Produkter

 • PC perform eksenterskruepumpe
  Designet for enkel demontering og montering, vedlikehold på stedet uten behov for å koble fra innløpsrør eller utløpsrør og minimering av tid og kostnad.

 • PC eksenterskruepumpe
  Sulzers eksenterskruepumpe har konkurransedyktig pris, med kortkoplet motor og gir. Alternativer for vertikal eller horisontal installasjon, monteringsplate og flenset eller firkantet innløp. Dette produktet har små byggemål, nyttig der installasjonsplassen er liten og tilgjengelig i konfigurasjoner med liten til stor pumpemengde.

 • PC slampumpe
  Slampumpen er tilgjengelig som standard eller vedlikeholdes på stedet utgave, og er designet med et bred innløpstrakt for overføring og håndtering av fortykket og blandet slam.

 • PC-doseringspumpe
  I slamavvanning og -fortykning tilsettes barrierelaginnsprøytnings- og behandlingsagenter til leveringsrøret for smøring, for å redusere friksjonstap og systemdriftstrykk.

 • Senkbare omrørere
  Sulzers energieffektive, senkbare omrørere egner seg for et bredt spekter av applikasjoner i industri- og kommunale renseanlegg. De gir den rette løsningen for å matche blandingsoppgaver for agitering, blanding, omrøring, oppløsning og suspensjon av faste stoffer i industri- og kommunale renseanlegg.

 • Agitatorer, dynamiske omrørere (EN)
  Sulzer SALOMIX™ og Scaba mikser- og agitatorteknologi byr på et bredt spekter av produkter for industrielle applikasjoner. Sidemonterte horisontale og toppmonterte vertikale agitatorer, dynamiske kjemiske blandere og tårn- og tank-strømstyringsprodukter garanterer effektive omrørings- og agitatorprosesser.

 • Muffin Monster™-kverner inline / åpen kanal
  Muffin Monster™ kloakkverner er konstruert for å beskytte pumper og annet utstyr ved å kverne opp de hardeste faststoffer i avløpsvann.

 • Channel Monster™-kverner for åpne kanaler
  Channel Monster™ kloakkverner er konstruert for å fange opp og knuse harde faststoffer i avløpsvann i systemer med høy gjennomstrømningskapasitet.

Du er kanskje også interessert i

Kontakt oss