Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami do mechanicznego oczyszczania, procesów sedymentacji i filtracji w produkcji wody pitnej, w oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych.

Skontaktuj się z nami