Resirkulasjon av blandet væske

Løsninger for effektiv fjerning av nitrogen

Når denitrifikasjon følges av et fysisk nitratreduksjonstrinn, må nitratene dannet under nitridisering resirkuleres. Nitratene pumpes tilbake inn i denitrifikasjonstrinnet, der anoksideringsprosessen deler nitratmolekylene til nitrogen og oksygen. Dette frigjør nitrogen i luften.

Riktig resirkulasjon av nitrater, kalt resirkulasjon for blandet væske, er nødvendig for svært effektiv nitrogenfjerning. Denne applikasjonen er best betjent av senkbare strømsettere av type ABS XRCP og RCP, den senkbare propellerpumpen type ABS AFLX og den senkbare propellerpumpen type ABS VUPX.

Produkter

  • Senkbar strømsetter type ABS RCP
    RCP er Sulzers standard utvalg av strømsettingspumper, spesielt utformet for pumping og strømsetting av aktivslam i denitrifikasjon/nitrifikasjons-prosessen.

  • Senkbar strømsetter type ABS XRCP
    XRCP er Sulzers standardserie med strømsettingspumper, spesielt utformet for effektiv pumping og resirkulasjon av aktivslam i denitrifikasjon/nitrifikasjons-prosessen.

Du er kanskje også interessert i