Hovedfordeler
 • Enkel installasjon, frittstående eller transportabel med opsjon for fast installasjon
 • Reduserer lukt og septiske tilstander 
 • Kostnadseffektiv installasjon
 • Selvsugende—trenger ikke trykkluft 
 • Driftes uavhengig av variasjon av vannivå 
 • Svært lavt støynivå, ingen aerosoldannelse og ingen sedimentering på bunnen, noe som minimerer effekten på miljøet
Hovedbruksområder
 • Kombinert lufting og blanding av avløpsvann i små og mellomstore tanker
 • Kommunale og industrielle avløpsapplikasjoner
 • Oppbevaringstanker for flomvann og innreguleringstanker
Funksjoner for hoveddesign
 • Premium effektivitetsmotor IE3 fra 1,3–18,5 kW
 • Luftgjennomstrømming på 50– 550 Nm3/t (33–330 SCFM)
 • Dybdeområde på 1,5–6,0 m
Nøkkelegenskaper
Maksimal vannsirkulasjon 500 m3/t
Maksimal luftgjennomstrømming 550 m3/t
Applikasjoner
 • Biologisk prosess
  Målet med den biologiske prosessen i avløpsbehandling er å fjerne organiske, biologisk nedbrytbare stoffer via metabolismen til mikroorganismer og relaterte biokjemiske prosesser.
 • Tertiær behandling
  Behandlet avløpsvann kan av og til kreve ytterligere behandling. Lokale regler for utløp kan påtvinge strenge grenser som ikke kan oppfylles ved selv den mest effektive prosessen, eller en høyere grad av avløpsvann kan forespørres for gjenbruket. Når tertiær behandling er nødvendig, kan ulike filtreringsnivåer anvendes, inkludert veldig fin filtrering. Ofte er det tilstrekkelig med et siste trinn med omrøring og lufting for å oppnå målet. Når dette er tilfellet, kan Sulzers senkbare omrører av type ABS XRW og RW brukes, sammen med senkbar lufter av type ABS TA–TAK- og diffusorplatesystem av type ABS PIK, DS og Sucoflow.
 • Utjevning
  Oppgaven med blanding i utjevningsprosessen er å blande avløpsvannet for å forhindre sedimentering, stratifisering og dannelse av lukt. Det kan også være nødvendig å blande og homogenisere avløpsvannstrømmer som kommer fra ulike kilder. Siden vannivået i utjevningstankene varierer betydelig, og noen ganger kan være svært lave, er det strenge krav for omrørere.
Case-studier og artikler
 • Case-studier (EN)
  Når væsker pumpes, blandes, kontrolleres eller tilsettes er vi der. See hvordan våre løsninger hjelper våre kunder og lær hvordan vi kan gjøre dine pumpe og blandeprosesser mer effektive og lønnsomme, sikre din produksjon og sørge for vedvarende pålitelighet.
Dokumenter

Dimensjonstegninger

Du er kanskje også interessert i

Kontakt oss