Senkbar propellerpumpe type ABS VUPX

Pumping av store volumer

VUPX-serien med nedsenkbare propellpumper er ideelle for bruksområder hvor store mengder overvann eller prosessvann må pumpes til høyder på opptil maksimalt 10 m. Disse kompakte pumpene har svært effektive tre- eller firbladede propeller med lav NPSH-karakteristikk og plassparende design. De sørger for høy grad av pålitelighet og effektivitet.

Hovedfordeler
 • Propellpumper utstyrt med IE3 Premium effektivitetsmotorer fra 9 til 650 kW for 50 Hz.
 • Propellpumper utstyrt med IE3 Premium effektivitetsmotorer fra 23 til 1005 hk for 60 Hz.
 • Pumper tilgjengelig med motorkraft på opptil 650 kW / 50 Hz og 1005 hk / 60 Hz kan alternativt utstyres med planetariske girbokser.
 • Utstyrt med svært effektive tre- eller firebladede propeller med utmerkede NPSH-verdier
 • Propellene er tilgjengelige med justerbare blader og spesielle skrueformede propeller for retur av aktivt slam
 • Ideell for bruksområder hvor store mengder vann må pumpes til høyder på opptil maksimalt 10 m
 • Designet for direkte installasjon i utløpsrøret eller i betongringer for å spare plass og redusere installasjonskostnader, ved hjelp av den velprøvde koplingsringen
 • Forbedret energisparing
 • Langsiktig pålitelighet
Hovedbruksområder
 • Beskyttelse mot overvann, stormvann, irrigasjon og akvakultur
 • Grovrenset avløpsvann fra kommersielle og industrielle kilder
 • Kombinert kloakk og overvann
 • Returslam eller returaktivert slam (RAS)
 • Vannkummer, nedsenket med automatisk koplingssystem
Funksjoner for hoveddesign
 • IE3 Premium effektivitetsmotor i samsvar med IEC60034-30
 • Klasse H (140°C / 284°F) isolasjon
 • NEMA-klasse A opptil 110 kW / 168 hk, over NEMA klasse B
 • Dobbel silikon mekanisk tetning
 • Tetningsbeskyttelse mot tekstiler
 • 100 000 timers levetid på lager
 • Forseglet koblingskammer med totrinns kabelinnføring
 • Løftebøyle (alternativt i rustfritt stål)
 • Tilstandsovervåking (temperatur, vanninntrengning, alternativ: vibrasjonsovervåking)
 • Eksplosjonssikker versjon som opsjon(ATEX, FM eller CSA)
 • Planetariske girkasser, drevet av fire-polers motorer, sørger for høyere effektivitet og lavere vekt sammenlignet
Nøkkelegenskaper

Nøkkelegenskaper

Utløpsstørrelser DN 600 til DN 1400
Rørdiameter 600 til 1400 mm (50 Hz) / 600 til 1400 mm (60 Hz)
Kapasiteter opptil 7000 l/s (50 Hz) / opptil 8500 l/s (60 Hz)
Løftehøyder opptil 10 m (50 Hz) / opptil 10 m (60 Hz)
Motoreffekt 9 til 650 kW (50 Hz) / 17 til 750 kW (60 Hz)
Ytelsesområde
50 Hz
60 Hz
Dokumenter

Dataark

Dimensjonstegninger

Applikasjoner

Applikasjoner

 • Flomsikring
  Klimaendringer utfordrer dagens overvannsystemer Når store vannmengder flyter over sine naturlige bredder kan Sulzers omfattende utvalg av pumper tilby pålitelige, kostnadseffektive løsninger for flomsikring.

 • Overvannspumpestasjon
  Under kraftig nedbør tilfører overvannspestasjoner store mengder vann til mottakende overflatevann eller til avløpssystemer. Stasjonene har lenge vært en del av systemer for flomsikring, og blir stadig mer brukt i klimatilpasningsstrategier for lavtliggende kystbyer.

 • Retur av aktivt slam
  Utløpspumpestasjoner er påkrevd når renseanlegget ligger lavere enn der det rensede vannet slippes ut. Dette er vanlig når du har utløp inn i en elv, som ved kraftig regn eller springflo kan få ekstra høyt nivå.

 • Utløpspumpestasjoner
  Utløpspumpestasjoner er påkrevd når nivået på behandlingsanlegget er lavere enn mottaksvannet. Dette gjelder spesielt når du har utløp inn i en elv, som kan stige i kraftig regn eller i flomperioder, eller til havet, hvor nivået varierer med tidevannet. Det kan også være nødvendig med uttakspumpestasjoner for å kompensere for økende friksjonstap i utgående rør ved høye pumpemengder, for eksempel i lange avfallsrør for sjøvann.
Hvordan kan vi hjelpe deg?

Snakk eller skriv til våre eksperter for å finne din beste løsning.

Installasjon av vertikal propellerpumpe – hvordan man kan realisere en optimal pumpestasjon.