Anaerob nedbrytning

Slamblanding og sirkulering for den anaerobe nedbrytningsprosessen

Anaerob nedbrytning krever temperaturutjevning og riktig homogenisering av biomassen for å oppnå en høy gassproduksjon og for å unngå sedimentering av organiske stoffer. Overflateskorpene må brytes og forhindring av skum må kontrolleres hvis det er skumtendenser. Sulzer kan tilby effektive og pålitelige Scaba-omrørere for nedbrytere med høy-effektive propeller. Muffin Monster™-kverner oppstrøms fra de anearobe nedbryterne behandler slammet før nedbrytning, og forbedrer homogeniseringen av biomassen og beskytter utstyret nedstrøms.

Produkter

  • Muffin Monster™ kverner inline/ åpen kanal
    Muffin Monster™ kloakkverner er konstruert for å beskytte pumper og annet utstyr ved å kverne opp de hardeste faststoffer i avløpsvann.

  • PC eksenterskruepumpe
    Sulzers eksenterskruepumpe har konkurransedyktig pris, med kortkoplet motor og gir. Alternativer for vertikal eller horisontal installasjon, monteringsplate og flenset eller firkantet innløp. Dette produktet har små byggemål, nyttig der installasjonsplassen er liten og tilgjengelig i konfigurasjoner med liten til stor pumpemengde.

  • PC perform eksenterskruepumpe
    Designet for enkel demontering og montering, vedlikehold på stedet uten behov for å koble fra innløpsrør eller utløpsrør og minimering av tid og kostnad.

Du er kanskje også interessert i