Uzdatnianie komunalnej wody czystej

Obiecujemy wysokowydajne uzdatnianie wody

Podczas planowania nowych oczyszczalni ścieków lub modernizowania już istniejących koszty eksploatacyjne są równie ważne, co koszty inwestycyjne. Innowacyjne pompy, mieszadła i dmuchawy firmy Sulzer stanowią połączenie niezawodnego uzdatniania i najwyższej efektywności energetycznej.

Przewaga firmy Sulzer uwidacznia się od momentu poboru wody surowej poprzez transport do zakładu uzdatniania. Bez względu na proces technologiczny stosowany w zakładzie uzdatniania wody firma Sulzer może pomóc w osiągnięciu najbardziej efektywnej i niezawodnej pracy, od początkowej stacji pomp po zakład uzdatniania wody, z uwzględnieniem wszystkich jednostek pompujących wykorzystywanych w procesie.

Produkty

 • Pompa dwustrumieniowa typu SMD z korpusem dzielonym osiowo
  Pompy SMD zaprojektowano do zastosowań związanych z różnymi rodzajami wody — wody nieoczyszczonej, czystej wody, wody morskiej lub wody brachicznej. Aby sprostać wymogom poszczególnych zastosowań, pompy SMD oferują najlepszy w swojej klasie układ hydrauliczny połączony z możliwościami konfigurowania obudowy: standardową SMD i konfigurowaną SMD.

 • Typoszereg SNS
  Jednostopniowe pompy SNS są zaprojektowane tak, aby przewyższać wymogi w zakresie wydajności energetycznej we wszystkich branżach i spełnić wymogi międzynarodowej normy ISO 5199. Nowatorska konstrukcja sprawia, że pompa jest bardziej niezawodna oraz znacznie tańsza w utrzymaniu.

 • Dmuchawa promieniowa HST™
  Dmuchawy HST™ są szeroko stosowane w napowietrzaniu ścieków i niskociśnieniowych procesach przemysłowych. Dmuchawy HST sa wyposazone w energooszczędny, cichy i zoptymalizowany pod względem zuzycia energii układ napędowy z wykorzystujący sprawdzoną technologię łożysk elektro magnetycznych.

 • Mieszadła typu Scaba montowane u góry
  Pionowe mieszadła typu Scaba montowane u góry są używane do mieszania cieczy procesowych w wielu gałęziach przemysłu, w tym na oczyszczalniach ścieków.

Może Cię także zainteresować