Fermentacja beztlenowa

Mieszanie i recyrkulacja osadu na potrzeby procesu rozkładu beztlenowego

Fermentacja beztlenowa wymaga wyrównania temperatury i odpowiedniej homogenizacji biomasy w celu osiągnięcia wysokiej produkcji gazu i uniknięcia sedymentacji substancji organicznych. Unoszący się kożuch musi zostać rozbity, a proces powstawania piany musi być powstrzymany. Sulzer może dostarczyć wydajne i niezawodne mieszadła Scaba do komór fermentacyjnych ze śmigłami o wysokiej sprawności. Rozdrabniarki Muffin Monster™ znajdujące się przed komorami fermentacji beztlenowej kondycjonują osad przed fermentacją, poprawiając homogenizację biomasy i chroniąc urządzenia znajdujące się na dalszych etapach.

Produkty

  • Mieszadła boczne typu Scaba
    Montowane z boku, poziome mieszadła Scaba idealnie nadają się do mieszania cieczy procesowych w trudnych zastosowaniach przemysłowych.

  • Mieszadła typu Scaba montowane u góry
    Pionowe mieszadła typu Scaba montowane u góry są używane do mieszania cieczy procesowych w wielu gałęziach przemysłu, w tym na oczyszczalniach ścieków.

Może cię także zainteresować