Hovedfordeler
 • Lavest energiforbruk
 • Kompakt, vanntett design
 • Versjon i syrefast stål tilgjengelig
 • Kortere blandetider
 • Minimal risiko for overbelastning av motoren
 • Overlegen pålitelighet og lang levetid
 • Enkel installasjon
 • Lite plassbehov
 • Motorbeskyttelse med trippelt tetningssystem med dobbelt oljekammer er en opsjon
Hovedbruksområder
 • Bruksområder innen blanding og omrøring i anlegg for avløpsrenseanlegg og industri
 • Homogenisering av høykonsentrert slam

Funksjoner for hoveddesign
 • Optimalisert propellutforming for å sikre topp ytelse under omrøring
 • Banebrytende effektive motoralternativer, permanentmagnetmotor som sørger for lavt energiforbruk
 • Innovative selvrensende propeller reduserer behovet for vedlikehold og øker påliteligheten
 • Smarte funksjoner som gjør at du kan gjøre forebyggende vedlikehold i tide
 • Et bredt utvalg av størrelser sikrer en kostnadseffektiv løsning for å passe til alle typer omrøring av avløpsvann
 • Enkel installasjon og ettermontering
Nøkkelegenskaper

XRW-område

Omrøringsmengde 0,23 – 1,79 m3/s
Propelldiameter 210 – 900 mm
XRW 210 – 300

Høyhastighet senkbar omrerserie XRW 210 og XRW 300 er utstyrt med en kortslutningsmotor av IE3-standard.

 

50 Hz (IE3) 60 Hz (IE2 / IE3)
Propelldiameter 210 / 300 mm  8 / 12 tommer (210 / 300 mm)
Motoreffekt 0,8 – 2,9 kW 1,2 – 4,7 hk (0,9 – 3,5 kW)
Motoreffektivitet opptil 85 % opptil 85 %
Omrøringsmengde opptil 0,23 m3/s opptil 3650 USgpm (opptil 0,23 m3/s)
XRW 330, 400, 480 og 650

IE3-kompatible permanente magnetmotorer gir lavest mulig energiforbruk i medium-hastighetsserien XRW 330, 400, 480 og 650.

 

50 Hz (tilsvarende IE3) 60 Hz (tilsvarende IE3)
Propelldiameter 330 / 400 / 480 / 650 mm 13 / 16 / 19 / 26 tommer (330 / 400 / 480 / 650 mm)
Motoreffekt 3 – 10 kW 4 – 13,4 hk (3 – 10 kW)
Motoreffektivitet opptil 91 % opptil 91 %
Omrøringsmengde opptil 0,83 m3/s opptil 13 200 USgpm (opptil 0,83 m3/s)
XRW 750 og 900

Mellom- til saktegående omrørere XRW 750 og XRW 900 er utstyrt med kortslutningsmotor av IE3-standard, og en girboks som reduserer farten.

 

50 Hz (IE3) 60 Hz (IE3)
Propelldiameter 750 / 900 mm 30 / 35 tommer (750 / 900 mm)
Motoreffekt opptil 22 kW opptil 33,5 hk (opptil 25 kW)
Motoreffektivitet opptil 92,3 % opptil 93 %
Omrøringsmengde opptil 1,79 m3/s opptil 28 300 USgpm (opptil 1,79 m3/s)
Case-studier
 • Case-studier (EN)
  Når væsker pumpes, blandes, kontrolleres eller tilsettes er vi der. See hvordan våre løsninger hjelper våre kunder og lær hvordan vi kan gjøre dine pumpe og blandeprosesser mer effektive og lønnsomme, sikre din produksjon og sørge for vedvarende pålitelighet.
Bruksområder
 • Biologisk prosess
  Målet med den biologiske prosessen i avløpsbehandling er å fjerne organiske, biologisk nedbrytbare stoffer via metabolismen til mikroorganismer og relaterte biokjemiske prosesser.
 • Buffertank for slam
  Buffertanken for slam kan brukes til en rekke formål. Det vanligste bruksområdet er blanding og homogenisering av høyt konsentrert primært, sekundært eller nedbrutt slam. Løsningen som brukes til å blande selve slammet, eller for å blande slammet med de doserte fortykningskjemikaliene, avhenger av utformingen og volumet til buffertanken. Sulzers senkbare omrører av type ABS XRW og RW, samt omrøreren av type Scaba, kan brukes til å gi svært effektiv omrøring. Eksenterskruepumper og Muffin Monster™-kverner brukes til reduksjon av faststoff og slamoverføring til slamfortykningsprosesser.
 • Selektor
  Formålet med selektortanken er å kontrollere og begrense veksten av fiberformede bakterier, og deretter forbedre sedimenteringen av slammen. Sulzer gir en rekke løsninger for å skape optimale forhold i selektoren.
 • Tertiær behandling
  Behandlet avløpsvann kan av og til kreve ytterligere behandling. Lokale regler for utløp kan påtvinge strenge grenser som ikke kan oppfylles ved selv den mest effektive prosessen, eller en høyere grad av avløpsvann kan forespørres for gjenbruket. Når tertiær behandling er nødvendig, kan ulike filtreringsnivåer anvendes, inkludert veldig fin filtrering. Ofte er det tilstrekkelig med et siste trinn med omrøring og lufting for å oppnå målet. Når dette er tilfellet, kan Sulzers senkbare omrører av type ABS XRW og RW brukes, sammen med senkbar lufter av type ABS TA–TAK- og diffusorplatesystem av type ABS PIK, DS og Sucoflow.
 • Utjevning
  Oppgaven med blanding i utjevningsprosessen er å blande avløpsvannet for å forhindre sedimentering, stratifisering og dannelse av lukt. Det kan også være nødvendig å blande og homogenisere avløpsvannstrømmer som kommer fra ulike kilder. Siden vannivået i utjevningstankene varierer betydelig, og noen ganger kan være svært lave, er det strenge krav for omrørere.
Dokumenter

Dataark

Dimensjonstegninger

Håndbok

Kontakt oss