Mieszanie osadu ze środkami chemicznymi

Mieszanie osadu ściekowego ze środkami chemicznymi

Czasami osad czynny należy wymieszać ze środkami chemicznymi przed transportem do zbiornika sedymentacji wtórnej. Na przykład środki chemiczne mogą być dodane w celu usunięcia fosforu. Wiele oczyszczalni używa środków chemicznych do lepszego zagęszczania osadu przed zbiornikiem buforowym. Mieszadło typu Scaba firmy Sulzer jest najlepszym rozwiązaniem do przygotowywania polielektrolitów lub wapna dla tego procesu — wykorzystują one pompy dozujące śrubowe do transferu polimerów w procesie zagęszczania osad

Produkty

  • Mieszadła boczne typu Scaba
    Montowane z boku, poziome mieszadła Scaba idealnie nadają się do mieszania cieczy procesowych w trudnych zastosowaniach przemysłowych.

  • Mieszadła typu Scaba montowane u góry
    Pionowe mieszadła typu Scaba montowane u góry są używane do mieszania cieczy procesowych w wielu gałęziach przemysłu, w tym na oczyszczalniach ścieków.

Może Cię także zainteresować