Hovedfordeler
 • Kompakt, vanntett design
 • Reduserte energikostnader 
 • Kortere blandetider
 • Minimal risiko for overbelastning av motoren
 • Enkel installasjon
 • Lite plassbehov
Hovedbruksområder
 • Blande- og rørebruksområder i kloakkrenseanlegg og industri
 • Homogenisering av høykonsentrert slam
 • Farlige steder ATEX (Ex II 2G Ex h db IIB T4 Gb), FM og CSA tilgjengelig som alternativer
Funksjoner for hoveddesign
 • Patentert beskyttelsesring mot faststoffer
 • Blokkeringsfri propell
 • Motorer fra 1,3 til 13 kW
 • RW 200 brukes hovedsakelig for omrøring i pumpesumper
 • Omrørere med standard eller eksplosjonssikre motorer
 • Litteratur og dataprogramvare for dimensjonering og tilpassning av hver installasjon
Nøkkelegenskaper
Maksimal mengde 0,83  m³/s
Maksimal propelldiameter 650  mm
Mer informasjon om RW-omrørere
 • RW-serien inkluderer flere senkbare omrørere med motorer, fra 1,3 til 13 kW for røring, blanding, oppløsing og suspendering av faststoffer i kommunale renseanlegg, industri og landbruk
 • RW 200 brukes hovedsakelig for omrøring i pumpesumper
 • Sulzer tilbyr flere svært effektive, girdrevne omrørere med enten standard eller eksplosjonssikre motorer
 • Sulzers support inkluderer litteratur og dataprogramvare for dimensjonering og tilpassning av hver installasjon
Case-studier
 • Case-studier (EN)
  Når væsker pumpes, blandes, kontrolleres eller tilsettes er vi der. See hvordan våre løsninger hjelper våre kunder og lær hvordan vi kan gjøre dine pumpe og blandeprosesser mer effektive og lønnsomme, sikre din produksjon og sørge for vedvarende pålitelighet.
Dokumenter

Dataark

Dimensjonstegninger

Håndbok

Applikasjoner
 • Biologisk prosess
  Målet med den biologiske prosessen i avløpsbehandling er å fjerne organiske, biologisk nedbrytbare stoffer via metabolismen til mikroorganismer og relaterte biokjemiske prosesser.
 • Buffertank for slam
  Buffertanken for slam kan brukes til en rekke formål. Det vanligste bruksområdet er blanding og homogenisering av høyt konsentrert primært, sekundært eller nedbrutt slam. Løsningen som brukes til å blande selve slammet, eller for å blande slammet med de doserte fortykningskjemikaliene, avhenger av utformingen og volumet til buffertanken. Sulzers senkbare omrører av type ABS XRW og RW, samt omrøreren av type Scaba, kan brukes til å gi svært effektiv omrøring. Eksenterskruepumper og Muffin Monster™-kverner brukes til reduksjon av faststoff og slamoverføring til slamfortykningsprosesser.
 • Selektor
  Formålet med selektortanken er å kontrollere og begrense veksten av fiberformede bakterier, og deretter forbedre sedimenteringen av slammen. Sulzer gir en rekke løsninger for å skape optimale forhold i selektoren.
 • Tertiær behandling
  Behandlet avløpsvann kan av og til kreve ytterligere behandling. Lokale regler for utløp kan påtvinge strenge grenser som ikke kan oppfylles ved selv den mest effektive prosessen, eller en høyere grad av avløpsvann kan forespørres for gjenbruket. Når tertiær behandling er nødvendig, kan ulike filtreringsnivåer anvendes, inkludert veldig fin filtrering. Ofte er det tilstrekkelig med et siste trinn med omrøring og lufting for å oppnå målet. Når dette er tilfellet, kan Sulzers senkbare omrører av type ABS XRW og RW brukes, sammen med senkbar lufter av type ABS TA–TAK- og diffusorplatesystem av type ABS PIK, DS og Sucoflow.
 • Utjevning
  Oppgaven med blanding i utjevningsprosessen er å blande avløpsvannet for å forhindre sedimentering, stratifisering og dannelse av lukt. Det kan også være nødvendig å blande og homogenisere avløpsvannstrømmer som kommer fra ulike kilder. Siden vannivået i utjevningstankene varierer betydelig, og noen ganger kan være svært lave, er det strenge krav for omrørere.
Kontakt oss