenia osadu i przepompowania go do procesu odwadniania.
Skontaktuj się z nami