Mieszadło zatapialne, typ ABS XSB 900 do 2750

Wyjątkowa wydajność przy niskiej prędkości

Kompletna odpowiedź w zakresie wolnoobrotowego, efektywnego energetycznie mieszadła zatapialnego w szerokiej gamie zastosowań w przemyśle i w miejskich oczyszczalniach ścieków. Ta wolnoobrotowa jednostka zatapialna jest dostępna z integralnymi silnikami IE3 Premium Efficiency o mocy od 1,0 do 7,5 kW (od 7,4 do 10,1 KM) do wymuszania cyrkulacji i mieszania cieczy.

Główne korzyści
 • Najniższe zużycie energii 
 • Kompaktowa konstrukcja zatapialna 
 • Zapewnia siłę ciągu i duży przepływ 
 • Samooczyszczające śmigła zapewniają pracę bezwibracyjną 
 • Regulacja wydajności przy rozszerzonym zakresie pracy 
 • Nadzwyczajna niezawodność i długi okres eksploatacji
Główne zastosowania
 • Zapewnianie przepływu w dużych zbiornikach do mieszania jego zawartości 
 • Oczyszczalnie ścieków i zastosowania przemysłowe
Główne cechy projektowe
 • Opatentowany fundament betonowy przeznaczony do efektywnego absorbowania drgań
 • Całkowicie blokowany system sprzęgłowy 
 • Integralne silniki IE3 Premium Efficiency o mocy od 1,0 do 7,5 kW (7,4 do 10,1 KM) do wymuszania cyrkulacji i mieszania
 • Uszczelnienie mechaniczne chronione przez pierścień odrzucający frakcje stałe 
 • Monitorowanie uszczelnienia za pomocą wielu czujników 
 • System kontroli temperatury TCS (Thermo-Control System) zapewnia ostrzeżenia i służy do automatycznego wyłączania
Najważniejsze cechy
Maksymalny przepływ mieszany 6,2 m³/s
Maksymalna średnica wirnika 2750 mm
Więcej informacji
 • Ta wolnoobrotowa jednostka zatapialna jest dostępna z integralnymi silnikami IE3 Premium Efficiency o mocy od 1,0 do 7,5 kW (od 7,4 do 10,1 KM) do wymuszania cyrkulacji i mieszania cieczy. 
 • Śmigła do XSB są projektowane z myślą o łatwym transporcie i instalacji. Większość modeli jest kompletnie zmontowana, natomiast większe modele z 3 łopatkami mają specjalną konstrukcję, która umożliwia mocowanie łopatek po dostawie. Ułatwia to transport i eliminuje konieczność stosowania specjalnych narzędzi.
 • Jednostka jest połączona z betonowym fundamentem za pomocą innowacyjnego systemu sprzęgającego, który umożliwia podniesienie i opuszczenie jednostki do kontroli nawet przy wypełnionym zbiorniku. Fundament absorbuje wszystkie niebezpieczne drgania, zapewniając w ten sposób długi okres eksploatacji mieszadła i instalacji.
Dokumenty

Arkusze danych

Instrukcja

Zastosowania

Zastosowania

 • Oczyszczanie trzeciego stopnia
  Oczyszczone ścieki mogą czasami wymagać dalszego oczyszczania. Lokalne przepisy dotyczące odprowadzania ścieków mogą nakładać rygorystyczne ograniczenia, których nie da się spełnić stosując najskuteczniejsze procesy, lub też wymagane mogą być ścieki lepszej jakości w celu ponownego wykorzystania. Gdy potrzebne jest oczyszczanie trzeciego stopnia, można zastosować różnego rodzaju filtry bądź procesy membranowe. Czasami jednak wystarczy tylko zastosować mieszanie i napowietrzanie aby osiągnąć cel. W takiej sytuacji wykorzystać można mieszadła zatapialne typów ABS XRW oraz RW firmy Sulzer wraz z turbiną napowietrzającą typu ABS TA–TAK oraz dyfuzorem dyskowym typu ABS PIK, DS i Sucoflow.

 • Procesy biologiczny
  Celem procesu biologicznego jest usunięcie biodegradowalnych substancji organicznych przy wykorzystaniu metabolizmu mikroorganizmów i powiązanych procesów biochemicznych.

 • Selektor
  Celem zbiornika selekcyjnego jest kontrolowanie i ograniczenie rozwoju bakterii nitkowatych oraz usprawnienie procesu sedymentacji osadu. Firma Sulzer zapewnia kilka rozwiązań umożliwiających stworzenie optymalnych warunków w selektorze.

 • Uśrednianie
  Mieszanie podczas procesu uśredniania ma doprowadzić do wymieszania ścieków, aby zapobiec powstawaniu osadów i przykrych zapachów oraz rozwarstwianiu. Konieczne może być także mieszanie i homogenizowanie strumieni ścieków pochodzących z różnych źródeł. Poziom wody w zbiornikach wyrównawczych jest zmienny i czasami może być bardzo niski, tak więc mieszadła pełnią bardzo istotną rolę.
Jak możemy ci pomóc?

Porozmawiaj lub napisz do naszych ekspertów, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie.