Recyrkulacja wymieszanego osadu

Rozwiązania dla wydajnego usuwania azotu

Podczas procesu usuwania azotu następuje odseparowany fizycznie etap nitryfikacji, azotany powstałe podczas nitryfikacji muszą być recyrkulowane. Azotany są recyrkulowane do komory denitryfikacji, w którym proces niskotlenowy rozkłada cząsteczki azotanów na azot i tlen. Prowadzi to do uwolnienia azotu do atmosfery.

Prawidłowa recyrkulacja azotanów jest konieczna do wydajnego usuwania azotu. Do tego zadania najlepiej nadają się zatapialne pompy recyrkulacyjne typów ABS XRCP i RCP, zatapialna pompa szybowa z wirnikiem diagonalnym typu ABS AFLX oraz zatapialna pompa szybowa z wirnikiem śmigłowym typu ABS VUPX.

Produkty

  • Mieszadło pompujące typ ABS XRCP
    XRCP to typoszereg mieszadeł pompujących firmy Sulzer przeznaczonych do pompowania i recyrkulacji osadu czynnego w procesie denitryfikacji/nitryfikacji.

  • Mieszadło pompujące, typ ABS RCP
    RCP to standardowa gama firmy Sulzer obejmująca mieszadła pompujące przeznaczone do pompowania i recyrkulacji osadu czynnego w procesie denitryfikacji/nitryfikacji w oczyszczalniach ścieków.

Może Cię także zainteresować