Przewaga firmy Sulzer uwidacznia się od momentu poboru wody surowej poprzez transport do zakładu uzdatniania. Bez względu na proces technologiczny stosowany w zakładzie uzdatniania wody firma Sulzer może pomóc w osiągnięciu najbardziej efektywnej i niezawodnej pracy, od początkowej stacji pomp po zakład uzdatniania wody, z uwzględnieniem wszystkich jednostek pompujących wykorzystywanych w procesie.

Produkty

 • Pompa dwustrumieniowa typu SMD z korpusem dzielonym osiowo
  Pompy wody typu SMD są dostępne jako pompy standardowe i konfigurowane, aby sprostać wymaganiom w różnych zastosowaniach. Dzięki najlepszej w swojej klasie konstrukcji hydraulicznej pompy typu SMD mogą sprostać wyzwaniom w zastosowaniach z wodą nieoczyszczoną, czystą, morską i brachiczną. Pompy czystej wody mają certyfikaty ACS i NSF 61 dla wody pitnej.

 • Pompy odśrodkowe normowe EN733 typu SES i SKS
  Pompy odśrodkowe SES i SKS znajdują zastosowanie w tłoczeniu wody czystej, w przemyśle ogólnym oraz energetycznym. SES to pompa ze sprzęgłem elastycznym, która może być dostarczona jako kompletny zestaw lub podłączona do istniejącego silnika elektrycznego lub silnika wysokoprężnego. SKS to pompa monoblokowa z silnikiem elektrycznym, która może być wyposażona w przemiennik częstotliwości.

 • Typoszereg SNS
  Jednostopniowe pompy SNS są zaprojektowane tak, aby przewyższać wymogi w zakresie wydajności energetycznej we wszystkich branżach i spełnić wymogi międzynarodowej normy ISO 5199. Nowatorska konstrukcja sprawia, że pompa jest bardziej niezawodna oraz znacznie tańsza w utrzymaniu.

 • Dmuchawa promieniowa HST™
  Nowoczesna i cicha dmuchawa promieniowa HST™ oferuje zaawansowaną konstrukcję wykorzystującą sprawdzoną technologię aktywnych łożysk magnetycznych oraz szybkoobrotowego układu napędowego sterowanego przemiennikiem.

 • Mieszadła typu Scaba montowane u góry
  Pionowe mieszadła typu Scaba montowane u góry są używane do mieszania cieczy procesowych w wielu gałęziach przemysłu, w tym na oczyszczalniach ścieków.

 • Rozwiązania do mechanicznego oczyszczania ścieków, procesów sedymentacji oraz filtracji
  Dzięki przejęciu Nordic Water 1 lutego 2021 roku, nasze portfolio zostało poszerzone o szeroką gamę rozwiązań do mechanicznego oczyszczania ścieków, procesów sedymentacji i filtracji, mających na celu poprawę efektywności miejskich i przemysłowych oczyszczalni ścieków.

Skontaktuj się z nami