Główne korzyści
 • Najniższe zużycie energii 
 • Kompaktowa konstrukcja zatapialna 
 • Zapewnia wysoką siłę ciągu i duży przepływ 
 • Samooczyszczające śmigła zapewniają pracę bezwibracyjną 
 • Regulacja wydajności przy rozszerzonym zakresie pracy 
 • Nadzwyczajna niezawodność i długi okres eksploatacji
Główne zastosowania
 • Zapewnianie przepływu w dużych zbiornikach cyrkulacyjnych oraz wymieszanie i ujednorodnienie zawartości 
 • Oczyszczalnie ścieków i zastosowania przemysłowe

Główne cechy projektowe
 • Zaprojektowany dla wymagających układów wymagającej wysokiej efektywności i niezawodności
 • Wielokrotnie nagradzany, opatentowany wirnik, który oferuje nawet 20-procentową poprawę wydajności w stosunku do standardowych konstrukcji
 • Opatentowany fundament betonowy przeznaczony do efektywnego absorbowania drgań i zwiększania niezawodności
 • Wyposażony w opatentowany system sprzęgający umożliwia łatwe podnoszenie lub opuszczanie w celu kontroli, nawet gdy zbiorniki są pełne
 • Inteligentne funkcje, takie jak monitorowanie uszczelnienia, w celu wspomagania działań w zakresie konserwacji zapobiegawczej
 • Silniki o najwyższej sprawności zapewniają wyjątkową wydajność przy wydajnej cyrkulacji i mieszaniu płynów w oczyszczalniach ścieków i zastosowaniach przemysłowych
Najważniejsze cechy
Maksymalny generowany przepływ 6,2 m³/s
Maksymalna średnica wirnika 2750 mm
Więcej informacji
 • To wolnoobrotowe mieszadło zatapialne jest dostępne z silnikami IE3 Premium Efficiency o mocy od 1,0 do 7,5 kW (od 7,4 do 10,1 KM) i słuzy do wymuszania cyrkulacji i mieszania cieczy. 
 • Śmigła mieszadeł XSB są projektowane z myślą o łatwym transporcie i instalacji na obiekcie. Większość modeli jest kompletnie zmontowana, natomiast większe modele z 3 łopatkami mają specjalną konstrukcję, która umożliwia mocowanie łopatek po dostawie. Ułatwia to transport i eliminuje konieczność stosowania specjalnych narzędzi.
 • Mieszadło jest montowane na betonowym postumencie za pomocą innowacyjnego systemu sprzęgającego, który umożliwia bezproblemowe podniesienie i opuszczenie mieszadła do kontroli przy wypełnionym zbiorniku. Fundament absorbuje wszystkie niebezpieczne drgania, zapewniając stabilna pracę i w ten sposób długi okres eksploatacji mieszadła.
Analizy przypadków
 • Analizy przypadków (EN)
  Jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzebne jest pompowanie, mieszanie, monitoring i dozowanie cieczy. Sprawdź jak nasze rozwiązania są ważne dla użytkownika oraz w jaki sposób możemy sprawić aby procesy pompowania, mieszania były jeszcze bardziej wydajne i opłacalne, bez utraty niezawodności i bezpieczeństwa produkcji.
Filmy
Zastosowania

Zastosowania

 • Oczyszczanie trzeciego stopnia
  Oczyszczone ścieki mogą czasami wymagać dalszego oczyszczania. Lokalne przepisy dotyczące odprowadzania ścieków mogą nakładać rygorystyczne ograniczenia, których nie da się spełnić stosując najskuteczniejsze procesy, lub też wymagane mogą być ścieki lepszej jakości w celu ponownego wykorzystania. Gdy potrzebne jest oczyszczanie trzeciego stopnia, można zastosować różnego rodzaju filtry bądź procesy membranowe. Czasami jednak wystarczy tylko zastosować mieszanie i napowietrzanie aby osiągnąć cel. W takiej sytuacji wykorzystać można mieszadła zatapialne typów ABS XRW oraz RW firmy Sulzer wraz z turbiną napowietrzającą typu ABS TA–TAK oraz dyfuzorem dyskowym typu ABS PIK, DS i Sucoflow.

 • Procesy biologiczny
  Celem procesu biologicznego jest usunięcie biodegradowalnych substancji organicznych przy wykorzystaniu metabolizmu mikroorganizmów i powiązanych procesów biochemicznych.

 • Selektor
  Celem zbiornika selekcyjnego jest kontrolowanie i ograniczenie rozwoju bakterii nitkowatych oraz usprawnienie procesu sedymentacji osadu. Firma Sulzer zapewnia kilka rozwiązań umożliwiających stworzenie optymalnych warunków w selektorze.

 • Uśrednianie
  Mieszanie podczas procesu uśredniania ma doprowadzić do wymieszania ścieków, aby zapobiec powstawaniu osadów i przykrych zapachów oraz rozwarstwianiu. Konieczne może być także mieszanie i homogenizowanie strumieni ścieków pochodzących z różnych źródeł. Poziom wody w zbiornikach wyrównawczych jest zmienny i czasami może być bardzo niski, tak więc mieszadła pełnią bardzo istotną rolę.
Skontaktuj się z nami