Rensing av kommunalt avløpsvann

Når du planlegger nye avløpsrenseanlegg eller oppgraderer eksisterende, er driftskostnader like viktige som investeringskostnader. Sulzer’s innovative pumper, omrørere, kompressorer og luftesystemer kombinerer pålitelig drift med overlegen energieffektivitet.

Applikasjoner

Produkter og tjenester for denne bransjen

Kontakt oss