Buffertank for overvann

Forhindre overbelastning på kloakksystemet

Buffertanker for overvann fungerer som en buffer i perioder med kraftig nedbør. Dette er stadig viktigere etter hvert som områder blir mer utbygget, med harde overflater som tak, veier og parkeringsplasser som ikke kan absorbere regnvannet. Når buffertankene benyttes, kan selvfallssystem eller pumper dimmensjoneres for mindre maksimal mengde inn i kloakksystemet. Sulzers ekspertise gjør det mulig å minke de største hydrauliske belastningene på det eksisterende kloakksystemer.

Produkter

Produkter

  • Lufter type ABS Venturi Jet
    Basert på ejektroprinsippet er Venturi jet-lufteren en ideell løsning for vanndybder fra 1,5 til 5 m.

  • Senkbar avløpspumpe type ABS AFP
    For pålitelig og økonomisk pumping av svært vanskelig avløpsvann i kommersielle, industrielle og kommunale applikasjoner.

  • Tørroppstilt avløpspumpe type ABS FR
    Den tørroppstilte, blokkeringsfrie FR-pumpen muliggjør økonomisk pumping av avløpsvann og kloakk i kommunale og industrielle applikasjoner. Den er ideell for pumping av rent vann, avløpsvann og kloakk i kommersielle, industrielle og kommunale bruksområder.

Du er kanskje også interessert i