Oczyszczanie ścieków komunalnych

Podczas planowania nowych oczyszczalni ścieków lub modernizowania już istniejących koszty eksploatacyjne są równie ważne, co koszty inwestycyjne. Innowacyjne pompy, mieszadła, dmuchawy, systemy napowietrzające i inne rozwiązania firmy Sulzer stanowią idealne połączenie oczyszczania i najwyższej efektywności energetycznej.

Zastosowania

Produkty i usługi dla tej branży

Skontaktuj się z nami