Obsługa i transfer osadu

Wydajne pompowanie i mieszanie osadu

Pompy, mieszadła i rozdrabniarki firmy Sulzer są używane do kondycjonowania, transportu, mieszania i przetwarzania osadu. Nasze pompy śrubowe zapewniają stałe natężenie przepływu (z możliwością podnoszenia przez zasysanie) do obsługi wszystkich rodzajów nieniutonowskich procesów dotyczących osadów w oczyszczalni ścieków. Funkcja konserwacji na miejscu minimalizuje wszelkie przestoje procesów wynikające z wymiany elementów. Rozdrabniarki Muffin Monster™ chronią urządzenia znajdujące się na dalszych etapach procesu. Osad kondycjonowany przez rozdrabniarki nie będzie zatykał zaworów, wymienników ciepła, komór fermentacyjnych, wirówek i innych urządzeń na linii osadu.

Produkty

  • Mieszadła zatapialne
    Wydajne mieszadła zatapialne Sulzer są odpowiednie do wielu zastosowań w przemyśle i komunalnych oczyszczalniach ścieków. Stanowią one właściwe rozwiązanie do mieszania, rozpuszczania i tworzenia zawiesin ciał stałych w komunalnych oczyszczalniach ścieków i zastosowaniach przemysłowych.

  • Mieszadła
    Technologia mieszania Sulzer SALOMIX® i Scaba zapewnia typoszereg produktów do zastosowań przemysłowych. Poziome, montowane z boku i pionowe, montowane u góry mieszadła, dynamiczne mieszalniki chemiczne oraz produkty do sterowania przepływem gwarantują efektywne procesy mieszania.

Może cię także zainteresować