Mieszanie ścieków ze środkami chemicznymi

Mieszanie osadu czynnego ze środkami chemicznymi

Czasami osad czynny należy wymieszać ze środkami chemicznymi przed transportem do osadnika wtórnego. Za każdym razem, gdy proces ten zachodzi, ważne jest uzyskanie równomiernego rozprowadzenia środków chemicznych. Środki chemiczne mogą być dodane w celu usunięcia fosforu. W innych okolicznościach środki, takie jak polielektrolity kationowe o dużej masie cząsteczkowej, mogą być dodane w celu poprawienia jakości i zdolności do sedymentacji kłaczków osadu czynnego.

W obu powyższych przypadkach mieszadło typu Scaba firmy Sulzer może zapewnić jednolite rozprowadzenie środków chemicznych w obrębie zbiornika.

Produkty

  • Mieszadła boczne typu Scaba
    Montowane z boku, poziome mieszadła Scaba idealnie nadają się do mieszania cieczy procesowych w trudnych zastosowaniach przemysłowych.

  • Mieszadła typu Scaba montowane u góry
    Pionowe mieszadła typu Scaba montowane u góry są używane do mieszania cieczy procesowych w wielu gałęziach przemysłu, w tym na oczyszczalniach ścieków.

Może Cię także zainteresować