Główne korzyści
 • Najniższe zużycie energii
 • Kompaktowa konstrukcja zatapialna
 • Dostępna wersja w całości wykonana ze stali nierdzewnej
 • Krótsze czasy mieszania
 • Minimalne ryzyko przeciążenia silnika
 • Wyjątkowa niezawodność i długi okres eksploatacji
 • Łatwa instalacja
 • Niewielkie wymagania w zakresie przestrzeni
 • Dostępny jest opcjonalny potrójny układ uszczelniający z podwójną komorą olejową, który zapewnia najwyższą ochronę silnika.
Główne zastosowania
 • Mieszanie w oczyszczalniach ścieków i zakładach przemysłowych
 • Homogenizacja osadów i zawiesin o dużym stężeniu

Główne cechy projektowe
 • Zoptymalizowana konstrukcja wirnika zapewnia doskonałą wydajność mieszania
 • Nowatorskiee, wydajne opcje silników, jak PMSM, zapewniają niskie zużycie energii
 • Innowacyjne, samoczyszczące się wirniki zmniejszają wymagania konserwacyjne i zwiększają niezawodność
 • Inteligentne funkcje zaprojektowane w celu wspomagania działań w zakresie konserwacji zapobiegawczej
 • Szeroki wybór średnic i wielkości silnika zapewnia ekonomiczne rozwiązanie do wszystkich zastosowań.
 • Łatwa instalacja i modernizacja
Najważniejsze cechy

Seria XRW

Przepływ mieszający 0,23–1,79 m3/s
Średnica wirnika 210–900 mm
XRW 210-300

Mieszadła zatapialne o dużej prędkości obrotowej XRW 210 i XRW 300 są wyposażone w klatkowy silnik indukcyjny w standardzie IE3.

 

50 Hz (IE3) 60 Hz (IE2 / IE3)
Średnica wirnika 210 / 300 mm  210–300 mm (8–12 cali)
Moc silnika 0,8 – 2,9 kW 1,2 – 4,7 KM (0,9 – 3,5 kW)
Sprawność silnika do 85% do 85%
Przepływ mieszający do 0,23 m3/s do 0,23 m3/s
XRW 330, 400, 480 i 650

Mieszadła średnioobrotowe typu XRW 330, 400, 480 i 650 są wyposażone w odpowiednik silnika IE3 z magnesami stałymi, który zapewnia najniższe możliwe zużycie energii.

 

50 Hz (odpowiednik IE3) 60 Hz (odpowiednik IE3)
Średnica wirnika 330 / 400 / 480 / 650 mm 13 / 16 / 19 / 26 cali (330 / 400 / 480 / 650 mm)
Moc silnika 3 – 10 kW 4 – 13,4 KM (3 – 10 kW)
Sprawność silnika do 91% do 91%
Przepływ mieszający do 0,83 m3/s do 0,83 m3/s
XRW 750 i 900

Mieszadła XRW 750 i 900 o prędkości obrotowej od średniej do niskiej są wyposażone w klatkowy silnik indukcyjny w standardzie IE3 oraz przekładnię zmniejszającą prędkość.

 

50 Hz (IE3) 60 Hz (IE3)
Średnica wirnika 750 / 900 mm 30 / 35 cali (750 / 900 mm)
Moc silnika do 22 kW do 33,5 KM (do 25 kW)
Sprawność silnika do 92,3% do 93%
Przepływ mieszający do 1,79 m3/s do 1,79 m3/s
Analizy przypadków
 • Analizy przypadków (EN)
  Jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzebne jest pompowanie, mieszanie, monitoring i dozowanie cieczy. Sprawdź jak nasze rozwiązania są ważne dla użytkownika oraz w jaki sposób możemy sprawić aby procesy pompowania, mieszania były jeszcze bardziej wydajne i opłacalne, bez utraty niezawodności i bezpieczeństwa produkcji.
Zastosowania
 • Oczyszczanie trzeciego stopnia
  Oczyszczone ścieki mogą czasami wymagać dalszego oczyszczania. Lokalne przepisy dotyczące odprowadzania ścieków mogą nakładać rygorystyczne ograniczenia, których nie da się spełnić stosując najskuteczniejsze procesy, lub też wymagane mogą być ścieki lepszej jakości w celu ponownego wykorzystania. Gdy potrzebne jest oczyszczanie trzeciego stopnia, można zastosować różnego rodzaju filtry bądź procesy membranowe. Czasami jednak wystarczy tylko zastosować mieszanie i napowietrzanie aby osiągnąć cel. W takiej sytuacji wykorzystać można mieszadła zatapialne typów ABS XRW oraz RW firmy Sulzer wraz z turbiną napowietrzającą typu ABS TA–TAK oraz dyfuzorem dyskowym typu ABS PIK, DS i Sucoflow.
 • Procesy biologiczny
  Celem procesu biologicznego jest usunięcie biodegradowalnych substancji organicznych przy wykorzystaniu metabolizmu mikroorganizmów i powiązanych procesów biochemicznych.
 • Selektor
  Celem zbiornika selekcyjnego jest kontrolowanie i ograniczenie rozwoju bakterii nitkowatych oraz usprawnienie procesu sedymentacji osadu. Firma Sulzer zapewnia kilka rozwiązań umożliwiających stworzenie optymalnych warunków w selektorze.
 • Uśrednianie
  Mieszanie podczas procesu uśredniania ma doprowadzić do wymieszania ścieków, aby zapobiec powstawaniu osadów i przykrych zapachów oraz rozwarstwianiu. Konieczne może być także mieszanie i homogenizowanie strumieni ścieków pochodzących z różnych źródeł. Poziom wody w zbiornikach wyrównawczych jest zmienny i czasami może być bardzo niski, tak więc mieszadła pełnią bardzo istotną rolę.
 • Zbiornik buforowy osadu
  Zbiornik buforowy osadu może być używany do różnych zastosowań. Najpowszechniejszym z nich jest mieszanie i homogenizacja osadu wstępnego, wtórnego lub przefermentowanego o dużym stężeniu. Rozwiązanie używane do mieszania samego osadu lub do mieszania osadu z wprowadzanymi polielektolitami zależy od konstrukcji oraz objętości zbiornika buforowego osadu. Mieszadła zatapialne typu ABS XRW i RW oraz mieszadła typu Scaba mogą być używane do wydajnego mieszania. Pompy śrubowe dozujące i rozdrabniarki Muffin Monster™ są używane do rozdrobnienia i ujednolicenia osadu i przepompowania go do procesu odwadniania.
Dokumenty

Arkusze danych

Rysunki wymiarowe

Instrukcja

Skontaktuj się z nami