Recyrkulacja zewnętrzna osadu czynnego

Kontrolowanie osadu czynnego

Recyrkulacja osadu czynnego z osadnika wtórnego do części biologicznej oczyszczalni jest kluczową funkcją procesu oczyszczania. Pozwala utrzymać właściwe stężenie osadu czynnego w komorach oczyszczania, gwarantując osiągnięcie w wyznaczonym czasie wymaganego stopnia oczyszczenia. Firma Sulzer ma w ofercie pompy, które nadają się do zawracania osadu czynnego. Zatapialna pompa ściekowa typu ABS XFP, zatapialna pompa szybowa z wirnikiem diagonalnym typu ABS AFLX oraz zatapialna pompa szybowa z wirnikiem śmigłowym typu ABS VUPX doskonale się do tego nadają.

Produkty

Może Cię także zainteresować