Reduksjon, separasjon og fjerningssystemer for faste stoffer

Løser problemer med faststoffer i avløpet

Styring, kontroll og fjerning av faste stoffer i avløpet er avgjørende for effektiv drift av avløpsrensesystemer og beskyttelse av høyrisikopumpestasjoner der et stopp vil medføre betydelige konsekvenser. Sulzers produktportefølje inkluderer en hel serie med Muffin Monster™ toakslede kverner for reduksjon av faststoffer.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Snakk eller skriv til våre eksperter for å finne din beste løsning.

Reduksjon og fjerning av faste stoffer

JWC Environmental, en del av Sulzer, tilbyr avløpskverner og rister, som er utformet for å løse problemer med faststoffer i avløpet. Vår produktportefølje består av mer enn 200 forskjellige typer Muffin Monster™-produkter, verden’s første toakslede kloakkverner, i tillegg til avansert utstyr for kloakkbehandling.

Sulzer ervervet JWC Environmental i januar 2018, og det blir en del av Pumps Equipment divisjonen (les pressemeldingen). Finn mer informasjon om reduserings-, separasjon- og fjerningssystemer for faste stoffer på JWC Environmental-nettstedet.
Case-studier
Videoer