Zbiornik buforowy osadu

Mieszanie i homogenizacja osadu

Zbiornik buforowy osadu może być używany do różnych zastosowań. Najpowszechniejszym z nich jest mieszanie i homogenizacja osadu wstępnego, wtórnego lub przefermentowanego o dużym stężeniu. Rozwiązanie używane do mieszania samego osadu lub do mieszania osadu z wprowadzanymi środkami zagęszczającymi zależy od konstrukcji oraz objętości zbiornika buforowego osadu. Mieszadła zatapialne typów ABS XRW i RW firmy Sulzer oraz mieszadło typu Scaba mogą być używane do wydajnego mieszania. Pompy śrubowe dozujące są używane do pompowania osadu do procesu odwadniania.

Produkty


Może Cię także zainteresować