Selektor

Mieszanie mające na celu usprawnienie procesu sedymentacji

Celem zbiornika selekcyjnego jest kontrolowanie i ograniczenie rozwoju bakterii nitkowatych oraz usprawnienie procesu sedymentacji osadu. Firma Sulzer zapewnia kilka rozwiązań umożliwiających stworzenie optymalnych warunków w selektorze. W selektorze o niskim poziomie tlenu lub beztlenowym można wykorzystać zatapialne mieszadła typu ABS XRW oraz RW lub mieszadło typu Scaba do intensywnego mieszania osadu i dopływających ścieków. W selektorze tlenowym żądaną ilość tlenu można dostarczyć za pomocą dyfuzorów dyskowych typu ABS PIK lub Sucoflow DS.

Produkty

Może Cię także zainteresować