Tärkeimmät edut
 • Toimii itsenäisenä ohjaus- ja valvontayksikkönä
 • Minimoi käyttökustannukset ja energiankulutuksen
 • Parantaa pumppausaseman saatavuutta
 • Sisäänrakennettu käyttäjäpaneeli helpottaa laitteen ohjausta ja konfigurointia
 • Tukee kaikkia käyttöikäkustannusten (LCC) laskennan osa-alueita

Tärkeimmät käyttösovellukset
 • Kunnallisten jäteveden pumppausasemien valvonta ja ohjaus
 • Hälytysten, pumpun tilan ja trendien tarkastelu
 • Kehittynyt valvonta, johon sisältyy kaatumisloki
 • Manuaalinen pumppujen ohjaus ja asetusten muuttaminen
Tärkeimmät rakenneominaisuudet

EC 531 -laiteohjaimessa on kaikki tarvittavat toiminnot. Se auttaa valvomaan laitteiston kuntoa, optimoimaan sen toimintaa sekä vähentämään ylivuotoriskiä, energia- ja puhdistuskustannuksia ja muita kuluja. EC 531 tarjoaa välittömän pääsyn hälytyksiin, pumpun tilaan, tasotietoihin ja trendeihin – sekä käyttöpaikalla että etänä. Laitteessa on myös toimintoja, jotka auttavat vähentämään seisokkiaikaa ja tulvimisriskiä.

EC 531 -laiteohjainta voidaan käyttää yhden tai kahden pumpun kanssa.

Ohjaimessa on täydellisen käyttöliittymän tarjoava graafinen näyttö. Kaivon pinnantunnistus voidaan toteuttaa joko pintavipalla tai 4–20 mA:n tasoanturilla.

Laitteen RS-485-tiedonsiirtoportti lähettää ja vastaanottaa tietoja ulkoisista laitteista Modbus-rajapinnalla ja tarjoaa seuraavat hyödyt:

 • Vähemmän lähtö- ja tuloliitäntöjä
 • Vähemmän johtokytkentöjä
 • Pääsy tarkempiin tietoihin ulkoisten laitteiden kautta
Tärkeät ohjausparametrit
 • Tason asetuspisteen (mukaan lukien aikaviiveiden) määrittäminen
 • Tason muutoksen nopeus
 • Satunnaiset käynnistystasot
 • Taksaohjaus
 • Mahdollisimman pitkä käyntiaika
 • VFD-ohjauslogiikka, johon sisältyy virtauksen laskenta, päiväkohtaiset asetuspisteet, yökohtaiset asetuspisteet sekä pumpun käänteiskäytön nopeus
 • BEP (parhaan hyötysuhteen käyttöpiste)
 • Tiedonsiirto:
  Modbus-protokolla (RTU/TCP) mahdollistaa tiedonsiirron muihin telemetrialaitteisiin tai SCADA-järjestelmiin
  Liitäntöjen ja rekisteröinnin ristiviitetaulukot helpottavat tiedonsiirtoyhteyden asentamista
  Tuki Ethernet-yhteydelle
Parhaan hyötysuhteen käyttöpiste (BEP)
Esimerkki BEP:stä (parhaan hyötysuhteen käyttöpiste)

EC 531:ssä on sisäänrakennettu ohjauslogiikkatoiminto BEP:lle (parhaan hyötysuhteen käyttöpiste). BEP on piste, jossa pumppu toimii mahdollisimman tehokkaasti. Tässä pisteessä pumpun virtauksessa ilmenee vähiten jakautumista, turbulenssia ja muuta häviötä.

Pumpun käyttö lähellä BEP-pistettä vähentää rasitusta ja kulumaa, mikä parantaa pumpun luotettavuutta ja pidentää sen käyttöikää.

Käynnistyksessä EC 531 määrittää optimaalisen käyttötaajuuden suorittamalla useita kapasiteetti- ja käyttötaajuuslaskelmia. Tämä testijakso toistuu esiasetetun välin mukaisesti.

BEP-logiikkaan perustuva ohjaus parantaa pumpun arvoa:

