Główne korzyści
 • Łatwa instalacja, możliwość konfiguracji stacjonarnej lub przenośnej z opcją instalacji na stałe
 • Redukuje zapachy i zapobiega zagniwaniu 
 • Korzystna cenowo instalacja
 • Urządzenie samozasysające — nie wymaga sprężonego powietrza 
 • Działa niezależnie od różnic poziomu wody/ścieków 
 • Urządzenie jest bardzo ciche, podczas pracy nie powoduje tworzenia się aerozolu ani gromadzenia się osadów na dnie — dzięki temu oddziaływanie na środowisko jest niewielkie
Główne zastosowania
 • Połączone funkcje napowietrzania oraz mieszania ścieków w zbiornikach o małej i średniej pojemności
 • Komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków
 • Zbiorniki retencyjne wody deszczowej i zbiorniki wyrównawcze
Główne cechy projektowe
 • Silniki w klasie sprawności IE3 o mocy 1,3–18,5 kW
 • Przepustowość powietrza 50–550 Nm3/godz.
 • Głębokość zanurzenia 1,5–6,0 m
Najważniejsze cechy
Maksymalny obieg wody 500 m3/godz.
Maksymalna przepustowość powietrza 550 m3/godz.
Zastosowania
 • Oczyszczanie trzeciego stopnia
  Oczyszczone ścieki mogą czasami wymagać dalszego oczyszczania. Lokalne przepisy dotyczące odprowadzania ścieków mogą nakładać rygorystyczne ograniczenia, których nie da się spełnić stosując najskuteczniejsze procesy, lub też wymagane mogą być ścieki lepszej jakości w celu ponownego wykorzystania. Gdy potrzebne jest oczyszczanie trzeciego stopnia, można zastosować różnego rodzaju filtry bądź procesy membranowe. Czasami jednak wystarczy tylko zastosować mieszanie i napowietrzanie aby osiągnąć cel. W takiej sytuacji wykorzystać można mieszadła zatapialne typów ABS XRW oraz RW firmy Sulzer wraz z turbiną napowietrzającą typu ABS TA–TAK oraz dyfuzorem dyskowym typu ABS PIK, DS i Sucoflow.
 • Procesy biologiczny
  Celem procesu biologicznego jest usunięcie biodegradowalnych substancji organicznych przy wykorzystaniu metabolizmu mikroorganizmów i powiązanych procesów biochemicznych.
 • Uśrednianie
  Mieszanie podczas procesu uśredniania ma doprowadzić do wymieszania ścieków, aby zapobiec powstawaniu osadów i przykrych zapachów oraz rozwarstwianiu. Konieczne może być także mieszanie i homogenizowanie strumieni ścieków pochodzących z różnych źródeł. Poziom wody w zbiornikach wyrównawczych jest zmienny i czasami może być bardzo niski, tak więc mieszadła pełnią bardzo istotną rolę.
 • Zbiornik retencyjny wody deszczowej
  Zbiorniki retencyjne wody deszczowej pełnią funkcję bufora podczas silnych opadów. Wraz z rozwojem zamieszkanych obszarów staje się to coraz ważniejsze — wiąże się to z powstawaniem dużych utwardzonych powierzchni, które nie wchłaniają wody, takich jak dachy, drogi i parkingi. Po wprowadzeniu zbiorników retencyjnych wody deszczowej można wykorzystać siłę grawitacji lub pompy dla zapewnienia stałego, ograniczonego przepływu do systemu kanalizacji. Specjalistyczna wiedza pracowników firmy Sulzer umożliwia zapobieganie szczytowym przeciążeniom hydraulicznym oraz ograniczenie obciążeń istniejących systemów kanalizacyjnych.
Analizy przypadków i publikacje
 • Analizy przypadków (EN)
  Jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzebne jest pompowanie, mieszanie, monitoring i dozowanie cieczy. Sprawdź jak nasze rozwiązania są ważne dla użytkownika oraz w jaki sposób możemy sprawić aby procesy pompowania, mieszania były jeszcze bardziej wydajne i opłacalne, bez utraty niezawodności i bezpieczeństwa produkcji.
Dokumenty

Rysunki wymiarowe

Skontaktuj się z nami