Zbiornik buforowy osadu

Mieszanie i homogenizacja osadu

Zbiornik buforowy osadu może być używany do różnych zastosowań. Najpowszechniejszym z nich jest mieszanie i homogenizacja osadu wstępnego, wtórnego lub przefermentowanego o dużym stężeniu. Rozwiązanie używane do mieszania samego osadu lub do mieszania osadu z wprowadzanymi polielektrolitami zależy od konstrukcji oraz objętości zbiornika buforowego osadu. Mieszadła zatapialne typu ABS XRW i RW oraz mieszadła typu Scaba mogą być używane do wydajnego mieszania. Pompy śrubowe dozujące i rozdrabniarki Muffin Monster™ są używane do rozdrobnienia i ujednolicenia osadu i przepompowania go do procesu odwadniania.

Produkty


Może cię także zainteresować