Główne korzyści
 • Wysoka sprawność zapewniająca niskie i optymalne koszty cyklu eksploatacji
 • Niski poziom hałasu: nie potrzeba dodatkowej izolacji akustycznej
 • Wysoka niezawodność
 • Nie ulega zużyciu i wymaga minimalnych prac konserwacyjnych 
 • Prosta konstrukcja ze zintegrowanymi podzespołami 
 • Dokładne pomiary przepływu 
 • Nie generuje wibracji, co przekłada się na mniejsze obciążenie instalacji
 • Podczas pracy nie wytwarza pulsacji, co umożliwia tworzenie drobniejszych pęcherzyków powietrza i wydajniejsze napowietrzanie 
 • Urządzenie w pełni certyfikowane
 • Kompatybilność ze wszystkimi typami konwencjonalnych dmuchaw
 • Liczne możliwe konfiguracje instalacji
 • Pracuje w różnych środowiskach
Główne zastosowania
 • Napowietrzanie podczas oczyszczania ścieków komunalnych
 • Napowietrzanie podczas oczyszczania ścieków przemysłowych
 • Zastosowania przemysłowe
Sprężarka czy dmuchawa?

Czy jest to sprężarka czy dmuchawa?

Nazywamy HST wysokoobrotową dmuchawą promieniową. Niektórzy z pewnością nazwaliby ją turbodmuchawą lub dmuchawą wysokoobrotową. Jaka jest więc różnica między dmuchawą a sprężarką?
 
Zacznijmy od wentylatora. Jest on przeznaczony tylko do przemieszczania powietrza i nie będzie go w ogóle sprężać. W związku z tym ciśnienia wsteczne obsługiwane przez wentylatory rejestrowane są w milibarach. Większość powiedziałaby, że maksymalny wzrost ciśnienia, jakiego można się spodziewać po wentylatorze, to jedna dziesiąta bara, ale istnieją konstrukcje wentylatorów z wieloma stopniami, które osiągają wyższe wartości.

Dmuchawa byłaby postrzegana jako rozpoczynająca pracę od tej dziesiątej części bara i specjalnie zaprojektowana w celu zwiększenia ciśnienia. Dlatego też niektórzy nazywają dmuchawę sprężarką niskiego ciśnienia. HST jest zatem sprężarką w tym sensie, że zwiększa ciśnienie powietrza o więcej niż jeden bar (niektóre modele).

Typowe maksymalne ciśnienie dla dmuchawy wynosi 1 bar nadciśnienia, ale niektóre definicje określają tę granicę znacznie niżej, na przykład na poziomie 0,3 bara.
 
Odchodząc od dmuchawy i sprężarki niskiego ciśnienia, dochodzimy do sprężarek przeznaczonych do zasilania sprężonym powietrzem do warsztatów lub zakładowych sieci sprężonego powietrza. Z tego powodu niektórzy definiują sprężarki niskiego ciśnienia jako wszystkie używane w tych zastosowaniach urządzenia generujące poniżej 6–9 barów.

Tak więc, aby uprościć, sprężarka lub dmuchawa niskiego ciśnienia zapewnia wysoki przepływ, jak wentylator, ale przy wyższym ciśnieniu. Jest to sprężarka, ale jej głównym zadaniem nie jest dostarczanie sprężonego powietrza.

Możesz swobodnie nazywać HST sprężarką, dmuchawą lub sprężarką niskiego ciśnienia. Niezależnie od tego, jak ją nazwiesz, cały czas mówimy o wysoce wydajnym, niezawodnym i cichym urządzeniu, które będzie służyć Ci przez długi czas.
Filmy
HST™ – najbardziej zrównoważona i ekonomiczna turbodmuchawa na świecie
Zobacz, jak HST zapewniają optymalne podawanie powietrza do jednej z największych szwedzkich oczyszczalni ścieków
Główne cechy projektowe
Innowacyjna konstrukcja dmuchawy promieniowej HST łączy w sobie wysoką wydajność jednostopniowej dmuchawy odśrodkowej z łatwą regulacją przepływu sprężarki zmiennoobrotowej.

HST o niewielkich rozmiarach nie posiada mechanicznych części zużywających się ani środków smarnych, dzięki czemu praktycznie nie wymaga konserwacji. Zastąpienie standardowego silnika i nieporęcznej przekładni w sprężarkach ze zintegrowaną przekładnią silnikiem wysokoobrotowym oznacza brak konieczności przeprowadzania przeglądów w okresie eksploatacji urządzenia.
 
