Asiakasedut
 • Korkea hyötysuhde takaa optimaaliset käyttökustannukset
 • Alhainen melutaso: lisä-äänieristystä ei tarvita
 • Erittäin luotettava
 • Ei kulu, kunnossapitoa tarvitaan vain vähän 
 • Yksinkertainen rakenne, jossa integroituja komponentteja 
 • Tarkka virtauksen mittaus 
 • Värinätön, vähentää putkien rasitusta
 • Sykkimätön ilman jakelu tekee kuplista hienojakoisempia, jolloin ilmastus on tehokkaampaa 
 • Täysin sertifioitu
 • Toimii kaikkien perinteisten puhaltimien rinnalla
 • Lukuisia mahdollisia asennusvaihtoehtoja
 • Toimii monissa eri ympäristöissä
Yleisimmät käyttökohteet
 • Ilmastus kunnallisen jäteveden käsittelyssä
 • Ilmastus teollisen jäteveden käsittelyssä
 • Teolliset sovellukset
Kompressori vai puhallin?

Onko kyseessä kompressori vai puhallin?

Me kutsumme HST:tä korkeanopeuksiseksi turbokompressoriksi. Jotkut varmasti kutsuisivat sitä turbopuhaltimeksi tai korkeanopeuksiseksi puhaltimeksi. Mikä siis on puhaltimen ja kompressorin ero?
 
Aloitetaan puhaltimesta. Puhallin on suunniteltu ainoastaan siirtämään ilmaa eikä puristamaan sitä lainkaan kokoon. Tästä johtuen puhaltimien käsittelemät vastapaineet mitataan millibaareissa. Useimpien mielestä puhaltimelta odotettavissa oleva paineen enimmäislisäys on baarin kymmenesosa, mutta on olemassa monivaiheisia puhallintyyppejä, joissa paineen lisäys on tätä suurempi.

Puhaltimen voidaan katsoa alkaneen tästä baarin kymmenesosasta ja olevan suunniteltu erityisesti paineen lisäämistä varten. Tästä syystä jotkut kutsuvat puhallinta matalapainekompressoriksi. Kyllä, HST on siis kompressori siinä mielessä, että se nostaa painetta enemmän kuin yhdellä baarilla (jotkin mallit).

Puhaltimen tyypillinen suurin ylipaine olisi yksi baari, mutta joidenkin määritelmien mukaan raja on paljon alhaisempi, esimerkiksi 0,3 baaria.
 
Puhaltimien tai matalapainekompressorien jälkeen seuraavana vuorossa ovat kompressorit, jotka on suunniteltu tuottamaan paineilmaa verstaille tai tehtaiden paineilmaverkostoihin. Tästä syystä jotkut määrittelevät matalapainekompressoreiksi kaikki sellaiset laitteet, joiden tuottama paine on alhaisempi kuin näissä sovelluksissa käytettävä 6–9 baarin paine.

Yksinkertaisesti sanoen matalapainekompressori tuottaa puhaltimen tavoin suuren virtauksen, mutta korkeammalla paineella. Se on kompressori, mutta sen päätarkoitus ei ole tuottaa paineilmaa.

Voit vapaasti kutsua HST:tä kompressoriksi, puhaltimeksi tai matalapainekompressoriksi. Riippumatta siitä, miksi sitä kutsut, saat erittäin tehokkaan, luotettavan ja hiljaisen koneen, joka kestää pitkään.
Videot
HST™ – Maailman ympäristöystävällisin ja taloudellisin turbopuhallin
Katso kuinka HST-kompressorit takaavat optimoidun ilman saannin eräällä Ruotsin suurimmista jätevedenpuhdistamoista
Tärkeimmät rakenneominaisuudet
HST turbokompressorin innovatiivisessa suunnittelussa yhdistyvät yksivaiheisen keskipakopuhaltimen suuri tehokkuus ja taajuusmuuttajakäyttöisen kompressorin helppo virtauksen säätö.

Pienikokoisessa HST-turbokompressorissa ei ole mekaanisia kuluvia osia tai voiteluaineita, joten se vaatii vain vähän kunnossapitoa. Kun integroidulla vaihteistolla varustetun kompressorin vakiomoottori ja kookas vaihteisto vaihdetaan korkeanopeuksiseen moottoriin, laitteistolle ei ole odotettavissa huoltoja sen kestoiän aikana.
 
Koska magneettilaakereihin perustuva kompressori leijuttaa roottoria ennen käynnistystä, toistuvat käynnistykset ja pysäytykset eivät aiheuta lisäkulumista. Siksi kompressori soveltuu nykyaikaisten diffuusioilmastusjärjestelmien ja nykyaikaisten jätevesiprosessien tarpeisiin.

