Hovedfordeler
 • Propellpumper utstyrt med IE3 Premium effektivitetsmotorer fra 9 til 650 kW for 50 Hz.
 • Propellpumper utstyrt med IE3 Premium effektivitetsmotorer fra 19 til 1005 hk for 60 Hz.
 • Pumper tilgjengelig med motorkraft på opptil 650 kW / 50 Hz og 1005 hk / 60 Hz kan alternativt utstyres med planetariske girbokser.
 • Utstyrt med svært effektive tre- eller firebladede propeller med utmerkede NPSH-verdier
 • Propellene er tilgjengelige med justerbare blader og spesielle skrueformede propeller for retur av aktivt slam
 • Ideell for bruksområder hvor store mengder vann må pumpes til høyder på opptil maksimalt 10 m
 • Designet for direkte installasjon i utløpsrøret eller i betongringer for å spare plass og redusere installasjonskostnader, ved hjelp av den velprøvde koplingsringen
 • Forbedret energisparing
 • Langsiktig pålitelighet
Hovedbruksområder
 • Beskyttelse mot overvann, stormvann, irrigasjon og akvakultur
 • Grovrenset avløpsvann fra kommersielle og industrielle kilder
 • Kombinert kloakk og overvann
 • Returslam eller returaktivert slam (RAS)
 • Vannkummer, nedsenket med automatisk koplingssystem
Funksjoner for hoveddesign
 • IE3 Premium effektivitetsmotor i samsvar med IEC60034-30
 • Klasse H (140°C / 284°F) isolasjon
 • NEMA-klasse A opptil 110 kW / 168 hk, over NEMA klasse B
 • Dobbel silikon mekanisk tetning
 • Tetningsbeskyttelse mot tekstiler
 • 100 000 timers levetid på lager
 • Forseglet koblingskammer med totrinns kabelinnføring
 • Løftebøyle (alternativt i rustfritt stål)
 • Tilstandsovervåking (temperatur, vanninntrengning, alternativ: vibrasjonsovervåking)
 • Eksplosjonssikker versjon som opsjon(ATEX, FM eller CSA)
 • Planetariske girkasser, drevet av fire-polers motorer, sørger for høyere effektivitet og lavere vekt sammenlignet
Nøkkelegenskaper

Nøkkelegenskaper

Utløpsstørrelser DN 600 til DN 1400
Rørdiameter 600 til 1400 mm (50 Hz) / 600 til 1400 mm (60 Hz)
Kapasiteter opptil 7000 l/s (50 Hz) / opptil 8500 l/s (60 Hz)
Løftehøyder opptil 10 m (50 Hz) / opptil 10 m (60 Hz)
Motoreffekt 9 til 650 kW (50 Hz) / 14 til 750 kW (60 Hz)
Ytelsesområde
50 Hz
60 Hz
Applikasjoner

Applikasjoner

 • Retur av aktivt slam
  Utløpspumpestasjoner er påkrevd når renseanlegget ligger lavere enn der det rensede vannet slippes ut. Dette er vanlig når du har utløp inn i en elv, som ved kraftig regn eller springflo kan få ekstra høyt nivå.

 • Utløpspumpestasjoner
  Utløpspumpestasjoner er påkrevd når nivået på behandlingsanlegget er lavere enn mottaksvannet. Dette gjelder spesielt når du har utløp inn i en elv, som kan stige i kraftig regn eller i flomperioder, eller til havet, hvor nivået varierer med tidevannet. Det kan også være nødvendig med uttakspumpestasjoner for å kompensere for økende friksjonstap i utgående rør ved høye pumpemengder, for eksempel i lange avfallsrør for sjøvann.
Case-studier
 • Case-studier (EN)
  Når væsker pumpes, blandes, kontrolleres eller tilsettes er vi der. See hvordan våre løsninger hjelper våre kunder og lær hvordan vi kan gjøre dine pumpe og blandeprosesser mer effektive og lønnsomme, sikre din produksjon og sørge for vedvarende pålitelighet.
Dokumenter

Dataark

Monteringshåndbøker

Dimensjonstegninger

Installasjon av vertikal propellerpumpe – hvordan man kan realisere en optimal pumpestasjon.
Kontakt oss