Rozwiązania do mechanicznego oczyszczania ścieków, procesów sedymentacji oraz filtracji

Making water go around

Dzięki przejęciu Nordic Water 1 lutego 2021 roku, nasze portfolio zostało poszerzone o szeroką gamę rozwiązań do mechanicznego oczyszczania ścieków, procesów sedymentacji i filtracji, mających na celu poprawę efektywności miejskich i przemysłowych oczyszczalni ścieków.

Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami do mechanicznego oczyszczania, procesów sedymentacji i filtracji w produkcji wody pitnej, w oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych.