Polityka dotycząca prywatności i plików cookie oraz przetwarzanie danych klienta

Sulzer w mediach społecznościowych

Prawdopodobnie użytkownicy trafiają tutaj, aby dowiedzieć się, jak zbieramy i wykorzystujemy ich dane. Ufamy, że wiedzą, jak i dlaczego przetwarzamy ich dane i co mogą zrobić, jeśli tego nie chcą.

Dzięki naszym oficjalnym kanałom mediów społecznościowych chcemy na bieżąco informować użytkowników o tym, co dzieje się w naszej firmie i prowadzić z nimi rozmowy. Niniejsze warunki obowiązują dodatkowo do ogólnej polityki prywatności i polityki dotyczącej plików cookie. Istnieją pewne kwestie, które są poza naszą kontrolą. Wszelkie treści lub opinie użytkowników mediów społecznościowych w innych kanałach niż oficjalne kanały wymienione poniżej należą wyłącznie do poszczególnych autorów i nie muszą odzwierciedlać opinii firmy Sulzer. Ponadto informacje, które umieszczamy na naszych kanałach nie muszą być kompletne – aby poznać oficjalne oświadczenia firm, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.sulzer.com.

Poza naszymi kanałami społecznościowymi zawsze można się z nami skontaktować pod adresem communications@sulzer.com.
Twój zespół ds. komunikacji Sulzer

Jakie dane przetwarzamy?

Ochrona bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych jest ważna dla firmy Sulzer. Dlatego też prowadzimy naszą działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. W polityce prywatności i plików cookie firmy Sulzer znajdują się szczegóły, w tym informacje o prawach użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, a także sposoby kontaktu z nami w przypadku pytań dotyczących ochrony danych.

Zbieramy i analizujemy dane nieosobowe, takie jak informacje zbiorcze, np. łączna liczba osób reagujących na wpisy na stronach firmy Sulzer, liczba osób, które kliknęły dany link, tematy, o których ludzie piszą w danym miejscu, lub raporty o tym, ile osób widziało lub kliknęło nasze reklamy.

Firma Sulzer korzysta z informacji statystycznych dotyczących korzystania z jej stron w serwisach LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter i YouTube, które te serwisy udostępniają za pośrednictwem funkcji “Insights/Analytics”. Na przykład mamy dostęp do danych demograficznych dotyczących obserwujących nas osób, takich jak języki, płeć i lokalizacja. Więcej szczegółów dotyczących analizy platform mediów społecznościowych znajduje się poniżej.

Każda osoba zarejestrowana w serwisie Facebook, Instagram lub Twitter może wysłać do nas wiadomość za pomocą funkcji “Wiadomości”. Takie wiadomości są niewidoczne dla innych użytkowników serwisu Facebook, Instagram lub Twitter. Przetwarzamy dane osobowe zawarte w wiadomości przesłanej przez użytkownika do firmy Sulzer w celu udzielenia odpowiedzi na jego zapytanie, przeanalizowania liczby i charakteru zapytań, poprawy obsługi klienta oraz na potrzeby działań marketingowych i sprzedażowych.

Nie wiemy, w jaki sposób wiadomości wysyłane do firmy Sulzer są analizowane, interpretowane lub w inny sposób przetwarzane przez serwis Facebook, Instagram lub Twitter. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w sekcji “Przetwarzanie danych przez serwisy Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn i YouTube”.

Poza przetwarzaniem danych osobowych w sposób określony w tej sekcji, firma Sulzer nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkownika z jej stron w serwisach LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter i YouTube. Użytkownik korzysta ze stron Sulzer i ich funkcji na własną odpowiedzialność i w oparciu o zasady i warunki danego kanału mediów społecznościowych jako podmiotu je kontrolującego – w szczególności dotyczy to korzystania z funkcji interaktywnych, takich jak komentowanie, udostępnianie lub ocenianie.

Używamy zewnętrznego oprogramowania do zarządzania mediami społecznościowymi, zaprojektowanego w celu zwiększenia wydajności i skuteczności zarządzania wieloma profilami w mediach społecznościowych przez wiele osób. Aplikacja pozwala na publikowanie treści na wielu platformach, planowanie wpisów, skuteczniejszą interakcję z użytkownikami, gromadzenie danych o marce Sulzer w mediach społecznościowych oraz zbieranie kluczowych wskaźników do pomiaru efektywności, w celu podejmowania świadomych strategicznych decyzji marketingowych. Wykorzystuje ona API (programowalny interfejs), aby uzyskać dostęp do danych dostarczanych przez serwisy LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter i YouTube.

Dlaczego przetwarzamy dane?

