Przetwarzanie i transport osadu

Wydajne pompowanie i mieszanie osadu

Pompy i mieszadła firmy Sulzer są używane do transportu, mieszania i przetwarzania osadu. Nasze pompy śrubowe zapewniają niemal stałe natężenie przepływu (z możliwością podnoszenia przez zasysanie) do obsługi wszystkich rodzajów nienewtonowskich procesów dotyczących osadów w oczyszczalni ścieków. Funkcja konserwacji na miejscu minimalizuje wszelkie przestoje procesów wynikające z wymiany elementów.

Produkty

  • Mieszadła zatapialne
    Wydajne mieszadła zatapialne Sulzer są odpowiednie do wielu zastosowań w przemyśle i komunalnych oczyszczalniach ścieków. Stanowią one właściwe rozwiązanie do mieszania, rozpuszczania i tworzenia zawiesin ciał stałych w komunalnych oczyszczalniach ścieków i zastosowaniach przemysłowych.

  • Mieszadła
    Technologia mieszania Sulzer SALOMIX® i Scaba zapewnia typoszereg produktów do zastosowań przemysłowych. Poziome, montowane z boku i pionowe, montowane u góry mieszadła, dynamiczne mieszalniki chemiczne oraz produkty do sterowania przepływem gwarantują efektywne procesy mieszania.

Może Cię także zainteresować