Utfordringen

  • Importerte lass inkluderte mange problematiske, ikke-organiske faststoffer som forårsaket store problemer med tilstopping i in-line-kvernpumpen    
  • Pumpen ble byttet ut med en eksenterskruepumpe, men problemene vedvarte
  • Den første statoren måtte byttes ut etter bare seks måneder i drift

Prosjektet

  • En in-line 30K Muffin Monster ble installert

I et system der råmaterialet kan variere, kan bruken av en kvern bidra til å gi en mer homogen avfallsstrøm som gir drifts- og vedlikeholdsbesparelser.

Salgsdirektør i JWC Europe

Løsningen

Vi leverte en in-line 30K Muffin Monster

  • De to kvernstakkene er utstyrt med svært skarpe tenner av rustfritt stål, som er ideelle for å skjære gjennom tøft avfall

Kundefordeler

  • Systemet har ikke hatt nedetid forårsaket av materialtilstopping siden det ble installert
  • Vedlikeholdsmannskapet kunne vente i 19 måneder før de skiftet ut statoren
  • Kunden oppnådde mer driftstid grunnet redusert vedlikehold, nedetid og svikt på anlegget
  • Kvernen har forlenget reparasjonsintervallet for statoren, noe som gir en besparing på omtrent €500 per statorbytte
Produkt
Kontakt oss