Trykkavløp

Alltid på din side: kloakksystemer for spredt bebyggelse

Trykkavløpssystemer er godt egnet til spredt bebyggelse som bolig- og hytteområder på fjellet eller langs kysten der eller der selvfallsavløp ikke er egnet. Det vil ofte være et bedre økonomisk alternativ enn selvfall, fordi det kan legges mindre rørledninger og dermed mindre gravearbeider, sprenging og naturinngrep.

Mer informasjon

Trykkrørene kan følge terrenget på frosfri dybde eller legges i grunne grøfter i rør med varmekabler ved helårsdrift. Trykkavløp er et lukket avløpssystem der flere pumpestasjoner pumper igjennom et felles nettverk av trykkledninger til kommunalt avløpsnett eller et avløpsrenseanlegg

Sulzer kan beregne det optimale trykkavløpet med et egetutviklet simmuleringsprogram som beregner nødvendige størrelser på pumper, rørdimensjoner og pumpestasjoner. For et godt dimensjonert trykkavløp hjelper vi våre kunder med å beregne viktige parametre som selvrensende hastighet, samtidighet(flere pumper som går samtidig), løftehøyder, oppholdstid i annlegget(luktproblematikk) og rørlengder.

Produkter
  • Nedsenkbar kvernpumpe type ABS Piranha
    Piranha kloakkpumper med kvern gir pålitelig og økonomisk fjerning av avløpsvann under trykk i private og kommunale ordninger.

  • Pumpestasjon type ABS Synconta 700 og 700 l
    Synconta er en prefabrikert polyetylenkum designet som en pumpestasjon med en pumpe for effektiv avløpspumping fra hus, hytter og bygninger uten tilgang til selvfallsavløp.

  • Pumpestasjon type ABS Synconta 901B og 902B
    Synconta 901B og 902B er pumpestasjoner for en eller to pumper, ideell for automatisk pumping av kloakk og avløpsvann fra steder og områder hovedkloakkledningen i samsvar med EN 12050-1, og hvor selvfallsavløp ikke er praktisk.

Du er kanskje også interessert i