Korzystamy z posiadanych przez nas informacji (w zależności od wyborów dokonywanych przez użytkownika) z następujących powodów:

  • Treść organiczna: Informacje, które posiadamy na temat użytkowników, wykorzystujemy do ulepszania udostępnianych przez nas treści.
  • Reklamy i inne treści sponsorowane: Posiadane przez nas informacje o użytkowniku – w tym informacje o jego zainteresowaniach, działaniach i kontaktach – wykorzystujemy do wybierania i personalizowania reklam, ofert i innych sponsorowanych treści, które są mu przedstawiane.
  • Komunikacja z użytkownikiem. Wykorzystujemy informacje, które mamy do dyspozycji, aby wysyłać użytkownikowi informacje marketingowe, komunikować się z nim na temat naszych produktów i informować go o naszych zasadach i warunkach. Używamy również jego danych, aby odpowiedzieć na jego pytania, gdy się z nami skontaktuje.

Jakie prawa ma użytkownik w zakresie przetwarzania jego danych osobowych?

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6 I f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Jeżeli użytkownik chce nawiązać stosunek umowny z firmą Sulzer w związku z jego zapytaniem, podstawą prawną dla takiego przetwarzana danych jest Art. 6 I b) RODO.

Na podstawie tych przepisów, jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na uzasadnionych interesach firmy Sulzer lub strony trzeciej, użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym profilowaniu.

Firma Sulzer przestanie przetwarzać te dane osobowe, chyba że ma istotne, uzasadnione powody do ich przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności użytkownika, lub na potrzeby wszczęcia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które go dotyczą. Obejmuje to również profilowanie, które jest związane z marketingiem bezpośrednim. W przypadku sprzeciwu dane osobowe nie będą już przetwarzane w takich celach.

Przetwarzanie danych przez serwisy Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn i YouTube

Podczas odwiedzania stron firmy Sulzer w serwisach Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn i YouTube (“platformy społecznościowe”) serwisy te rejestrują szczegóły, w tym adres IP użytkownika i inne informacje, które są kierowane do platform społecznościowych za pośrednictwem plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Informacje te są wykorzystywane między innymi do dostarczania firmie Sulzer, jako operatorowi swoich stron, informacji statystycznych dotyczących ich zasięgu i zaangażowania użytkowników na nich.

Zebrane w związku z tym dane dotyczące użytkowników są przetwarzane przez platformy społecznościowe i w pewnych okolicznościach dostarczane do krajów spoza Unii Europejskiej. Platformy społecznościowe określają, jakie informacje uzyskują i jak są one wykorzystywane w ich “Polityce danych”, do której dostęp można uzyskać za pośrednictwem poniższych linków.

Sulzer w serwisie Twitter

Oto oficjalne kanały Sulzer w serwisie Twitter:
 
twitter.com/SulzerLtd
twitter.com/SulzerEvents

Przetwarzanie danych przez serwis Twitter

Sulzer w serwisie Facebook

Oto oficjalne strony firmy Sulzer w serwisie Facebook:

facebook.com/SulzerLtd

Przetwarzanie danych przez serwis Facebook

Sulzer w serwisie LinkedIn

Oto oficjalne strony firmy Sulzer w serwisie LinkedIn:

linkedin.com/company/sulzer
linkedin.com/company/sulzer-water
linkedin.com/company/sulzer-industry
linkedin.com/company/sulzer-services
linkedin.com/company/sulzer-chemtech

Przetwarzanie danych przez serwis LinkedIn

Sulzer w serwisu Instagram

Oto oficjalne strony firmy Sulzer w serwisie Instagram:

instagram.com/sulzerltd

Przetwarzanie danych przez serwis Instagram

Sulzer w serwisie YouTube

Oto oficjalne strony firmy Sulzer w serwisie YouTube:

youtube.com/user/sulzerLtd
youtube.com/channel/UCVJFnYJ0XpI6B-y7UkLWkiA
youtube.com/channel/UCFZvn6gOXm74sBApLzZVt_g

Przetwarzanie danych przez serwis YouTube

Kontakt

Sulzer Global Data Privacy Officer
Sulzer Management Ltd.
privacy@sulzer.com
Neuwiesenstrasse 15 8401 Winterthur, Szwajcaria

Zmiany w niniejszej polityce

Ta polityka obowiązuje od 11 marca 2020 r. Firma Sulzer zastrzega sobie prawo do zmiany, korygowania lub zawieszania tej polityki w każdej chwili. Zmieniona, skorygowana lub zawieszona polityka będzie zamieszczona na tej stronie.Skontaktuj się z nami