Ponieważ ta oparta na łożyskach magnetycznych sprężarka unosi rotor przed uruchomieniem, nie występuje dodatkowe zużycie wynikające z wielokrotnego uruchamiania i zatrzymywania, co odpowiada potrzebom współczesnych systemów napowietrzania z rozproszonym powietrzem i nowoczesnych procesów oczyszczania ścieków.

Sprężarka HST została zaprojektowana z myślą o niskiej emisji hałasu i tam, gdzie to było możliwe, wbudowano tłumiki.

Wiele jednostek może pracować wspólnie w celu maksymalizacji oszczędności energii i zminimalizowania śladu węglowego. Starsze modele urządzeń, takie jak dmuchawa Rootsa, wielostopniowa sprężarka odśrodkowa lub rotacyjna, mogą bez problemu pracować równolegle.
Możliwe osiąganie dużych wydajności dzięki stosowaniu grupy dmuchaw promieniowych.
Najważniejsze cechy
Zakres przepływu powietrza 1000 – 16 000 Nm³/godz. 260– 47467 l/s
Zakres ciśnień 130 – 120 kPa 0,2–8 1,24 bara
HST aeration blower turboblower performance range
Dokumenty

Broszury

Analizy przypadków

Arkusze danych

Analizy przypadków i artykuły
 • Analizy przypadków (EN)
  Jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzebne jest pompowanie, mieszanie, monitoring i dozowanie cieczy. Sprawdź jak nasze rozwiązania są ważne dla użytkownika oraz w jaki sposób możemy sprawić aby procesy pompowania, mieszania były jeszcze bardziej wydajne i opłacalne, bez utraty niezawodności i bezpieczeństwa produkcji.
Zastosowania
 • Oczyszczanie trzeciego stopnia
  Oczyszczone ścieki mogą czasami wymagać dalszego oczyszczania. Lokalne przepisy dotyczące odprowadzania ścieków mogą nakładać rygorystyczne ograniczenia, których nie da się spełnić stosując najskuteczniejsze procesy, lub też wymagane mogą być ścieki lepszej jakości w celu ponownego wykorzystania. Gdy potrzebne jest oczyszczanie trzeciego stopnia, można zastosować różnego rodzaju filtry bądź procesy membranowe. Czasami jednak wystarczy tylko zastosować mieszanie i napowietrzanie aby osiągnąć cel. W takiej sytuacji wykorzystać można mieszadła zatapialne typów ABS XRW oraz RW firmy Sulzer wraz z turbiną napowietrzającą typu ABS TA–TAK oraz dyfuzorem dyskowym typu ABS PIK, DS i Sucoflow.

 • Procesy biologiczny
  Celem procesu biologicznego jest usunięcie biodegradowalnych substancji organicznych przy wykorzystaniu metabolizmu mikroorganizmów i powiązanych procesów biochemicznych.

 • Stabilizacja tlenowa
  Podczas stabilizacji tlenowej mikroorganizmy rozkładają materię organiczną. Mikroorganizmy potrzebują tlenu do prawidłowego funkcjonowania, a do utrzymania niezawodności procesu konieczne jest mieszanie. Wynikiem mieszania jest mniejsza objętość osadu oraz zapobieganie powstawania przykrych zapachów. Firma Sulzer oferuje produkty doskonale nadające się do usprawnienia procesów zachodzących w zbiorniku podczas stabilizacji tlenowej.

 • Uzdatnianie komunalnej wody czystej
  Podczas planowania nowych oczyszczalni ścieków lub modernizowania już istniejących koszty eksploatacyjne są równie ważne, co koszty inwestycyjne. Innowacyjne pompy, mieszadła i dmuchawy firmy Sulzer stanowią połączenie niezawodnego uzdatniania i najwyższej efektywności energetycznej.
Serwis
 • Usługi serwisowe w zakresie aeratorów i dmuchaw promieniowych
  Firma Sulzer ma ponad 140 lat doświadczenia nie tylko w dziedzinie dostaw sprzętu, ale także w zakresie serwisowania przez cały okres eksploatacji. Nieprzerwana praca urządzeń w oczyszczalniach ścieków jest kluczowa — dlatego też firma Sulzer oferuje usługi serwisowe i pomoc techniczną wtedy, gdy ich potrzebujesz.
Skontaktuj się z nami