Produkty

  • Mieszadło pompujące typ ABS XRCP
    XRCP to typoszereg mieszadeł pompujących firmy Sulzer przeznaczonych do pompowania i recyrkulacji osadu czynnego w procesie denitryfikacji/nitryfikacji.

  • Mieszadło pompujące, typ ABS RCP
    RCP to standardowa gama firmy Sulzer obejmująca mieszadła pompujące przeznaczone do pompowania i recyrkulacji osadu czynnego w procesie denitryfikacji/nitryfikacji w oczyszczalniach ścieków.

Może Cię także zainteresować

Skontaktuj się z nami