Tärkeimmät edut
 • Kompakti, vedenpainetiivis suunnittelu
 • Pienemmät energiakustannukset 
 • Lyhyemmät sekoitusajat
 • Minimaalinen riski moottorin ylikuormitukselle
 • Helppo asentaa
 • Vaatii vähän tilaa
Tärkeimmät käyttösovellukset
 • Sekoitus- ja hämmennyssovellukset jäteveden käsittelylaitoksissa ja teollisilla alueilla
 • Erittäin sakean jätevesilietteen ja muiden lietteiden homogenisointi
 • ATEX (Ex II 2G Ex h db IIB T4 Gb), FM ja CSA saatavilla lisävarusteina vaarallisiin käyttökohteisiin
Tärkeimmät rakenneominaisuudet
 • Patentoitu kiintoaineiden deflektiorengas
 • Tukkeutumaton potkuri
 • Integroidut moottorit, joiden teho on 1,3–13 kW (1,7–17,5 hv)
 • RW 200 -mallia käytetään pääosin sekoitustarkoituksiin pumppaamoissa
 • Monia erilaisia vaihdevälitteisiä sekoittimia normaalilla tai räjähdykseltä suojatulla moottorilla
 • Tuki sisältää ohjeistuksen ja tietokoneohjelmat jokaisen asennuksen mittaamista ja suunnittelua varten
Tärkeimmät ominaisuudet
Suurin sekoitusvirtaus 0,83 m³/s (14 600 US gpm)
Suurin potkurin halkaisija 650 mm (25,6 tuumaa)
Lisätietoja RW-sekoittimista
 • RW-sarja sisältää useita upposekoittimia, joiden integroitujen moottorien teho on 1,3–13 kW (1,7–17,5 hv). Ne soveltuvat kiintoaineiden hämmennykseen, sekoittamiseen, liuottamiseen ja suspensioon teollisuudessa, kunnallisissa käsittelylaitoksissa ja maataloudessa.
 • RW 200 -mallia käytetään pääosin sekoitustarkoituksiin pumppaamoissa
 • Sulzer tarjoaa erittäin tehokkaita vaiheohjattuja sekoittimia normaalilla tai räjähdykseltä suojatulla moottorilla.
 • Sulzer -tuki sisältää asiakirjat ja tietokoneohjelmat jokaisen asennuksen mittaamiseksi ja suunnittelemiseksi
Case studyt
 • Case studyt (EN)
  Missä tahansa nesteitä pumpataan, sekoitetaan, ohjataan tai käytetään, meillä on siihen sopiva sovellus. Lue miten ratkaisumme luovat lisäarvoa asiakkaillemme ja kuinka voimme tehdä pumppaus- ja sekoitusprosesseistanne entistä tehokkaampia ja kannattavampia sekä varmistaa, että tuotantonne toimii luotettavasti ja keskeytyksettä.
Asiakirjat

Tekniset erittelyt

Mittakuvat

Opas

Sovellukset
 • Biologinen prosessi
  Biologisen prosessin tarkoitus on poistaa orgaaniset biohajoavat aineet mikro-organismien aineenvaihdunnan ja muiden tähän liittyvien biokemikaalisten prosessien avulla.
 • Lietepuskurisäiliö
  Lietepuskurisäiliötä voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin. Yleisin sovellus on suuren pitoisuuden esi- tai jälkilietteen tai mädätetyn lietteen sekoitus ja homogenisaatio. Lietteen sekoitukseen tai annosteltujen sakeutuskemikaalien lietteeseen lisäämiseen käytetty liuos riippuu lietepuskurisäiliön mallista ja tilavuudesta. Upposekoittimet ABS XRW ja RW sekä Scaba-sekoitin soveltuvat erittäin tehokkaaseen sekoitukseen. Pakkosyöttävät ja epäkeskoruuveilla toimivat pumput sekä Muffin Monster™ -repijät vähentävät kiintoaineen määrää ja siirtävät lietteen vedenpoistokäsittelyä varten.
 • Tasaus
  Sekoituksen tehtävä tasausprosessissa on estää sedimentaatio, kerrostuminen ja hajujen muodostuminen. Voi olla myös tarpeen sekoittaa ja homogenisoida muista eri lähteistä tulevat jätevesivirrat. Koska puskurialtaiden vedenpinta vaihtelee suuresti ja voi joskus olla hyvin alhainen, sekoittimille asetetaan korkeat vaatimukset.
 • Tertiaarikäsittely
  Käsitelty jätevesi voi joskus vaatia lisäkäsittelyä. Paikalliset päästösäännöt voivat asettaa tiukat rajoitteet joihin edes tehokkain prosessi ei kykene, tai korkeamman laadun jätevettä saatetaan pyytää uudelleenkäyttöä varten. Kun tarvitaan tertiaarikäsittelyä, voidaan käyttää eritasoisia suodatuksia, mukaan lukien erittäin hieno suodatus. Usein viimeinen sekoitus- ja hapetusvaihe kuitenkin riittää takaamaan tavoitteen. Kun tilanne on tämä, voidaan käyttää Sulzerin upposekoittimia ABS XRW ja RW, uppoasenteista ilmastinta ABS TA–TAK ja lautasilmastinjärjestelmiä ABS PIK, DS ja Sucoflow.
 • Valitsin
  Valitsinsäiliön tehtävä on ohjata ja rajoittaa säiemäisten bakteerien kasvua ja siten parantaa lietteen sedimentoitumiskykyä. Sulzerilla on useita ratkaisuja optimaalisten olosuhteiden luomiseen valitsimessa.
Ota yhteyttä