 • Matalammat käyttökustannukset
 • Pienentää mekaanisiin osiin kohdistuvaa hydraulista kuormaa
 • Vähentää laakerirasitusta ja akselin tärinää
 • Vähemmän melua
 • Vähemmän imutehon uudelleenkiertoa (vähentää myös pumpun tukkeutumisriskiä)
Sovellukset
 • Kaupallisten kiinteistöjen WC-jätteenpoisto
  Kaupallisten kiinteistöjen WC-jätettä sisältävään jäteveteen kuuluu kaikki kaupallisissa, teollisissa tai julkisissa kiinteistöissä WC-istuimista alas vedetty jätevesi.
 • Kotitalouksien WC-jätteenpoisto
  Kotitalouksien WC-jätettä sisältävään jäteveteen kuuluu kaikki asuntokiinteistöissä WC-istuimista alas vedetty jätevesi.
 • Päätepumppausasema
  Päätepumppausasemat ottavat vastaan jätevettä verkkopumppausasemilta. Kuiviin tai märkiin kaivoihin asennettavat pumput toimittavat materiaalin käsittelylaitokseen viimeistä puhdistusta varten. Koska useimmissa pumppausasemissa ei ole sihtejä, hankalat materiaalit, kuten kuituja sisältävät terveyssiteet ja pakkausmateriaalit, ovat jatkuva uhka toiminta-ajalle.
 • Paineistetut järjestelmät
  Paineistetut jätevesijärjestelmät sopivat hyvin syrjäisempiin kohteisiin, kuten lomanviettopaikkoihin ja rannikkoalueille, joissa ei ole suoraa pääsyä paikallisiin painovoiman avulla toimiviin järjestelmiin. Ne voivat olla taloudellinen vaihtoehto painovoimalla toimiville viemäreille, sillä putkien halkaisijat ovat pienemmät ja asennus vaatii vähemmän kaivamista.
 • Poistopumppaamot
  Poistopumppaamoa tarvitaan kun jätevedenpuhdistamo on alempana kuin vesistö, johon puhdistettu jätevesi johdetaan. Tämä pätee erityisesti kun lasketaan jokeen, joka voi nousta rankan sateen tai tulvimisen seurauksena, tai mereen, jonka pinta vaihtelee vuorovesien mukaan. Jäteveden pois pumppauksessa puhdistamolta voidaan tarvita poistopumppaamoa, esimerkiksi silloin, jos puhdistettu jätevesi johdetaan kauas merelle.
 • Tulopumppaamo
  Tulopumppaamot ovat hieman samankaltaisia kuin suuret päätepumppausasemat. Tulevan viemärin syvyydestä riippuen nostokorkeudet voivat vaihdella 2 ja 30 metrin välillä. Äkkinäiset nousut hydraulisessa kuormassa haittaavat biologisia prosesseja. Näiden estämiseksi laitokset käyttävät usein vaihtuvanopeuksisia moottoreita ja/tai useita rinnakkaisia pumppuja.
 • Verkkopumppausasema
  Verkkopumppausasemat keräävät kunnallista jätevettä kodeista ja yhteisöasumuksista. Kuiviin tai märkiin kaivoihin asennettavat pumput toimittavat jäteveden päätepumppausasemalle. Koska useimmissa pumppausasemissa ei ole sihtejä, pumppujen täytyy selvitä hankalista materiaaleista, kuten kuituja sisältävistä terveyssiteistä ja pakkausmateriaaleista.
 • WC-jätettä sisältämätön kaupallisten kiinteistöjen jätevesi
  WC-jätettä sisältämättömään kaupallisten kiinteistöjen jäteveteen kuuluvat valumat ja harmaa jätevesi.
 • WC-jätettä sisältämätön kotitalouksien jätevesi
  WC-jätettä sisältämättömään kotitalouksien jäteveteen kuuluvat valumat ja harmaa jätevesi.
Liittyvät tuotteet
 • Kohokytkin ABS KS
  KS-kohokytkin, jota käytetään nesteissä ohjaukseen tai signaalin aktivointiin, toimii nestepinnan tason mukaisesti. Se sopii käytettäväksi myös viemäreissä sekä automaattiseen tason säätöön. KS-kohokytkin on iskunkestävä, elohopeaton ja ympäristöystävällinen.

 • Uppopaineanturi ABS MD 126
  MD 126 on erittäin tarkka upotettava hydrostaattinen tasoanturi. Ruostumattomaan teräkseen pakattu ja jätevettä kestävä anturi on suunniteltu mittaamaan nestepintoja esim. sadevedestä ja jätevedestä monttupumpuissa.

 • Uppopaineanturi ABS MD 127
  MD 127 on jäteveden kestävä, ruostumattomaan teräkseen koteloitu erittäin tarkka hydrostaattinen tasoanturi, joka kestää ylipainetta. Se on suunniteltu mittaamaan esim. sade- ja jäteveden tasoja pumppukaivoissa. Kun kahden johtimen silmukkaa käyttävä anturi kytketään sarjaan DC-virtalähteen kanssa, MD 127 tuottaa 4–20 mA:n lähtösignaalin, joka on suhteessa nestepinnan tasoon.

 • GSM-4G-modeemi, tyyppi ABS CA 524
  CA 524 on 4G-modeemi, joka soveltuu käytettäväksi kaikkien RS-232-tiedonsiirtoa hyödyntävien ABS-ohjainten kanssa. Modeemipakkaus sisältää modeemin, T-tyyppisen kaksoisantennin, virtakaapelin ja DIN-kiskon pidikkeen. Virran ja verkon tila ilmoitetaan diodien avulla.

 • Uppopumput
  Sulzer tarjoaa erään markkinoiden kattavimmista uppopumppuvalikoimista. Malliston käyttökohteet kattavat kevyen ja keskiraskaan pumppaamisen kotitalouksille ja liikerakennuksille sekä raskaan, vieraita esineitä ja kiinteää ainetta sisältävän jäteveden pumppaamisen kunnalliseen jätevesiverkostoon ja muun teollisen jätevesikäytön.

 • Upposekoittimet
  Sulzerin energiatehokkaat upposekoittimet soveltuvat useisiin erilaisiin käyttötarkoituksiin teollisuudessa ja kunnallisissa vedenkäsittelylaitoksissa. Ne tarjoavat oikean ratkaisun kiintoaineiden hämmennykseen, seostamiseen, sekoittamiseen, liuottamiseen ja saostukseen teollisuudessa, kunnallisissa vedenkäsittelylaitoksissa ja maataloudessa.
Sulzerin ohjausjärjestelmä tarjoaa proaktiivisen ratkaisun pumppaamoverkostolle

Voit olla kiinnostunut myös seuraavista

Ota yhteyttä