Tärkeimmät edut
 • Helppo asentaa joko yksinään toimivaksi tai siirrettäväksi valinnaisella kiinteällä asennuksella
 • Vähentää hajuja ja mätänemistä 
 • Kustannustehokas asennus
 • Tuottaa ilman itse — paineilmaa ei tarvita 
 • Veden pinnan vaihtelu ei vaikuta toimintaan 
 • Minimaaliset ympäristövaikutukset: hyvin matala melutaso, ei muodosta aerosolia eikä aiheuta sakkautumista pohjalle
Tärkeimmät käyttösovellukset
 • Jäteveden samanaikainen ilmastus ja sekoittaminen pienissä ja keskikokoisissa altaissa
 • Kunnalliset ja teolliset jätevesisovellukset
 • Sadevesisäiliöt ja tasapainotussäiliöt
Tärkeimmät rakenneominaisuudet
 • Erittäin tehokkaat IE3-moottorit, joiden teho on 1,3–18,5 kW
 • Ilmantuotto 50–550 Nm3/h (33–330 SCFM)
 • Syvyysalue 1,5–6,0 m (5–20 ft)
Tärkeimmät ominaisuudet
Suurin veden kierrätysnopeus 500 m3/h (2 500 US gpm)
Suurin ilmantuotto 550 m3/h (330 SCFM)
Sovellukset
 • Biologinen prosessi
  Biologisen prosessin tarkoitus on poistaa orgaaniset biohajoavat aineet mikro-organismien aineenvaihdunnan ja muiden tähän liittyvien biokemikaalisten prosessien avulla.
 • Tasaus
  Sekoituksen tehtävä tasausprosessissa on estää sedimentaatio, kerrostuminen ja hajujen muodostuminen. Voi olla myös tarpeen sekoittaa ja homogenisoida muista eri lähteistä tulevat jätevesivirrat. Koska puskurialtaiden vedenpinta vaihtelee suuresti ja voi joskus olla hyvin alhainen, sekoittimille asetetaan korkeat vaatimukset.
 • Tertiaarikäsittely
  Käsitelty jätevesi voi joskus vaatia lisäkäsittelyä. Paikalliset päästösäännöt voivat asettaa tiukat rajoitteet joihin edes tehokkain prosessi ei kykene, tai korkeamman laadun jätevettä saatetaan pyytää uudelleenkäyttöä varten. Kun tarvitaan tertiaarikäsittelyä, voidaan käyttää eritasoisia suodatuksia, mukaan lukien erittäin hieno suodatus. Usein viimeinen sekoitus- ja hapetusvaihe kuitenkin riittää takaamaan tavoitteen. Kun tilanne on tämä, voidaan käyttää Sulzerin upposekoittimia ABS XRW ja RW, uppoasenteista ilmastinta ABS TA–TAK ja lautasilmastinjärjestelmiä ABS PIK, DS ja Sucoflow.
Case studyt ja artikkelit
 • Case studyt (EN)
  Missä tahansa nesteitä pumpataan, sekoitetaan, ohjataan tai käytetään, meillä on siihen sopiva sovellus. Lue miten ratkaisumme luovat lisäarvoa asiakkaillemme ja kuinka voimme tehdä pumppaus- ja sekoitusprosesseistanne entistä tehokkaampia ja kannattavampia sekä varmistaa, että tuotantonne toimii luotettavasti ja keskeytyksettä.
Asiakirjat

Mittakuvat

Sinua voivat myös kiinnostaa seuraavat

Ota yhteyttä