HST-kompressoripaketit on suunniteltu alhaista melutasoa silmällä pitäen ja äänenvaimentimia on lisätty kaikkiin toteuttamiskelpoisiin kohtiin.

Useampi yksikkö voi toimia yhdessä energiansäästön maksimoimiseksi ja hiilijalanjäljen minimoimiseksi. Vanhemmat laitteet, jotka ovat tyypiltään Roots-puhaltimia, monivaiheisia keskipakoiskompressoreita tai kiertomäntäkompressoreita, voivat toimia rinnalla ongelmitta.
Ryhmä turbokompressoreita tuottaa suuren ilmavirtauksen jäteveden ilmastusta varten
Tekniset tiedot
Ilmavirtausalue 1 000 – 16 000 Nm³/h 550 – 10, 100 SCFM
Painealue 30 – 120 kPa 4,4 – 18,1 PSI
HST aeration blower turboblower performance range
Julkaisut

Esitteet

Case studyt

Tekniset erittelyt

Tapaustutkimukset ja artikkelit
 • Case studyt (EN)
  Missä tahansa nesteitä pumpataan, sekoitetaan, ohjataan tai käytetään, meillä on siihen sopiva sovellus. Lue miten ratkaisumme luovat lisäarvoa asiakkaillemme ja kuinka voimme tehdä pumppaus- ja sekoitusprosesseistanne entistä tehokkaampia ja kannattavampia sekä varmistaa, että tuotantonne toimii luotettavasti ja keskeytyksettä.
Sovellukset
 • Aerobinen mädätys
  Aerobisessa mädätyksessä mikro-organismit jatkavat orgaanisen materiaalin hajotusta. Nämä mikro-organismit tarvitsevat happea toimiakseen, ja jonkintasoista sekoitusta tarvitaan pitämään prosessi tehokkaana ja luotettavana. Tuloksena on pienempi lietteen tilavuus ja hajujen esto. Sulzerilla on tuotteita, jotka sopivat hyvin tukemaan aerobisen mädätyssäiliön prosessia.

 • Biologinen prosessi
  Biologisen prosessin tarkoitus on poistaa orgaaniset biohajoavat aineet mikro-organismien aineenvaihdunnan ja muiden tähän liittyvien biokemikaalisten prosessien avulla.

 • Kunnallisen puhtaan veden käsittely
  Kun suunnittelet uutta vedenkäsittelylaitosta tai olemassa olevan laitoksen päivittämistä, käyttökustannukset ovat yhtä tärkeitä kuin investointikustannuksetkin. Sulzerin innovatiivisissa pumpuissa, sekoittimissa ja kompressoreissa luotettava käsittelyn suorituskyky yhdistyy ylivoimaiseen energiatehokkuuteen.

 • Teollisuuden veden ja jäteveden käsittely
  Sulzer tuntee jäteveden käsittelyn perusteellisesti. Laajasta tuotevalikoimastamme pystymme tarjoamaan energiatehokkaita ja luotettavia ratkaisuja vedenkeräyksen, neutraloinnin, flokkuloinnin, saostuksen, jäähdytyksen, ilmastuksen, lietteen varastoinnin, mädätyksen ja vedenpoiston tarpeisiin.

 • Tertiaarikäsittely
  Käsitelty jätevesi voi joskus vaatia lisäkäsittelyä. Paikalliset päästösäännöt voivat asettaa tiukat rajoitteet joihin edes tehokkain prosessi ei kykene, tai korkeamman laadun jätevettä saatetaan pyytää uudelleenkäyttöä varten. Kun tarvitaan tertiaarikäsittelyä, voidaan käyttää eritasoisia suodatuksia, mukaan lukien erittäin hieno suodatus. Usein viimeinen sekoitus- ja hapetusvaihe kuitenkin riittää takaamaan tavoitteen. Kun tilanne on tämä, voidaan käyttää Sulzerin upposekoittimia ABS XRW ja RW, uppoasenteista ilmastinta ABS TA–TAK ja lautasilmastinjärjestelmiä ABS PIK, DS ja Sucoflow.
HUOLTO
 • Turbokompressorien ja ilmastimien huolto
  Sulzer ei ole asiantuntija ainoastaan laitteistojesi toimittajana, vaan sillä on myös yli 140 vuoden kokemus niiden koko käyttöiän kattavasta ylläpidosta. Veden- ja jätevedenkäsittelylaitoksilla on tärkeää, että laitteet toimivat jatkuvasti. Siksi Sulzer tarjoaa huoltoa ja teknistä tukea silloin, kun sitä tarvitset.
Ota yhteyttä